Program studiów zgodny z Uchwałą Senatu AGH nr 107/2019 z dnia 26-06-2019

Absolwent studiów, dzięki przedmiotom z oferty programowej jedynego w Polsce kierunku o nazwie Metalurgia zdobędzie umiejętności związane z tradycyjną i zaawansowaną technologią wytwarzania wyrobów metalowych. Oprócz zdobywania wiedzy podstawowej charakterystycznej dla całego kierunku istnieje możliwość wyboru trzech ścieżek dyplomowania:

  1. Metalurgia Ekstrakcyjna
  2. Przeróbka Plastyczna Metali
  3. Wytwarzanie Przyrostowe Wyrobów Metalowych

Semester 1, October 2019 - February 2020

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
SUMA

Engineering

15
 
MMET-2-101-n 18 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 36 4
+
MMET-2-102-n 18 0 9 0 0 9 0 0 0 0 0 36 3
+
MMET-2-103-n 18 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 36 4
+
MMET-2-104-n 9 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 27 4
-

Physics

2
 
MMET-2-108-n 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 2
+

Przedmioty humanistyczne i społeczne

3
 
MMET-2-106-n 18 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 3
-

Semester 2, March 2020 - September 2020

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
SUMA

Engineering

13
 
MMET-2-201-n 18 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 36 4
-
MMET-2-202-n 18 9 0 9 0 0 0 0 0 0 0 36 3
-
MMET-2-203-n 18 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 3
+
MMET-2-204-n 18 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 27 3
+

Przedmioty humanistyczne i społeczne

2
 
MMET-2-209-n 18 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 2
-

Elective block: Obcojęzyczny przedmiot obieralny (1 przedmiot do wyboru)


The rules for selecting groups/modules: Student wybiera 1 moduł

3
 
MMET-2-205-n 9 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 27 3
-
MMET-2-206-n 9 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 27 3
-
MMET-2-207-n 9 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 27 3
-
MMET-2-208-n 9 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 27 3
-

Semester 3, October 2020 - February 2021

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
SUMA

Engineering

2
 
MMET-2-302-n 18 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 2
-

Elective block: Obieralne przez ścieżkę dyplomowania


The rules for selecting groups/modules: Student wybiera 3 moduły z bloku ścieżki dyplomowania oraz 1 moduł z pozostałych bloków

20
 

Elective block: Blok ścieżki dyplomowania Additive Manufacturing

 
MMET-2-306-n 18 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 36 5
+
MMET-2-307-n 18 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 36 5
+
MMET-2-308-n 18 0 9 9 0 0 0 0 0 0 0 36 5
+
MMET-2-309-n 18 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 36 5
+

Elective block: Blok ścieżki dyplomowania Przeróbka Plastyczna Metali

 
MMET-2-310-n 18 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 36 5
+
MMET-2-311-n 18 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 36 5
+
MMET-2-312-n 18 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 36 5
+
MMET-2-313-n 18 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 36 5
+

Elective block: Extractive Metallurgy

 
MMET-2-301-n 18 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 36 5
+
MMET-2-303-n 18 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 36 5
+
MMET-2-304-n 18 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 36 5
+
MMET-2-305-n 18 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 36 5
+

Semester 4, March 2021 - September 2021

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
SUMA

Thesis

25
 
MMET-2-401-n 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 18 5
-
MMET-2-403-n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
+

Elective block: Obieralne przez ścieżkę dyplomowania (kierunek Metalurgia) e-learning

5
 
MMET-2-402-n 0 0 0 18 0 18 0 0 0 0 0 36 5
-
MMET-2-404-n 0 0 0 18 0 18 0 0 0 0 0 36 5
-
MMET-2-405-n 0 0 0 18 0 18 0 0 0 0 0 36 5
-

Zestawienie łączne godzin zajęć oraz punktów ECTS

Łączna liczba godzin zajęć 1041