Program studiów zgodny z Uchwałą Senatu AGH nr 115/2019 z dnia 26-06-2019

Semester 1, October 2019 - February 2020

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
SUMA

Engineering

17
 
WING-2-101-IG-n 8 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 16 2
-
WING-2-102-IG-n 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 20 3
+
WING-2-103-IG-n
aaa
10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 3
+
WING-2-104-IG-n 8 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 16 2
-
WING-2-105-IG-n 8 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 16 2
-
WING-2-106-IG-n 10 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 30 3
+
WING-2-107-IG-n 8 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 16 2
-

Other Basic

5
 
WING-2-108-IG-n 8 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 16 2
-
WING-2-109-IG-n 16 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 32 3
-

Semester 2, March 2020 - September 2020

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
SUMA

Engineering

14
 
WING-2-201-IG-n 20 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 30 3
+
WING-2-203-IG-n 8 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 16 2
-
WING-2-204-IG-n 20 0 10 10 0 0 0 0 0 0 0 40 3
+
WING-2-206-IG-n 8 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 16 2
-
WING-2-214-IG-n 8 0 8 8 0 0 0 0 0 0 0 24 2
-
WING-2-215-IG-n 8 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 16 2
-

Elective block: SpecXXX


The rules for selecting groups/modules: Jeden moduł z grupy

2
 
WING-2-202-IG-n 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 2
+
WING-2-205-IG-n 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 2
+
WING-2-208-IG-n 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 2
+

Semester 3, October 2020 - February 2021

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
SUMA

Engineering

14
 
WING-2-302-IG-n 8 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 16 2
-
WING-2-303-IG-n 8 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 16 2
-
WING-2-304-IG-n 8 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 16 2
-
WING-2-306-IG-n 8 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 16 2
-
WING-2-310-IG-n 20 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 40 4
+
WING-2-312-IG-n 10 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 30 2
+

Non-technical

5
 
WING-2-311-IG-n 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 20 3
+
WING-2-313-IG-n 8 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 16 2
-

Other Basic

2
 
WING-2-315-IG-n 8 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 16 2
-

Elective block: Przedmiot obieralny 1 semestr 3N IG


The rules for selecting groups/modules: Jeden moduł z grupy

2
 
WING-2-301-IG-n 8 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 16 2
-
WING-2-305-IG-n 8 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 16 2
-
WING-2-307-IG-n 8 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 16 2
-
WING-2-308-IG-n 8 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 16 2
-
WING-2-309-IG-n 8 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 16 2
-
WING-2-314-IG-n 8 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 16 2
-

Elective block: Przedmiot obieralny w języmu angielskim semestr 3N IG


The rules for selecting groups/modules: Jeden moduł z grupy

3
 
WING-2-316-IG-n 8 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 16 3
-
WING-2-317-IG-n 8 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 16 3
-

Semester 4, March 2021 - September 2021

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
SUMA

Engineering

4
 
WING-2-405-IG-n 8 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 16 2
-
WING-2-406-IG-n 8 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 24 2
-

Thesis

22
 
WING-2-403-IG-n 0 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0 16 2
-
WING-2-404-IG-n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 10 20
+

Zestawienie łączne godzin zajęć oraz punktów ECTS

Łączna liczba godzin zajęć 776