Program studiów zgodny z Uchwałą Senatu AGH nr 108/2019 z dnia 26-06-2019

Semester 1, March 2020 - September 2020

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
SUMA

Courses S1 (ISS)

19
 
EAiR-2-101-IO-s 14 0 14 28 0 0 0 0 0 0 0 56 3
-
EAiR-2-102-IO-s 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 2
-
EAiR-2-103-IO-s 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 56 4
+
EAiR-2-105-IO-s 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 56 3
+
EAiR-2-107-IO-s 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 56 3
-
EAiR-2-108-IO-s 28 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 56 4
+

Courses shared with other specialties

7
 
EAiR-2-104-IO-s 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 28 2
-
EAiR-2-110-IO-s 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 56 5
+

Non-technical

1
 
EAiR-2-109-IO-s 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3 1
-

Elective block: Elective course S1 (ISS)


The rules for selecting groups/modules: Jeden przedmiot z grupy. Limit osób 15.

3
 
EAiR-2-106-IO-s 14 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 42 3
-
EAiR-2-112-IO-s 14 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 42 3
-

Semester 2, October 2020 - February 2021

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
SUMA

Courses S2 (ISS)

21
 
EAiR-2-202-IO-s 14 0 42 0 0 0 0 0 0 0 0 56 4
+
EAiR-2-203-IO-s 14 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 42 3
-
EAiR-2-205-IO-s 14 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 42 3
-
EAiR-2-206-IO-s 14 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 42 3
-
EAiR-2-210-IO-s 14 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 42 3
+
EAiR-2-211-IO-s 14 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 28 2
-
EAiR-2-214-IO-s 0 0 42 0 0 0 0 0 0 0 0 42 3
-

Courses shared with other specialties

2
 
EAiR-2-204-IO-s 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 28 2
-

Elective block: Elective lecture S2 (ISS)


The rules for selecting groups/modules: jeden z grupy. Limit 15 osób.

1
 
EAiR-2-212-IO-s 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 1
-
EAiR-2-213-IO-s 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 1
-

Elective block: Foreign language (ISS)


The rules for selecting groups/modules: jeden przedmiot z grupy

2
 
EAiR-2-207-IO-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30 2
+
EAiR-2-208-IO-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30 2
+
EAiR-2-209-IO-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30 2
+
EAiR-2-215-IO-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30 2
+
EAiR-2-216-IO-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30 2
+

Elective block: Humanistic subject 1 and 2 (ISS)


The rules for selecting groups/modules: Dwa przedmioty z grupy. Pełna lista dostępnych modułów w danym semestrze udostępniana jest każdorazowo przez Wydział Humanistyczny oraz Wydział Zarządzania.

4
 
EAiR-2-201-IO-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
EAiR-2-217-IO-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
EAiR-2-218-IO-s
The module has not been published by the person responsible for it.
The Main Issues and Directions of Philosophy
30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
EAiR-2-219-IO-s
The module has not been published by the person responsible for it.
Blank spots in Polish history. Disputes and controversies
30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
EAiR-2-220-IO-s
The module has not been published by the person responsible for it.
Socjologia. Wybrane zagadnienia
30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
EAiR-2-221-IO-s
The module has not been published by the person responsible for it.
Myślenie krytyczne. Współczesne wyzwania kultury i cywilizacji
30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
EAiR-2-222-IO-s
The module has not been published by the person responsible for it.
Globalization. New challenges in the contemporary world
30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
EAiR-2-224-IO-s
The module has not been published by the person responsible for it.
Konflikty współczesnego świata
30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
EAiR-2-225-IO-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
EAiR-2-226-IO-s
The module has not been published by the person responsible for it.
Główne nurty muzyki popularnej
30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Semester 3, March 2021 - September 2021

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
SUMA

Engineering

3
 
EAiR-2-301-IO-s 28 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 42 3
-

Other Basic

1
 
EAiR-2-307-IO-s 0 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 28 1
-

Thesis

20
 
EAiR-2-310-IO-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
-

Elective block: Elective course in english S3 (ISS)


The rules for selecting groups/modules: Jeden z grupy.

3
 
EAiR-2-302-IO-s 14 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 42 3
-
EAiR-2-304-IO-s 0 0 42 0 0 0 0 0 0 0 0 42 3
-
EAiR-2-312-IO-s 14 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 42 3
-
EAiR-2-313-IO-s 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 3
-

Elective block: Elective course S3 (ISS)


The rules for selecting groups/modules: Jeden z grupy.

3
 
EAiR-2-308-IO-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 0 28 3
-
EAiR-2-309-IO-s 14 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 42 3
-
EAiR-2-311-IO-s 14 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 42 3
-

Zestawienie łączne godzin zajęć oraz punktów ECTS

Łączna liczba godzin zajęć 1543