Program studiów zgodny z Uchwałą Senatu AGH nr 106/2019 z dnia 26-06-2019

Semester 1, March 2020 - September 2020

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
SUMA

Przedmioty kierunkowe

17
 
GBUD-2-103-IP-s 30 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
GBUD-2-104-IP-s 15 0 15 15 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
GBUD-2-109-IP-s 15 0 15 30 0 0 0 0 0 0 0 60 4
+
GBUD-2-110-IP-s 30 0 15 15 0 0 0 0 0 0 0 60 3
+
GBUD-2-111-IP-s 30 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 60 4
+

Przedmioty podstawowe

4
 
GBUD-2-105-IP-s 15 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 2
-
GBUD-2-106-IP-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Przedmioty specialistyczne

6
 
GBUD-2-101-IP-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
GBUD-2-107-IP-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-

Elective block: H. Moduł humanistyczny, społeczny lub ekonomiczny II.1.s


The rules for selecting groups/modules: Jeden przedmiot do wyboru

3
 
GBUD-2-102-IP-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
GBUD-2-144-IP-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-

Semester 2, October 2020 - February 2021

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
SUMA

Przedmioty kierunkowe

4
 
GBUD-2-215-IP-s 15 0 15 30 0 0 0 0 0 0 0 60 4
+

Przedmioty specialistyczne

24
 
GBUD-2-201-IP-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
GBUD-2-202-IP-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
GBUD-2-203-IP-s 15 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
GBUD-2-205-IP-s 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 45 4
-
GBUD-2-210-IP-s 30 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
GBUD-2-211-IP-s 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 15 2
-
GBUD-2-212-IP-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
GBUD-2-216-IP-s 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-

Elective block: Język obcy specjalistyczny


The rules for selecting groups/modules: Student wybiera jeden z języków obcych

2
 
GBUD-2-206-IP-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30 2
+
GBUD-2-207-IP-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30 2
+
GBUD-2-213-IP-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30 2
+

Semester 3, March 2021 - September 2021

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
SUMA

Przedmioty specialistyczne

25
 
GBUD-2-301-IP-s 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 2
-
GBUD-2-302-IP-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
GBUD-2-304-IP-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
-

Elective block: M


The rules for selecting groups/modules: Student wybiera jeden moduł

2
 
GBUD-2-307-IP-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
GBUD-2-340-IP-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
GBUD-2-341-IP-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Elective block: O. PRZEDMIOT OBCOJĘZYCZNY


The rules for selecting groups/modules: Wybór jednego przedmiotu z listy

3
 
GBUD-2-303-IP-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
GBUD-2-305-IP-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
GBUD-2-306-IP-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
GBUD-2-321-IP-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
GBUD-2-322-IP-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
GBUD-2-323-IP-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
GBUD-2-324-IP-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
GBUD-2-325-IP-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
GBUD-2-326-IP-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
GBUD-2-327-IP-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
GBUD-2-328-IP-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
GBUD-2-329-IP-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-

Zestawienie łączne godzin zajęć oraz punktów ECTS

Łączna liczba godzin zajęć 1410