Program studiów zgodny z Uchwałą Senatu AGH nr 116/2019 z dnia 26-06-2019

Semester 1, October 2019 - February 2020

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

Compulsory modules - ZiIP 1 degree

32
 
ZZIP-1-101-n 20 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34 6
+
ZZIP-1-102-n 20 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 28 6
+
ZZIP-1-103-n 14 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 22 4
-
ZZIP-1-104-n 8 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 22 3
-
ZZIP-1-105-n 14 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 22 4
+
ZZIP-1-106-n 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 3
-
ZZIP-1-107-n 8 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 16 2
-
ZZIP-1-108-n 14 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 4
-

Semester 2, March 2020 - September 2020

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

Compulsory modules - ZiIP 1 degree

28
 
ZZIP-1-201-n 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 6
+
ZZIP-1-202-n 14 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 22 4
+
ZZIP-1-203-n 8 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 22 4
-
ZZIP-1-204-n 8 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 3
-
ZZIP-1-205-n 14 0 0 8 0 0 0 0 8 0 0 0 30 6
+
ZZIP-1-206-n 14 0 8 0 0 0 0 0 8 0 0 0 30 5
-

Elective block: Język obcy do wyboru B2 niestacjonarne - I stopień - (1/3)


The rules for selecting groups/modules: Student wybiera jeden z oferowanych języków, ale preferowanym przez Wydział Zarządzania jest język angielski.

 
ZZIP-1-207-n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 15 0
-
ZZIP-1-208-n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 15 0
-
ZZIP-1-209-n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 15 0
-
ZZIP-1-210-n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 15 0
-
ZZIP-1-211-n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 15 0
-

Semester 3, October 2020 - February 2021

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

Compulsory modules - ZiIP 1 degree

16
 
ZZIP-1-301-n 8 8 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 24 6
+
ZZIP-1-302-n 8 0 8 0 0 0 0 0 6 0 0 0 22 4
+
ZZIP-1-304-n 8 0 8 0 0 0 0 0 6 0 0 0 22 3
-
ZZIP-1-305-n 12 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 3
+

Elective block: Grupa obieralna - energetyka III semestr ZIP


The rules for selecting groups/modules: Student wybiera przedmioty o łącznej liczbie min. 12 ECTS

12
 
ZZIP-1-309-n 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 3
-
ZZIP-1-311-n 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 3
-
ZZIP-1-312-n 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 3
-
ZZIP-1-313-n 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 3
-
ZZIP-1-314-n 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 3
-
ZZIP-1-315-n 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 3
-
ZZIP-1-316-n 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 3
-
ZZIP-1-317-n 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 3
-
ZZIP-1-318-n 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 3
-
ZZIP-1-319-n 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 3
-
ZZIP-1-320-n 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 3
-
ZZIP-1-321-n 8 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 16 3
-

Elective block: Język obcy do wyboru B2 niestacjonarne - I stopień - (2/3)

 
ZZIP-1-303-n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 30 0
-
ZZIP-1-306-n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 30 0
-
ZZIP-1-307-n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 30 0
-
ZZIP-1-308-n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 30 0
-
ZZIP-1-310-n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 30 0
-

Semester 4, March 2021 - September 2021

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

Compulsory modules - ZiIP 1 degree

15
 
ZZIP-1-401-n 8 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 22 3
+
ZZIP-1-402-n 8 0 8 0 0 0 0 0 8 0 0 0 24 3
+
ZZIP-1-404-n 8 0 8 0 0 0 0 0 8 0 0 0 24 3
+
ZZIP-1-405-n 12 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 3
-
ZZIP-1-406-n 8 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 3
-

Elective block: Grupa obieralna - IV semestr ZIP


The rules for selecting groups/modules: Student wybiera przedmioty o łącznej wartości min. 12 ECTS

12
 
ZZIP-1-403-n 8 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 16 3
-
ZZIP-1-411-n 8 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 16 3
-
ZZIP-1-412-n 8 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 16 3
-
ZZIP-1-413-n 8 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 16 3
-
ZZIP-1-414-n 8 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 16 3
-
ZZIP-1-415-n 8 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 16 3
-
ZZIP-1-417-n 8 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 16 3
-
ZZIP-1-419-n 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 3
-
ZZIP-1-420-n 8 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 16 3
-
ZZIP-1-421-n 8 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 16 3
-

Elective block: Język obcy do wyboru B2 niestacjonarne - I stopień - (3/3)

5
 
ZZIP-1-407-n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 30 5
+
ZZIP-1-408-n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 30 5
+
ZZIP-1-409-n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 30 5
+
ZZIP-1-410-n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 30 5
+
ZZIP-1-416-n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 30 5
+

Semester 5, October 2021 - February 2022

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

Compulsory modules - ZiIP 1 degree

18
 
ZZIP-1-501-n 8 0 8 0 0 0 0 0 8 0 0 0 24 4
+
ZZIP-1-502-n 8 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 22 3
+
ZZIP-1-503-n 8 0 12 0 0 0 0 0 8 0 0 0 28 5
+
ZZIP-1-505-n 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 2
-
ZZIP-1-506-n 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 2
-
ZZIP-1-507-n 8 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 2
-

Elective block: Grupa obieralna - V semestr ZIP


The rules for selecting groups/modules: Student wybiera przedmioty o łącznej wartości min. 12 ECTS

12
 
ZZIP-1-504-n 8 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 16 3
-
ZZIP-1-508-n 8 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 16 3
-
ZZIP-1-509-n 8 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 16 3
-
ZZIP-1-510-n 8 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 16 3
-
ZZIP-1-511-n 8 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 16 3
-
ZZIP-1-512-n 8 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 16 3
-
ZZIP-1-513-n 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 3
-
ZZIP-1-514-n 8 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 16 3
-

Semester 6, March 2022 - September 2022

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

Compulsory modules - ZiIP 1 degree

17
 
ZZIP-1-601-n 12 0 0 8 0 0 0 0 6 0 0 0 26 3
+
ZZIP-1-602-n 8 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 2
-
ZZIP-1-604-n 8 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 16 2
-
ZZIP-1-605-n 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 2
-
ZZIP-1-606-n 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100 4
-
ZZIP-1-608-n 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 2
-
ZZIP-1-609-n 8 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 16 2
+

Elective block: Elective group in English language (ZIP, 6 semester)


The rules for selecting groups/modules: Student wybiera moduły o wartości min. 4 ECTS

4
 
ZZIP-1-603-n 14 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 28 4
-
ZZIP-1-610-n 14 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 28 4
-
ZZIP-1-611-n 14 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 28 4
-
ZZIP-1-612-n 14 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 28 4
-
ZZIP-1-614-n 14 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 28 4
-

Elective block: Grupa obieralna - VI semestr ZIP


The rules for selecting groups/modules: Student wybiera przedmioty o łącznej wartości min. 9 ECTS

9
 
ZZIP-1-607-n 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 3
-
ZZIP-1-615-n 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 3
-
ZZIP-1-616-n 8 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 16 3
-
ZZIP-1-617-n 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 3
-
ZZIP-1-618-n 8 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 16 3
-
ZZIP-1-619-n 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 3
-
ZZIP-1-620-n 8 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 16 3
-
ZZIP-1-621-n 8 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 16 3
-
ZZIP-1-623-n 8 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 16 3
-
ZZIP-1-624-n 8 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 16 3
-
ZZIP-1-625-n 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 3
-
ZZIP-1-626-n 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 3
-
ZZIP-1-627-n 8 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 16 3
-
ZZIP-1-628-n 8 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 16 3
-
ZZIP-1-629-n 8 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 16 3
-

Semester 7, October 2022 - February 2023

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

Grupa obieralna - praca dyplomowa VII semestr ZIP

15
 
ZZIP-1-715-n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 375 0 0 375 15
-

Elective block: Grupa obieralna - VII semestr ZIP


The rules for selecting groups/modules: Student wybiera przedmioty o łącznej wartości min. 15 ECTS

15
 
ZZIP-1-701-n 8 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 16 3
-
ZZIP-1-702-n 8 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 16 3
-
ZZIP-1-703-n 8 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 16 3
-
ZZIP-1-704-n 8 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 16 3
-
ZZIP-1-705-n 8 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 16 3
-
ZZIP-1-706-n 8 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 16 3
-
ZZIP-1-707-n 8 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 16 3
-
ZZIP-1-708-n 8 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 16 3
-
ZZIP-1-709-n 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 3
-

Zestawienie łączne godzin zajęć oraz punktów ECTS

Łączna liczba godzin zajęć 2618