Program studiów zgodny z Uchwałą Senatu AGH nr 108/2019 z dnia 26-06-2019

Semester 1, March 2020 - September 2020

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
SUMA

Courses shared with other specialties

8
 
EAiR-2-106-CS-s 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 56 4
+
EAiR-2-107-CS-s 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 56 4
-

Specialisation courses

15
 
EAiR-2-101-CS-s 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 3
-
EAiR-2-102-CS-s 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 56 4
-
EAiR-2-103-CS-s 28 0 14 14 0 0 0 0 0 0 0 56 4
-
EAiR-2-104-CS-s 28 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 56 4
-

Elective block: Control of Cyber-physical systems 1


The rules for selecting groups/modules: Student selects one of the courses.

4
 
EAiR-2-105-CS-s 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 56 4
-
EAiR-2-109-CS-s 28 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 4
-

Elective block: Elective Course 1


The rules for selecting groups/modules: Student selects one of the courses

3
 
EAiR-2-110-CS-s 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 56 3
-
EAiR-2-111-CS-s 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 56 3
-
EAiR-2-112-CS-s 28 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 56 3
-

Semester 2, October 2020 - February 2021

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
SUMA

Courses shared with other specialties

3
 
EAiR-2-201-CS-s 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 56 3
-

Specialisation courses

15
 
EAiR-2-202-CS-s 28 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 56 4
+
EAiR-2-203-CS-s 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 28 3
-
EAiR-2-206-CS-s 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 56 4
-
EAiR-2-207-CS-s 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 56 4
+

Elective block: Control of Cyber-physical systems 2


The rules for selecting groups/modules: Student selects one of the courses

4
 
EAiR-2-204-CS-s 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 56 4
+
EAiR-2-205-CS-s 28 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 56 4
-

Elective block: Elective Course 2


The rules for selecting groups/modules: Student selects one of the courses

4
 
EAiR-2-209-CS-s 28 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 56 4
-
EAiR-2-210-CS-s 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 56 4
-
EAiR-2-211-CS-s 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 56 4
-

Elective block: Foreign Language

2
 
EAiR-2-212-CS-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30 2
+
EAiR-2-213-CS-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30 2
+
EAiR-2-214-CS-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30 2
+
EAiR-2-215-CS-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30 2
+

Elective block: Humanities 1


The rules for selecting groups/modules: Student selects one of the courses offered by the Humanistic Faculty

2
 
EAiR-2-222-CS-s
The module has not been published by the person responsible for it.
Elective Humanistic Course
28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 2
-

Semester 3, March 2021 - September 2021

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
SUMA

Diploma

21
 
EAiR-2-306-CS-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
-
EAiR-2-307-CS-s 0 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 14 1
-

Non-technical

1
 
EAiR-2-308-CS-s
The module has not been published by the person responsible for it.
Specialised sources of information
0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3 1
-

Specialisation courses

3
 
EAiR-2-302-CS-s 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 28 3
-

Elective block: Elective Course 3


The rules for selecting groups/modules: Student selects one of the courses

3
 
EAiR-2-303-CS-s 28 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 56 3
-
EAiR-2-304-CS-s 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 56 3
-
EAiR-2-305-CS-s 28 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 56 3
-
EAiR-2-309-CS-s 0 0 0 42 0 0 0 0 0 0 0 42 3
-

Elective block: Humanities 2


The rules for selecting groups/modules: Student selects one of the courses offered by the Humanistic Faculty

2
 
EAiR-2-301-CS-s
The module has not been published by the person responsible for it.
Elective Humanistic Course
28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 2
-

Zestawienie łączne godzin zajęć oraz punktów ECTS

Łączna liczba godzin zajęć 1551