Program studiów zgodny z Uchwałą Senatu AGH nr 73/2019 z dnia 29-05-2019

Semester 1, October 2019 - February 2020

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
SUMA

Other Basic

19
 
OIPO-2-102-OD-n 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 20 3
+
OIPO-2-105-OD-n 20 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 40 5
+
OIPO-2-106-OD-n 10 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 15 1
-
OIPO-2-107-OD-n 20 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 45 5
+
OIPO-2-109-OD-n 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
OIPO-2-110-OD-n 10 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
OIPO-2-111-OD-n 10 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 15 1
-

Elective block: Foreign Language


The rules for selecting groups/modules: jeden z grupy

2
 
OIPO-2-101-OD-n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30 2
+
OIPO-2-104-OD-n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30 2
+
OIPO-2-108-OD-n
The module has not been published by the person responsible for it.
Russian B2+ course - compulsory course for students of SECOND-CYCLE STUDIES
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30 2
+

Semester 2, March 2020 - September 2020

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
SUMA

Elective block: Specjalnosciowe II - Odlewnictwo


The rules for selecting groups/modules: Wybór bloku: modułów specjalnosciowe II – Odlewnictwo, uzyskanie 22 ECTS.

22
 
OIPO-2-201-OD-n 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
OIPO-2-202-OD-n 5 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 15 1
-
OIPO-2-203-OD-n 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 45 5
+
OIPO-2-204-OD-n 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 45 5
+
OIPO-2-205-OD-n 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 45 5
+
OIPO-2-206-OD-n 10 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 15 1
-
OIPO-2-207-OD-n 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 20 2
-
OIPO-2-208-OD-n 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 20 2
-

Semester 3, October 2020 - February 2021

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
SUMA

Other Basic

21
 
OIPO-2-301-OD-n 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
OIPO-2-302-OD-n 15 0 10 10 0 0 0 0 0 0 0 35 3
-
OIPO-2-303-OD-n 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 20 3
+
OIPO-2-304-OD-n 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
OIPO-2-305-OD-n 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 20 3
+
OIPO-2-306-OD-n 10 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 15 1
-
OIPO-2-307-OD-n 15 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 30 2
-
OIPO-2-308-OD-n 5 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 15 1
-
OIPO-2-310-OD-n 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 4
+

Semester 4, March 2021 - September 2021

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
SUMA

Thesis

25
 
OIPO-2-402-OD-n 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 15 5
-
OIPO-2-403-OD-n 0 15 0 0 0 15 0 0 0 0 0 30 20
+

Elective block: Obieralne kierunkowe II - Odlewnictwo


The rules for selecting groups/modules: wybór jednego modułu z grupy obieralnych (1 ECTS)

1
 
OIPO-2-401-OD-n 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 1
-
OIPO-2-404-OD-n 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 1
-
OIPO-2-405-OD-n 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 1
-
OIPO-2-406-OD-n 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 1
-

Zestawienie łączne godzin zajęć oraz punktów ECTS

Łączna liczba godzin zajęć 850