Program studiów zgodny z Uchwałą Senatu AGH nr 115/2019 z dnia 26-06-2019

Semester 1, October 2019 - February 2020

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
SUMA

Engineering

20
 
WING-2-101-WN-n 8 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 16 2
-
WING-2-102-WN-n
aaa
10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 3
+
WING-2-103-WN-n 8 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 16 2
-
WING-2-105-WN-n 8 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 16 2
-
WING-2-107-WN-n 20 10 20 10 0 0 0 0 0 0 0 60 4
+
WING-2-109-WN-n 8 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 16 2
-
WING-2-110-WN-n 8 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 16 2
-
WING-2-111-WN-n 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 20 3
+

Other Basic

2
 
WING-2-112-WN-n 8 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 16 2
-

Semester 2, March 2020 - September 2020

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
SUMA

Engineering

18
 
WING-2-201-WN-n 20 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 30 3
+
WING-2-204-WN-n 10 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 30 4
+
WING-2-206-WN-n 8 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 24 2
-
WING-2-209-WN-n 20 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 40 3
+
WING-2-212-WN-n 8 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 16 2
-
WING-2-213-WN-n 8 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 16 2
-
WING-2-214-WN-n 8 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 16 2
-

Elective block: SpecXXX


The rules for selecting groups/modules: Jeden moduł z grupy

2
 
WING-2-202-WN-n 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 2
+
WING-2-203-WN-n 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 2
+
WING-2-205-WN-n 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 2
+

Semester 3, October 2020 - February 2021

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
SUMA

Engineering

12
 
WING-2-301-WN-n 16 0 8 8 0 0 0 0 0 0 0 32 4
-
WING-2-302-WN-n 8 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 16 2
-
WING-2-305-WN-n 8 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 16 2
-
WING-2-307-WN-n 10 0 20 10 0 0 0 0 0 0 0 40 4
+

Non-technical

5
 
WING-2-306-WN-n 16 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 32 5
-

Elective block: aa


The rules for selecting groups/modules: Jeden moduł z grupy

3
 
WING-2-308-WN-n 8 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 16 3
-
WING-2-310-WN-n 8 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 16 3
-

Elective block: aaa


The rules for selecting groups/modules: Jeden moduł z grupy

2
 
WING-2-303-WN-n 8 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 16 2
-
WING-2-309-WN-n 8 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 16 2
-
WING-2-311-WN-n 8 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 16 2
-
WING-2-314-WN-n 8 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 16 2
-
WING-2-319-WN-n 8 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 16 2
-

Semester 4, March 2021 - September 2021

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
SUMA

Engineering

2
 
WING-2-412-WN-n 8 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 16 2
-

Other Basic

2
 
WING-2-406-WN-n 8 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 16 2
-

Thesis

22
 
WING-2-402-WN-n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 10 20
+
WING-2-403-WN-n 0 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0 16 2
-

Zestawienie łączne godzin zajęć oraz punktów ECTS

Łączna liczba godzin zajęć 746