Program studiów zgodny z Uchwałą Senatu AGH nr 116/2019 z dnia 26-06-2019

Semester 1, October 2019 - February 2020

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

Compulsory modules - Z 1 degree

31
 
ZZRZ-1-101-n 20 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34 6
+
ZZRZ-1-102-n 20 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34 6
+
ZZRZ-1-103-n 14 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 6
+
ZZRZ-1-104-n 14 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 4
-
ZZRZ-1-105-n 8 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 16 3
-
ZZRZ-1-106-n 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 3
-
ZZRZ-1-107-n 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 3
-

Semester 2, March 2020 - September 2020

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

Compulsory modules - Z 1 degree

20
 
ZZRZ-1-201-n 20 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34 6
+
ZZRZ-1-202-n 20 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34 6
+
ZZRZ-1-203-n 8 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 22 4
+
ZZRZ-1-204-n 8 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 4
-

Elective block: Elective module (2 semester - management)


The rules for selecting groups/modules: Student wybiera przedmioty o łącznej liczbie 9 ECTS

9
 
ZZRZ-1-205-n 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 3
-
ZZRZ-1-206-n 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 3
-
ZZRZ-1-207-n 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 3
-
ZZRZ-1-208-n 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 3
-
ZZRZ-1-212-n 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 3
-
ZZRZ-1-215-n 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 3
-
ZZRZ-1-216-n 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 3
-
ZZRZ-1-217-n 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 3
-
ZZRZ-1-218-n 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 3
-
ZZRZ-1-219-n 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 3
-
ZZRZ-1-220-n 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 3
-

Elective block: Język obcy do wyboru B2 niestacjonarne - I stopień - (1/3)


The rules for selecting groups/modules: Student wybiera jeden z oferowanych języków, ale preferowanym przez Wydział Zarządzania jest język angielski.

 
ZZRZ-1-209-n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 15 0
-
ZZRZ-1-210-n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 15 0
-
ZZRZ-1-211-n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 15 0
-
ZZRZ-1-213-n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 15 0
-
ZZRZ-1-214-n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 15 0
-

Semester 3, October 2020 - February 2021

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

Compulsory modules - Z 1 degree

18
 
ZZRZ-1-301-n 20 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34 6
+
ZZRZ-1-303-n 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 5
+
ZZRZ-1-304-n 14 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 4
+
ZZRZ-1-305-n 8 8 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 24 3
-

Elective block: Elective module (3 semester - management)


The rules for selecting groups/modules: Student wybiera przedmioty o łącznej liczbie min. 9 ECTS

9
 
ZZRZ-1-310-n 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 3
-
ZZRZ-1-311-n 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 3
-
ZZRZ-1-312-n 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 3
-
ZZRZ-1-313-n 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 3
-
ZZRZ-1-314-n 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 3
-
ZZRZ-1-315-n 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 3
-
ZZRZ-1-316-n 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 3
-
ZZRZ-1-317-n 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 3
-

Elective block: Język obcy do wyboru B2 niestacjonarne - I stopień - (2/3)

 
ZZRZ-1-302-n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 30 0
-
ZZRZ-1-306-n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 30 0
-
ZZRZ-1-307-n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 30 0
-
ZZRZ-1-308-n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 30 0
-
ZZRZ-1-309-n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 30 0
-

Semester 4, March 2021 - September 2021

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

Compulsory modules - Z 1 degree

16
 
ZZRZ-1-401-n 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 4
+
ZZRZ-1-403-n 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 5
+
ZZRZ-1-405-n 14 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 3
-
ZZRZ-1-407-n 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100 4
-

Elective block: Elective module (4 semester - management)


The rules for selecting groups/modules: Student wybiera przedmioty o łącznej liczbie min. 12 ECTS

12
 
ZZRZ-1-406-n 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 3
-
ZZRZ-1-411-n 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 3
-
ZZRZ-1-412-n 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 3
-
ZZRZ-1-413-n 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 3
-
ZZRZ-1-414-n 8 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 16 3
-
ZZRZ-1-415-n 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 3
-
ZZRZ-1-416-n 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 3
-
ZZRZ-1-420-n 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 3
-

Elective block: Język obcy do wyboru B2 niestacjonarne - I stopień - (3/3)

5
 
ZZRZ-1-402-n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 30 5
+
ZZRZ-1-404-n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 30 5
+
ZZRZ-1-408-n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 30 5
+
ZZRZ-1-409-n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 30 5
+
ZZRZ-1-410-n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 30 5
+

Semester 5, October 2021 - February 2022

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

Compulsory modules - Z 1 degree

16
 
ZZRZ-1-501-n 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 5
+
ZZRZ-1-502-n 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 2
-
ZZRZ-1-503-n 14 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 3
-
ZZRZ-1-504-n 8 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 16 2
-
ZZRZ-1-505-n 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 2
-
ZZRZ-1-507-n 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 2
-

Elective block: Elective module (5 semester - management)


The rules for selecting groups/modules: Student wybiera przedmioty o łącznej liczbie min. 12 ECTS

12
 
ZZRZ-1-506-n 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 3
-
ZZRZ-1-508-n 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 3
-
ZZRZ-1-509-n 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 3
-
ZZRZ-1-510-n 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 3
-
ZZRZ-1-511-n 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 3
-
ZZRZ-1-512-n 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 3
-
ZZRZ-1-513-n 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 3
-
ZZRZ-1-514-n 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 3
-
ZZRZ-1-515-n 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 3
-

Semester 6, March 2022 - September 2022

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

Thesis

10
 
ZZRZ-1-601-n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250 0 0 250 10
-

Elective block: Elective module (6 semester - management)


The rules for selecting groups/modules: Student wybiera przedmioty o łącznej liczbie 18 ECTS

18
 
ZZRZ-1-604-n 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 3
-
ZZRZ-1-608-n 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 3
-
ZZRZ-1-609-n 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 3
-
ZZRZ-1-610-n 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 3
-
ZZRZ-1-611-n 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 3
-
ZZRZ-1-612-n 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 3
-
ZZRZ-1-613-n 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 3
-
ZZRZ-1-614-n 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 3
-
ZZRZ-1-615-n 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 3
-
ZZRZ-1-616-n 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 3
-
ZZRZ-1-617-n 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 3
-
ZZRZ-1-618-n 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 3
-
ZZRZ-1-620-n 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 3
-
ZZRZ-1-621-n 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 3
-
ZZRZ-1-622-n 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 3
-
ZZRZ-1-623-n 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 3
-
ZZRZ-1-625-n 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 3
-

Elective block: Elective modules - Z 1 degree


The rules for selecting groups/modules: Student wybiera dowolną liczbę godzin modułów obieralnych o sumarycznym wymiarze ECTS nie mniejszym niż 4

4
 
ZZRZ-1-605-n 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 4
-
ZZRZ-1-606-n 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 4
-
ZZRZ-1-607-n 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 4
-

Zestawienie łączne godzin zajęć oraz punktów ECTS

Łączna liczba godzin zajęć 2243