Program studiów zgodny z Uchwałą Senatu AGH nr 112/2019 z dnia 26-06-2019

Semester 1, October 2019 - February 2020

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
SUMA

Kanon MiBM 2

12
 
RMBM-2-101-ET-n 14 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 34 4
-
RMBM-2-102-ET-n 14 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 34 4
-
RMBM-2-110-ET-n 14 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 26 4
+

Specjalnościowe MiBM 2

8
 
RMBM-2-105-ET-n 12 0 8 8 0 0 0 0 0 0 0 28 4
+
RMBM-2-106-ET-n
The module has not been published by the person responsible for it.
Tribologia
10 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 24 4
+

Elective block: Specjalnościowe obieralne 2 w języku obcym


The rules for selecting groups/modules: student wybiera jeden z przedmiotów specjalnościowych w języku obcym właściwy dla danej specjalności

3
 
RMBM-2-104-ET-n 20 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 30 3
-

Semester 2, March 2020 - September 2020

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
SUMA

Kanon MiBM 2

11
 
RMBM-2-201-ET-n 16 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 32 4
-
RMBM-2-203-ET-n 12 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 26 3
+
RMBM-2-205-ET-n 16 0 8 0 0 8 0 0 0 0 0 32 4
-

Physics

3
 
RMBM-2-210-ET-n 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 3
-

Specjalnościowe MiBM 2

8
 
RMBM-2-206-ET-n 12 0 8 8 0 0 0 0 0 0 0 28 4
+
RMBM-2-207-ET-n 8 0 8 8 0 0 0 0 0 0 0 24 4
+

Elective block: Moduł obieralny sem. 1n


The rules for selecting groups/modules: Student wybiera jeden moduł

3
 
RMBM-2-202-ET-n 14 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 3
-
RMBM-2-204-ET-n 14 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 22 3
-

Semester 3, October 2020 - February 2021

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
SUMA

Specjalnościowe MiBM 2

8
 
RMBM-2-303-ET-n 8 0 8 0 0 8 0 0 0 0 0 24 4
+
RMBM-2-304-ET-n 8 0 8 0 0 8 0 0 0 0 0 24 4
+

Elective block: HS humanistyczno - społeczne II stop - st. niest.


The rules for selecting groups/modules: Student wybiera jeden z przedmiotów

2
 
RMBM-2-301-ET-n 8 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 16 2
-
RMBM-2-307-ET-n 8 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 16 2
-

Elective block: Język obcy MiBM 2


The rules for selecting groups/modules: Student wybiera jeden język z propozycji SJO AGH

2
 
RMBM-2-305-ET-n
The module has not been published by the person responsible for it.
Język obcy
0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 20 2
+

Elective block: Moduł HES przedmioty humanistyczne-ekonomiczne-społeczne


The rules for selecting groups/modules: student wybiera jeden z zaproponowanych przedmiotów

3
 
RMBM-2-306-ET-n 12 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 20 3
-
RMBM-2-308-ET-n 6 0 0 0 0 0 14 0 0 0 0 20 3
-
RMBM-2-310-ET-n 12 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 3
-
RMBM-2-311-ET-n 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 3
-

Elective block: Specjalnościowe obieralne 1


The rules for selecting groups/modules: student wybiera jeden z przedmiotów danej specjalności

4
 
RMBM-2-302-ET-n
The module has not been published by the person responsible for it.
Systemy eksperckie w projektowaniu maszyn
8 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 22 4
-
RMBM-2-309-ET-n
The module has not been published by the person responsible for it.
Układy hydrauliczne w pojazdach
8 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 22 4
-

Elective block: Specjalnościowe obieralne 3


The rules for selecting groups/modules: student wybiera przedmiot w ramach specjalności

2
 
RMBM-2-312-ET-n 14 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 22 2
-
RMBM-2-313-ET-n 14 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 22 2
-

Semester 4, March 2021 - September 2021

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
SUMA

Elective block: Praca dyplomowa magisterska MiBM 2


The rules for selecting groups/modules: temat wybrany w ramach specjalności

20
 
RMBM-2-404-ET-n
The module has not been published by the person responsible for it.
Przygotowanie pracy dyplomowej magisterskiej
0 0 0 0 0 0 0 0 0 150 0 150 20
-

Elective block: Seminarium dyplomowe BM2


The rules for selecting groups/modules: zgodnie z wybraną specjalnością

1
 
RMBM-2-405-ET-n 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 10 1
-

Zestawienie łączne godzin zajęć oraz punktów ECTS

Łączna liczba godzin zajęć 806