Program studiów zgodny z Uchwałą Senatu AGH nr 108/2019 z dnia 26-06-2019

Semester 1, March 2020 - September 2020

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
SUMA

Courses shared with other specialties

13
 
EAiR-2-102-IS-s 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 56 4
-
EAiR-2-104-IS-s 28 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 5
+
EAiR-2-112-IS-s 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 56 4
+

Specialisation courses

15
 
EAiR-2-101-IS-s 28 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 42 3
-
EAiR-2-103-IS-s 28 0 0 42 0 0 0 0 0 0 0 70 4
-
EAiR-2-105-IS-s 28 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 56 4
-
EAiR-2-109-IS-s 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 56 4
-

Elective block: Elective course I, semester I, ISZ


The rules for selecting groups/modules: jeden przedmiot z grupy

2
 
EAiR-2-106-IS-s 14 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 28 2
-
EAiR-2-108-IS-s 14 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 28 2
-
EAiR-2-111-IS-s 14 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 28 2
-

Semester 2, October 2020 - February 2021

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
SUMA

Courses shared with other specialties

3
 
EAiR-2-202-IS-s 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 56 3
-

Non-technical

3
 
EAiR-2-227-IS-s 14 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 28 3
-

Specialisation courses

16
 
EAiR-2-201-IS-s 14 0 28 14 0 0 0 0 0 0 0 56 4
+
EAiR-2-204-IS-s 28 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 56 3
-
EAiR-2-205-IS-s 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 56 3
-
EAiR-2-225-IS-s 28 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 42 3
-
EAiR-2-226-IS-s 28 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 56 3
-

Elective block: Elective course II, semester II, ISZ


The rules for selecting groups/modules: dwa przedmioty z grupy

6
 
EAiR-2-203-IS-s 14 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 42 3
-
EAiR-2-207-IS-s 14 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 42 3
-
EAiR-2-208-IS-s 14 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 42 3
-
EAiR-2-213-IS-s 14 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 42 3
-

Elective block: Foreign language (ISZ)

2
 
EAiR-2-210-IS-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30 2
+
EAiR-2-211-IS-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30 2
+
EAiR-2-212-IS-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30 2
+
EAiR-2-215-IS-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30 2
+

Semester 3, March 2021 - September 2021

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
SUMA

Thesis

21
 
EAiR-2-304-IS-s 0 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 28 1
-
EAiR-2-307-IS-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
-

Elective block: Elective course I, semester III, ISZ


The rules for selecting groups/modules: jeden przedmiot z grupy

4
 
EAiR-2-303-IS-s 0 0 0 42 0 0 0 0 0 0 0 42 4
-
EAiR-2-311-IS-s 0 0 0 42 0 0 0 0 0 0 0 42 4
-

Elective block: Elective course II, semester III, ISZ


The rules for selecting groups/modules: jeden przedmiot z grupy

3
 
EAiR-2-301-IS-s 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 3
-
EAiR-2-302-IS-s 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 3
-
EAiR-2-306-IS-s 14 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 28 3
-

Elective block: Humanities (CSCM)


The rules for selecting groups/modules: Student wybiera jeden przedmiot z oferty wydziału humanistycznego

2
 
EAiR-2-305-IS-s
The module has not been published by the person responsible for it.
Przedmiot humanistyczno-społeczny 1
14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 2
-

Zestawienie łączne godzin zajęć oraz punktów ECTS

Łączna liczba godzin zajęć 1324