Program studiów zgodny z Uchwałą Senatu AGH nr 106/2019 z dnia 26-06-2019

Semester 1, October 2019 - February 2020

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

Przedmioty ogólne

13
 
GBUD-1-104-s 30 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 3
-
GBUD-1-105-s 15 0 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
GBUD-1-107-s 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
GBUD-1-108-s 15 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
GBUD-1-109-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Przedmioty podstawowe

18
 
GBUD-1-101-s 45 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 105 9
+
GBUD-1-102-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
GBUD-1-103-s 30 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 6
-

Semester 2, March 2020 - September 2020

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

Przedmioty kierunkowe

8
 
GBUD-1-208-s 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+
GBUD-1-209-s 30 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-

Przedmioty ogólne

5
 
GBUD-1-203-s 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 1
-
GBUD-1-218-s
The module has not been published by the person responsible for it.
Physical Education 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30 0
-
GBUD-1-219-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
-

Przedmioty podstawowe

14
 
GBUD-1-201-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 7
+
GBUD-1-204-s 30 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 7
+

Elective block: H. Przedmioty humanistyczne, społeczne i ekonomiczne I.1


The rules for selecting groups/modules: Wybór przedmiotów o zadanej łącznej liczbie punktów ECTS.

2
 
GBUD-1-206-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
GBUD-1-207-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
GBUD-1-210-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
GBUD-1-220-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
GBUD-1-221-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Elective block: Język obcy 1/3


The rules for selecting groups/modules: Student wybiera jeden z języków obcych

 
GBUD-1-212-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 30 0
-
GBUD-1-214-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 30 0
-
GBUD-1-215-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 30 0
-
GBUD-1-216-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 30 0
-
GBUD-1-217-s
The module has not been published by the person responsible for it.
Russian B2 course - compulsory course of 135 hours for students of FIRST-CYCLE studies - semester 1/3
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 30 0
-

Semester 3, October 2020 - February 2021

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

Przedmioty kierunkowe

16
 
GBUD-1-303-s 30 15 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75 5
+
GBUD-1-304-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
GBUD-1-305-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
GBUD-1-306-s 30 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 45 5
+
GBUD-1-317-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Przedmioty ogólne

7
 
GBUD-1-302-s
The module has not been published by the person responsible for it.
Physical Education 2
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 15 0
-
GBUD-1-307-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 3
-
GBUD-1-311-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 4
+

Elective block: Język obcy - semestr 2/3


The rules for selecting groups/modules: Student wybiera jeden z języków

 
GBUD-1-301-s
The module has not been published by the person responsible for it.
English B2 course - compulsory course of 135 hours for students of FIRST-CYCLE studies - semester 2/3
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0 45 0
-
GBUD-1-308-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0 45 0
-
GBUD-1-314-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0 45 0
-
GBUD-1-315-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0 45 0
-
GBUD-1-316-s
The module has not been published by the person responsible for it.
Russian B2 course - compulsory course of 135 hours for students of FIRST-CYCLE studies - semester 2/3
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0 45 0
-

Elective block: Przedmioty kierunkowe obieralne I, inż. bud.


The rules for selecting groups/modules: Wybór dwóch modułów o łącznej liczbie punktów ECTS: 6.

6
 
GBUD-1-309-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
GBUD-1-310-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
GBUD-1-312-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
GBUD-1-313-s 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-

Semester 4, March 2021 - September 2021

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

Przedmioty kierunkowe

15
 
GBUD-1-404-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 3
-
GBUD-1-405-s 30 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
+
GBUD-1-406-s 30 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 45 2
-
GBUD-1-407-s 30 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 45 4
+
GBUD-1-415-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Przedmioty ogólne

6
 
GBUD-1-401-s
The module has not been published by the person responsible for it.
Physical Education 3
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 15 0
-
GBUD-1-412-s 15 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 4
+
GBUD-1-419-s 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 2
-

Przedmioty specjalistyczne

2
 
GBUD-1-413-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
-

Elective block: Język obcy - semestr 3/3


The rules for selecting groups/modules: Student wybiera jeden z języków

5
 
GBUD-1-403-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 60 5
+
GBUD-1-411-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 60 5
+
GBUD-1-416-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 60 5
+
GBUD-1-417-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 60 5
+
GBUD-1-418-s
The module has not been published by the person responsible for it.
Russian B2 course - compulsory course of 135 hours for students of FIRST-CYCLE studies - semester 3/3
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 60 5
+

Elective block: Przedmioty kierunkowe obieralne II, inż. bud.


The rules for selecting groups/modules: Wybór jednego modułu.

3
 
GBUD-1-402-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
GBUD-1-408-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
GBUD-1-410-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-

Semester 5, October 2021 - February 2022

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

Przedmioty kierunkowe

23
 
GBUD-1-503-s 30 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
-
GBUD-1-504-s 15 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 4
+
GBUD-1-507-s 30 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
-
GBUD-1-508-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
GBUD-1-509-s 30 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
-
GBUD-1-511-s 30 0 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+

Elective block: Przedmioty kierunkowe obieralne III, inż. bud.


The rules for selecting groups/modules: Wybór dwóch modułów o łącznej liczbie punktów ECTS: 6.

6
 
GBUD-1-501-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
GBUD-1-502-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
GBUD-1-505-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
GBUD-1-510-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-

Semester 6, March 2022 - September 2022

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

Przedmioty kierunkowe

18
 
GBUD-1-601-s 30 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 45 2
+
GBUD-1-602-s 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 1
-
GBUD-1-603-s 15 0 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 45 4
+
GBUD-1-604-s 15 0 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 45 4
+
GBUD-1-605-s 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 3
-
GBUD-1-606-s 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 2
-
GBUD-1-607-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
-

Przedmioty ogólne

1
 
GBUD-1-608-s 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 1
-

Elective block: Przedmioty kierunkowe obieralne IV, inż. bud.


The rules for selecting groups/modules: Wybór czterech modułów o łącznej liczbie punktów ECTS: 12.

12
 
GBUD-1-609-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
GBUD-1-610-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
GBUD-1-611-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
GBUD-1-612-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
GBUD-1-614-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
GBUD-1-615-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
GBUD-1-616-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-

Semester 7, October 2022 - February 2023

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

Przedmioty kierunkowe

1
 
GBUD-1-701-s 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 1
-

Przedmioty specjalistyczne

15
 
GBUD-1-703-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
-

Elective block: Foreign-language subjects selected for the first level, st.


The rules for selecting groups/modules: Wybór jednego przedmiotu z listy.

3
 
GBUD-1-704-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
GBUD-1-705-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
GBUD-1-712-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
GBUD-1-713-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
GBUD-1-714-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
GBUD-1-715-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
GBUD-1-716-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
GBUD-1-717-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
GBUD-1-718-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
GBUD-1-719-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
GBUD-1-720-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-

Elective block: H. Przedmioty humanistyczne, społeczne i ekonomiczne I.2


The rules for selecting groups/modules: Wybór jednego lub kilku przedmiotów o łącznej wartości 2 ECTS.

2
 
Expand/collapse content
GBUD-1-707-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
GBUD-1-709-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
GBUD-1-740-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Elective block: Przedmioty kierunkowe obieralne V, inż. bud.


The rules for selecting groups/modules: Wybór trzech modułów o łącznej liczbie punktów ECTS: 9.

9
 
GBUD-1-702-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
GBUD-1-706-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
GBUD-1-708-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
GBUD-1-710-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
GBUD-1-711-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
GBUD-1-721-s 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 15 3
-

Zestawienie łączne godzin zajęć oraz punktów ECTS

Łączna liczba godzin zajęć 3960