Program studiów zgodny z Uchwałą Senatu AGH nr 112/2019 z dnia 26-06-2019

Semester 1, March 2020 - September 2020

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
SUMA

Grupa modułów inżynierskich - Kanon 1

15
 
RAIR-2-101-RT-s 26 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 40 4
+
RAIR-2-102-RT-s 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 56 5
+
RAIR-2-103-RT-s 30 0 30 15 0 0 0 0 0 0 0 75 6
+

Moduł specjalnościowy - Obowiązkowy 1

4
 
RAIR-2-116-RT-s 26 0 26 0 0 0 0 0 0 0 0 52 4
-

Moduł specjalnościowy - Obowiązkowy 2

3
 
RAIR-2-117-RT-s 20 0 22 0 0 0 0 0 0 0 0 42 3
-

Moduł specjalnościowy - Obowiązkowy 3

3
 
RAIR-2-118-RT-s 26 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 40 3
-

Elective block: Grupa modułów specjalnościowych w języku angielskim - Obieralny 2


The rules for selecting groups/modules: student wybiera jeden moduł z grupy

3
 
RAIR-2-107-RT-s 26 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 40 3
-
RAIR-2-108-RT-s 26 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 40 3
-
RAIR-2-109-RT-s 26 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 3
-
RAIR-2-110-RT-s 26 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 3
-
RAIR-2-111-RT-s 26 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 3
-

Elective block: Grupa modułów z zakresu nauk humanistycznych i społecznych - Obieralny 1


The rules for selecting groups/modules: student wybiera jeden moduł z grupy

2
 
RAIR-2-112-RT-s 20 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
RAIR-2-113-RT-s 7 0 0 0 0 0 23 0 0 0 0 30 2
-
RAIR-2-114-RT-s 20 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
RAIR-2-115-RT-s 20 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Semester 2, October 2020 - February 2021

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
SUMA

Grupa modułów inżynierskich - Kanon 2

8
 
RAIR-2-201-RT-s 26 0 26 0 0 0 0 0 0 0 0 52 4
+
RAIR-2-202-RT-s 16 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 44 4
+

Moduł specjalnościowy - Obowiązkowy 4

3
 
RAIR-2-207-RT-s 26 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 40 3
-

Moduł specjalnościowy - Obowiązkowy 5

3
 
RAIR-2-208-RT-s 26 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 40 3
-

Moduł specjalnościowy - Obowiązkowy 6

5
 
RAIR-2-210-RT-s 26 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 40 5
+

Moduł specjalnościowy - Obowiązkowy 7

4
 
RAIR-2-215-RT-s 26 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 40 4
+

Moduł specjalnościowy - Obowiązkowy 8

2
 
RAIR-2-203-RT-s 14 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 34 2
-

Elective block: Grupa modułów z zakresu nauk humanistycznych i społecznych - Obieralny 3


The rules for selecting groups/modules: student wybiera jeden moduł z grupy

3
 
RAIR-2-213-RT-s 22 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 3
-
RAIR-2-214-RT-s 22 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 3
-

Elective block: Moduł językowy - Język obcy 4 - Obieralny 4


The rules for selecting groups/modules: student wybiera jeden moduł z grupy

2
 
RAIR-2-209-RT-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30 2
+
RAIR-2-211-RT-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30 2
+
RAIR-2-212-RT-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30 2
+

Semester 3, March 2021 - September 2021

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
SUMA

Grupa modułów inżynierskich - profil praktyczno badawczy

3
 
RAIR-2-301-RT-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
-

Moduł specjalnościowy - Praca dyplomowa magisterska - Obieralny 5

20
 
RAIR-2-302-RT-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150 0 150 20
-

Moduł specjalnościowy - Seminarium dyplomowe - Obieralny 6

1
 
RAIR-2-303-RT-s 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 15 1
-

Elective block: Grupa modułów specjalnościowych - Obieralny 7


The rules for selecting groups/modules: student wybiera jeden moduł z grupy

2
 
RAIR-2-304-RT-s 10 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
RAIR-2-305-RT-s 10 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Elective block: Grupa modułów specjalnościowych - Obieralny 8


The rules for selecting groups/modules: student wybiera jeden moduł z grupy

2
 
RAIR-2-306-RT-s 10 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
RAIR-2-307-RT-s 10 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
RAIR-2-308-RT-s 10 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
RAIR-2-309-RT-s 10 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Elective block: Grupa modułów specjalnościowych - Obieralny 9


The rules for selecting groups/modules: student wybiera jeden moduł z grupy

2
 
RAIR-2-310-RT-s 10 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
RAIR-2-311-RT-s 10 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
RAIR-2-312-RT-s 10 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
RAIR-2-313-RT-s 10 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Zestawienie łączne godzin zajęć oraz punktów ECTS

Łączna liczba godzin zajęć 1542