Program studiów zgodny z Uchwałą Senatu AGH nr 106/2019 z dnia 26-06-2019

Semester 1, March 2020 - September 2020

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
SUMA

Field of study modules

15
 
GBUD-2-101-GE-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
GBUD-2-102-GE-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
GBUD-2-103-GE-s 15 0 15 30 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+
GBUD-2-104-GE-s 15 0 15 15 0 0 0 0 0 0 0 45 3
+
GBUD-2-105-GE-s 30 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 45 2
-

General modules

6
 
GBUD-2-106-GE-s 15 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
GBUD-2-107-GE-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-

Specialty modules

7
 
GBUD-2-108-GE-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
GBUD-2-109-GE-s 30 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 45 3
+
GBUD-2-110-GE-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Elective block: Elective subject


The rules for selecting groups/modules: Student selects one subject from the block

2
 
GBUD-2-111-GE-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
GBUD-2-112-GE-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
GBUD-2-113-GE-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
GBUD-2-114-GE-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
GBUD-2-115-GE-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
GBUD-2-116-GE-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Semester 2, October 2020 - February 2021

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
SUMA

Field of study modules

21
 
GBUD-2-201-GE-s 30 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
GBUD-2-202-GE-s 30 0 15 15 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+
GBUD-2-203-GE-s 30 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
GBUD-2-204-GE-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
GBUD-2-205-GE-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
GBUD-2-206-GE-s 15 0 15 30 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+

Specialty modules

9
 
GBUD-2-207-GE-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
GBUD-2-208-GE-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
GBUD-2-209-GE-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
GBUD-2-210-GE-s 30 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 45 3
+

Semester 3, March 2021 - September 2021

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
SUMA

Field of study modules

2
 
GBUD-2-301-GE-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Specialty modules

25
 
GBUD-2-302-GE-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
GBUD-2-305-GE-s 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 3
-
GBUD-2-306-GE-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
-

Elective block: O. PRZEDMIOT OBCOJĘZYCZNY


The rules for selecting groups/modules: Wybór jednego przedmiotu z listy

3
 
GBUD-2-303-GE-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
GBUD-2-304-GE-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
GBUD-2-307-GE-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
GBUD-2-308-GE-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-

Zestawienie łączne godzin zajęć oraz punktów ECTS

Łączna liczba godzin zajęć 1170