Program studiów zgodny z Uchwałą Senatu AGH nr 112/2019 z dnia 26-06-2019

Semester 1, October 2019 - February 2020

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

Grupa modułów inżynierskich

8
 
RAIR-1-104-s 14 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 3
-
RAIR-1-105-s 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 2
+
RAIR-1-106-s 26 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 54 3
-

Grupa modułów nauki podstawowe

20
 
RAIR-1-101-s 60 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 120 10
+
RAIR-1-102-s 30 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 4
-
RAIR-1-103-s 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 6
+

Grupa modułów wychowanie fizyczne

 
RAIR-1-110-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30 0
-

Elective block: Grupa modułów HS z zakresu nauk humanistycznych i społecznych - Obieralny 1


The rules for selecting groups/modules: student wybiera jeden z zaproponowanych przedmiotów z propozycji Uczelnianej Bazy Przedmiotów Obieralnych – adres linku:https://syllabuskrk.agh.edu.pl/2019-2020/pl/treasuries/academy_units/offer/university_programme/51

2
 
RAIR-1-107-s
The module has not been published by the person responsible for it.
Moduł H-S
30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Semester 2, March 2020 - September 2020

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

Grupa modułów inżynierskich

14
 
RAIR-1-203-s 14 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 2
-
RAIR-1-204-s 26 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54 4
-
RAIR-1-205-s 36 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
+
RAIR-1-206-s 26 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 2
-
RAIR-1-215-s 0 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 28 2
-

Grupa modułów nauki podstawowe

16
 
RAIR-1-201-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 8
+
RAIR-1-202-s 30 30 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 74 8
+

Grupa modułów wychowanie fizyczne

 
RAIR-1-210-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 15 0
-

Elective block: Grupa modułów językowych: Język obcy na poziomie B2


The rules for selecting groups/modules: student wybiera jeden moduł z grupy

 
RAIR-1-209-s
The module has not been published by the person responsible for it.
English B2 course - compulsory course of 135 hours for students of FIRST-CYCLE studies - semester 1/3
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 30 0
-
RAIR-1-211-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 30 0
-
RAIR-1-212-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 30 0
-
RAIR-1-213-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 30 0
-
RAIR-1-214-s
The module has not been published by the person responsible for it.
Russian B2 course - compulsory course of 135 hours for students of FIRST-CYCLE studies - semester 1/3
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 30 0
-

Semester 3, October 2020 - February 2021

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

Grupa modułów inżynierskich

24
 
RAIR-1-301-s 14 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 4
-
RAIR-1-302-s 26 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52 5
+
RAIR-1-303-s 26 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52 5
+
RAIR-1-304-s 28 28 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70 7
+
RAIR-1-309-s 26 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 3
-

Grupa modułów wychowanie fizyczne

 
RAIR-1-316-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 15 0
-

Elective block: Grupa modułów językowych: Język obcy na poziomie B2


The rules for selecting groups/modules: student wybiera jeden moduł z grupy

 
RAIR-1-310-s
The module has not been published by the person responsible for it.
English B2 course - compulsory course of 135 hours for students of FIRST-CYCLE studies - semester 2/3
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0 45 0
-
RAIR-1-311-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0 45 0
-
RAIR-1-313-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0 45 0
-
RAIR-1-314-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0 45 0
-
RAIR-1-315-s
The module has not been published by the person responsible for it.
Russian B2 course - compulsory course of 135 hours for students of FIRST-CYCLE studies - semester 2/3
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0 45 0
-

Elective block: Grupa modułów specjalnościowych - Mechanizmy w automatyce i robotyce - Obieralny 3


The rules for selecting groups/modules: student wybiera jeden moduł z grupy

3
 
RAIR-1-307-s 14 0 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 42 3
-
RAIR-1-308-s 14 0 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 42 3
-

Elective block: Grupa modułów specjalnościowych - Programowanie obiektowe - Obieralny 4


The rules for selecting groups/modules: student wybiera jeden moduł z grupy

3
 
RAIR-1-305-s 14 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 3
-
RAIR-1-306-s 14 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 3
-
RAIR-1-317-s 10 0 15 6 0 0 0 0 0 0 0 0 31 3
-

Semester 4, March 2021 - September 2021

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

Grupa modułów inżynierskich

17
 
RAIR-1-402-s 39 0 0 26 0 0 0 0 0 0 0 0 65 5
+
RAIR-1-403-s 14 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 3
-
RAIR-1-404-s 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 5
+
RAIR-1-410-s 26 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54 4
-

Elective block: Grupa modułów językowych: Język obcy na poziomie B2 z egzaminem


The rules for selecting groups/modules: student wybiera jeden moduł z grupy

5
 
RAIR-1-401-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 60 5
+
RAIR-1-409-s
The module has not been published by the person responsible for it.
English B2 course - compulsory course of 135 hours for students of FIRST-CYCLE studies - semester 3/3
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 60 5
+
RAIR-1-412-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 60 5
+
RAIR-1-413-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 60 5
+
RAIR-1-414-s
The module has not been published by the person responsible for it.
Russian B2 course - compulsory course of 135 hours for students of FIRST-CYCLE studies - semester 3/3
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 60 5
+

Elective block: Grupa modułów specjalnościowych - Elementy automatyki i wspomaganie projektowania - Obieralny 6


The rules for selecting groups/modules: student wybiera jeden moduł z grupy

5
 
RAIR-1-405-s 26 14 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66 5
+
RAIR-1-406-s 26 14 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66 5
+

Elective block: Grupa modułów specjalnościowych - Termodynamika i mechanika płynów - Obieralny 7


The rules for selecting groups/modules: student wybiera jeden moduł z grupy

3
 
RAIR-1-407-s 26 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 3
-
RAIR-1-408-s 26 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 3
-
RAIR-1-411-s 26 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 3
-

Semester 5, October 2021 - February 2022

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

Grupa modułów inżynierskich

25
 
RAIR-1-501-s 26 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54 5
-
RAIR-1-502-s 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 5
-
RAIR-1-503-s 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 6
+
RAIR-1-504-s 26 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 40 4
+
RAIR-1-505-s 26 0 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52 5
+

Elective block: Grupa modułów specjalnościowych - Techniki informacyjne - Obieralny 8


The rules for selecting groups/modules: student wybiera jeden moduł z grupy

2
 
RAIR-1-508-s 14 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34 2
-
RAIR-1-509-s 14 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34 2
-
RAIR-1-511-s 14 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34 2
-

Elective block: Moduł specjalistyczny - Wspomaganie projektowania i prac inżynierskich - Obieralny 10


The rules for selecting groups/modules: student wybiera jeden moduł z grupy

3
 
RAIR-1-506-s 14 0 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 42 3
-
RAIR-1-507-s 14 0 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 42 3
-
RAIR-1-510-s 14 0 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 42 3
-
RAIR-1-512-s 14 0 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 42 3
-

Semester 6, March 2022 - September 2022

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

Grupa modułów inżynierskich

17
 
RAIR-1-601-s 26 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54 4
-
RAIR-1-602-s 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 5
+
RAIR-1-603-s 14 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 3
-
RAIR-1-604-s 26 0 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 54 5
+

Elective block: Grupa modułów - Praktyki studenckie


The rules for selecting groups/modules: Praktyka indywidualna – min 4 tygodnie

4
 
RAIR-1-611-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
-

Elective block: Grupa modułów specjalistycznych - Inżynieria oprogramowania i systemów informatycznych - Obieralny 11


The rules for selecting groups/modules: student wybiera jeden moduł z grupy

3
 
RAIR-1-605-s 14 0 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 42 3
-
RAIR-1-606-s 14 0 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 42 3
-

Elective block: Grupa modułów specjalnościowych - Automatyzacja i modelowanie procesów - Obieralny 10


The rules for selecting groups/modules: student wybiera jeden moduł z grupy

3
 
RAIR-1-607-s 26 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 3
-
RAIR-1-608-s 26 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 3
-

Elective block: Grupa modułów specjalnościowych - Praca przejściowa - Obieralny 12


The rules for selecting groups/modules: student wybiera jeden moduł z grupy

3
 
RAIR-1-609-s 0 0 0 45 0 0 0 0 0 1 0 0 46 3
-
RAIR-1-610-s 0 0 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-

Semester 7, October 2022 - February 2023

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

Elective block: Grupa modułów specjalistycznych - Człowiek w środowisku technicznym - Obieralny 13


The rules for selecting groups/modules: student wybiera jeden moduł z grupy

3
 
RAIR-1-703-s 22 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0 36 3
-
RAIR-1-704-s 22 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0 36 3
-
RAIR-1-705-s 22 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0 36 3
-

Elective block: Grupa modułów specjalistycznych - Eksploatacja i systemy odnawialne w automatyce i robotyce - Obieralny 14


The rules for selecting groups/modules: student wybiera jeden moduł z grupy

3
 
RAIR-1-701-s 22 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0 36 3
-
RAIR-1-702-s 22 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0 36 3
-

Elective block: Grupa modułów specjalistycznych - Praca dyplomowa inżynierska - Obieralny 18


The rules for selecting groups/modules: student wybiera jeden moduł z grupy

15
 
RAIR-1-711-s 0 0 0 90 0 0 0 0 0 1 0 0 91 15
-
RAIR-1-712-s 0 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 90 15
-

Elective block: Grupa modułów specjalistycznych - Seminarium dyplomowe - Obieralny 17


The rules for selecting groups/modules: student wybiera jeden moduł z grupy

3
 
RAIR-1-710-s 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 15 3
-
RAIR-1-713-s 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 15 3
-

Elective block: Grupa modułów specjalistycznych - Systemy i projektowanie machatroniczne (ang.) - Obieralny 16


The rules for selecting groups/modules: student wybiera jeden moduł z grupy

3
 
RAIR-1-706-s 14 0 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 42 3
-
RAIR-1-707-s 14 0 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 42 3
-

Elective block: Grupa modułów specjalnościowych - Techniki informacyjne - Obieralny 15


The rules for selecting groups/modules: student wybiera jeden moduł z grupy

3
 
RAIR-1-708-s 14 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 3
-
RAIR-1-709-s 14 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 3
-

Zestawienie łączne godzin zajęć oraz punktów ECTS

Łączna liczba godzin zajęć 3846