Program studiów zgodny z Uchwałą Senatu AGH nr 107/2019 z dnia 26-06-2019

Program kierunku Metalurgia zaczynając od roku akademickiego 2019-2020 został gruntownie zmodernizowany zgodnie ze światowymi trendami w dziedzinie wytwarzania wyrobów metalowych przy jednoczesnym zachowaniu w podstawowym stopniu tradycyjnych przedmiotów kształcących znakomitego inżyniera metalurga o mocnej wiedzy bazowej.

Absolwenci kierunku Metalurgia posiadają umiejętności posługiwania się wiedzą z zakresu: metalurgii ekstrakcyjnej, przeróbki plastycznej metali i stopów, nauki o materiałach, wytwarzania przyrostowego wyrobów metalowych, recyklingu metali, utylizacji odpadów technologicznych, techniki cieplnej, informatyki, podstaw automatyki oraz ekologii.
Opanowanie efektów uczenia oferty programowej pozwoli na bezproblemowe zatrudnienie w branży związanej bezpośrednio i pośrednio z kierunkiem Metalurgia, lub też pozwoli na podjęcie studiów drugiego stopnia.

Semester 1, October 2019 - February 2020

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

Mathematics

6
 
MMET-1-101-n 21 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39 6
+

Other Basic

11
 
MMET-1-103-n 18 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 36 5
+
MMET-1-104-n 21 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 6
+

Przedmioty humanistyczne i społeczne

5
 
MMET-1-102-n 12 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 2
-
MMET-1-106-n 18 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 3
-

Semester 2, March 2020 - September 2020

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

Engineering

3
 
MMET-1-201-n 9 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 27 3
-

Foreign language

 
MMET-1-206-n 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0
-

Mathematics

6
 
MMET-1-204-n 18 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39 6
+

Other Basic

10
 
MMET-1-202-n 18 12 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 5
+
MMET-1-203-n 18 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 3
-
MMET-1-208-n 9 9 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 27 2
-

Physics

4
 
MMET-1-207-n 18 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 4
+

Semester 3, October 2020 - February 2021

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

Engineering

13
 
MMET-1-302-n 18 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 4
+
MMET-1-303-n 9 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 27 5
-
MMET-1-305-n 18 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 36 4
-

Foreign language

 
MMET-1-306-n
The module has not been published by the person responsible for it.
Język angielski B-2 STUDIA NIESTACJONARNE - kurs obowiązkowy dla studiów inżynierskich - semestr 2/4
0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0
-

Mathematics

6
 
MMET-1-308-n 21 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 6
+

Other Basic

2
 
MMET-1-304-n 18 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 2
+

Physics

4
 
MMET-1-301-n 18 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 4
+

Semester 4, March 2021 - September 2021

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

Engineering

20
 
MMET-1-402-n 18 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 3
+
MMET-1-403-n 18 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 4
+
MMET-1-404-n 18 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 4
+
MMET-1-406-n 18 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 5
-
MMET-1-407-n 18 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 4
+

Foreign language

 
MMET-1-405-n 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0
-

Physics

4
 
MMET-1-401-n 18 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 4
+

Semester 5, October 2021 - February 2022

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

Engineering

17
 
MMET-1-501-n 27 0 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48 6
+
MMET-1-502-n 18 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 6
+
MMET-1-505-n 18 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 5
-

Foreign language

5
 
MMET-1-504-n 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 5
+

Other Basic

3
 
MMET-1-510-n 0 0 0 0 0 0 18 0 18 0 0 0 36 3
-

Przedmioty humanistyczne i społeczne

3
 
MMET-1-503-n 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 2
-
MMET-1-506-n 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 1
-

Elective block: Przedmiot obieralny z innego kierunku

3
 
MMET-1-507-n 18 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 3
-
MMET-1-508-n 18 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 3
-
MMET-1-509-n 18 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 3
-
MMET-1-511-n 18 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 3
-

Semester 6, March 2022 - September 2022

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

Engineering

15
 
MMET-1-601-n 18 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 36 6
+
MMET-1-603-n 18 0 9 0 0 9 0 0 0 0 0 0 36 4
+
MMET-1-610-n 18 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 36 5
-

Other Basic

7
 
MMET-1-602-n 18 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 3
-
MMET-1-605-n 18 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 36 4
-

Elective block: Obcojęzyczny przedmiot obieralny

3
 
MMET-1-607-n 9 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 27 3
-
MMET-1-608-n 9 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 27 3
-
MMET-1-609-n 9 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 27 3
-

Semester 7, October 2022 - February 2023

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

Engineering

3
 
MMET-1-702-n 9 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 27 3
-

Other Basic

3
 
MMET-1-701-n 18 0 9 0 0 9 0 0 0 0 0 0 36 3
-

Praktyka zawodowa

4
 
MMET-1-703-n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
-

Elective block: Blok obieralny w sem. 7 (4 przedmioty do wyboru) - niestac.


The rules for selecting groups/modules: Student wybiera dowolne 4 moduły

20
 
MMET-1-704-n 18 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 5
+
MMET-1-705-n 18 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 5
+
MMET-1-706-n 18 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 5
+
MMET-1-707-n 18 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 5
+
MMET-1-708-n 18 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 5
+
MMET-1-709-n 18 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 5
+
MMET-1-710-n 18 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 5
+

Semester 8, March 2023 - September 2023

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

Thesis

15
 
MMET-1-801-n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
-

Elective block: Blok obieralny w sem. 8 (3 przedmioty do wyboru) - niestac.


The rules for selecting groups/modules: Student wybiera dowolne 3 moduły

15
 
MMET-1-802-n 18 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 5
+
MMET-1-803-n 18 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 5
+
MMET-1-804-n 18 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 5
+
MMET-1-805-n 18 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 5
+
MMET-1-806-n 18 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 5
+
MMET-1-807-n 18 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 5
+

Zestawienie łączne godzin zajęć oraz punktów ECTS

Łączna liczba godzin zajęć 1938