Program studiów zgodny z Uchwałą Senatu AGH nr 115/2019 z dnia 26-06-2019

Semester 1, October 2019 - February 2020

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
SUMA

Engineering

20
 
WING-2-101-IN-n 8 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 16 2
-
WING-2-102-IN-n 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 20 3
+
WING-2-103-IN-n 8 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 16 2
-
WING-2-104-IN-n
aaa
10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 3
+
WING-2-106-IN-n
aaa
20 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 40 5
+
WING-2-107-IN-n
aaa
8 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 24 2
-
WING-2-108-IN-n
aaa
8 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 24 3
-

Other Basic

2
 
WING-2-105-IN-n 8 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 16 2
-

Semester 2, March 2020 - September 2020

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
SUMA

Engineering

14
 
WING-2-201-IN-n 20 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 30 3
+
WING-2-202-IN-n 8 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 16 2
-
WING-2-206-IN-n
aaa
8 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 16 2
-
WING-2-207-IN-n
aa
16 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 32 3
-
WING-2-208-IN-n 20 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 40 4
+

Elective block: SpecXXX


The rules for selecting groups/modules: Jeden moduł z grupy

2
 
WING-2-203-IN-n 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 2
+
WING-2-204-IN-n 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 2
+
WING-2-209-IN-n 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 2
+

Semester 3, October 2020 - February 2021

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
SUMA

Engineering

16
 
WING-2-301-IN-n 8 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 16 2
-
WING-2-305-IN-n 10 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 40 3
+
WING-2-306-IN-n 20 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 40 4
+
WING-2-308-IN-n
aaa
8 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 16 2
-
WING-2-310-IN-n
aaa
20 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 50 5
+

Non-technical

2
 
WING-2-309-IN-n
aaa
8 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 24 2
-

Other Basic

2
 
WING-2-307-IN-n 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 2
-

Elective block: aaa


The rules for selecting groups/modules: Jeden moduł z grupy

2
 
WING-2-302-IN-n 8 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 16 2
-
WING-2-311-IN-n
aaa
8 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 16 2
-
WING-2-312-IN-n
aaa
8 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 16 2
-
WING-2-313-IN-n
aaa
8 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 16 2
-
WING-2-314-IN-n
aaa
8 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 16 2
-

Elective block: aaa


The rules for selecting groups/modules: Jeden moduł z grupy

3
 
WING-2-303-IN-n 8 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 16 3
-
WING-2-304-IN-n 8 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 16 3
-

Semester 4, March 2021 - September 2021

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
SUMA

Non-technical

3
 
WING-2-404-IN-n
aaa
8 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 24 3
-

Other Basic

2
 
WING-2-402-IN-n 8 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 16 2
-

Thesis

22
 
WING-2-401-IN-n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 10 20
+
WING-2-403-IN-n
aaa
0 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0 16 2
-

Zestawienie łączne godzin zajęć oraz punktów ECTS

Łączna liczba godzin zajęć 762