Program studiów zgodny z Uchwałą Senatu AGH nr 108/2019 z dnia 26-06-2019

Semester 1, March 2020 - September 2020

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
SUMA

Courses shared with other specialties

12
 
EAiR-2-101-KS-s 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 56 5
+
EAiR-2-104-KS-s 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 28 2
-
EAiR-2-168-KS-s 28 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 5
+

Non-technical

1
 
EAiR-2-109-KS-s 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3 1
-

Specialisation courses

9
 
EAiR-2-102-KS-s 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 56 3
-
EAiR-2-103-KS-s 28 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 56 4
-
EAiR-2-114-KS-s 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 2
-

Elective block: Elective course block I


The rules for selecting groups/modules: dwa przedmioty z grupy

6
 
EAiR-2-105-KS-s 28 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 42 3
-
EAiR-2-106-KS-s 14 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 42 3
-
EAiR-2-177-KS-s 28 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 42 3
-

Elective block: Humanistic course 1 (ISS, ISZ, KSS)


The rules for selecting groups/modules: Jeden przedmioty z grupy. Pełna lista dostępnych modułów w danym semestrze udostępniana jest każdorazowo przez Wydział Humanistyczny oraz Wydział Zarządzania

2
 
EAiR-2-107-KS-s 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 15 2
-
EAiR-2-108-KS-s
The module has not been published by the person responsible for it.
Globalization. New challenges in the contemporary world
30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
EAiR-2-110-KS-s
The module has not been published by the person responsible for it.
Who is the man? Contemporary controversy
30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
EAiR-2-111-KS-s
The module has not been published by the person responsible for it.
Konflikty współczesnego świata
30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
EAiR-2-112-KS-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
EAiR-2-113-KS-s
The module has not been published by the person responsible for it.
Socjologia. Wybrane zagadnienia
30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Semester 2, October 2020 - February 2021

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
SUMA

Courses shared with other specialties

2
 
EAiR-2-204-KS-s 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 28 2
-

Specialisation courses

15
 
EAiR-2-203-KS-s 28 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 56 3
-
EAiR-2-208-KS-s 14 0 14 14 0 0 0 0 0 0 0 42 3
+
EAiR-2-221-KS-s 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 56 5
+
EAiR-2-222-KS-s 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 2
-
EAiR-2-223-KS-s 14 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 28 2
-

Elective block: Elective course block II


The rules for selecting groups/modules: dwa przedmioty z grupy

8
 
EAiR-2-202-KS-s 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 56 4
-
EAiR-2-206-KS-s 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 56 4
-
EAiR-2-267-KS-s 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 56 4
-

Elective block: Humanistic course 2 (ISS, ISZ, KSS)


The rules for selecting groups/modules: Jeden przedmioty z grupy (inny niż w ramach modułu Przedmiot Humanistyczny 1). Pełna lista dostępnych modułów w danym semestrze udostępniana jest każdorazowo przez Wydział Humanistyczny oraz Wydział Zarządzania

2
 
EAiR-2-209-KS-s
The module has not been published by the person responsible for it.
Globalization. New challenges in the contemporary world
30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
EAiR-2-211-KS-s
The module has not been published by the person responsible for it.
Główne nurty muzyki popularnej
30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
EAiR-2-212-KS-s
The module has not been published by the person responsible for it.
Blank spots in Polish history. Disputes and controversies
30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
EAiR-2-213-KS-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
EAiR-2-214-KS-s
The module has not been published by the person responsible for it.
The Main Issues and Directions of Philosophy
30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
EAiR-2-215-KS-s
The module has not been published by the person responsible for it.
Konflikty współczesnego świata
30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
EAiR-2-216-KS-s
The module has not been published by the person responsible for it.
Myślenie krytyczne. Współczesne wyzwania kultury i cywilizacji
30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
EAiR-2-217-KS-s
The module has not been published by the person responsible for it.
Humanistic course no 2 for master studies
28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 2
-
EAiR-2-218-KS-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
EAiR-2-219-KS-s
The module has not been published by the person responsible for it.
Socjologia. Wybrane zagadnienia
30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Elective block: Język obcy (GO)


The rules for selecting groups/modules: Jeden przedmiot z grupy

3
 
EAiR-2-201-KS-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30 2
+
EAiR-2-207-KS-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30 2
+
EAiR-2-210-KS-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30 2
+

Semester 3, March 2021 - September 2021

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
SUMA

Thesis

21
 
EAiR-2-306-KS-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
-
EAiR-2-311-KS-s 0 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 28 1
-

Elective block: Elective course block III


The rules for selecting groups/modules: dwa przedmioty z grupy

6
 
EAiR-2-302-KS-s 28 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 42 3
-
EAiR-2-303-KS-s 14 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 42 3
-
EAiR-2-304-KS-s 28 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 42 3
-
EAiR-2-307-KS-s 0 0 0 42 0 0 0 0 0 0 0 42 3
-

Elective block: Elective course in English (KSS)


The rules for selecting groups/modules: jeden przedmiot z grupy

3
 
EAiR-2-301-KS-s 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 3
-
EAiR-2-305-KS-s 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 3
-

Zestawienie łączne godzin zajęć oraz punktów ECTS

Łączna liczba godzin zajęć 1500