Program studiów zgodny z Uchwałą Senatu AGH nr 106/2019 z dnia 26-06-2019

Semester 1, March 2020 - September 2020

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
SUMA

Przedmioty kierunkowe

17
 
GBUD-2-104-KB-s 15 0 15 15 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
GBUD-2-105-KB-s 15 0 15 30 0 0 0 0 0 0 0 60 4
+
GBUD-2-106-KB-s 30 0 15 15 0 0 0 0 0 0 0 60 3
+
GBUD-2-108-KB-s 30 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
GBUD-2-115-KB-s 30 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 60 4
+

Przedmioty podstawowe

4
 
GBUD-2-102-KB-s 15 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 2
-
GBUD-2-103-KB-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Przedmioty specjalistyczne

6
 
GBUD-2-107-KB-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
GBUD-2-117-KB-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-

Elective block: H. Moduł humanistyczny, społeczny lub ekonomiczny II.1.s


The rules for selecting groups/modules: Jeden przedmiot do wyboru

3
 
GBUD-2-101-KB-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
GBUD-2-144-KB-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-

Semester 2, October 2020 - February 2021

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
SUMA

Przedmioty kierunkowe

4
 
GBUD-2-213-KB-s 15 0 15 30 0 0 0 0 0 0 0 60 4
+

Przedmioty specjalistyczne

24
 
GBUD-2-201-KB-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
GBUD-2-202-KB-s 30 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
GBUD-2-203-KB-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
GBUD-2-204-KB-s 15 0 15 15 0 0 0 0 0 0 0 45 4
-
GBUD-2-205-KB-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
GBUD-2-207-KB-s 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
-
GBUD-2-212-KB-s 15 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 45 4
-

Elective block: Język obcy specjalistyczny


The rules for selecting groups/modules: Student wybiera jeden z języków obcych

2
 
GBUD-2-208-KB-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30 2
+
GBUD-2-209-KB-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30 2
+
GBUD-2-210-KB-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30 2
+

Semester 3, March 2021 - September 2021

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
SUMA

Przedmioty specjalistyczne

25
 
GBUD-2-301-KB-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
GBUD-2-303-KB-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
-
GBUD-2-305-KB-s 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 2
-

Elective block: M


The rules for selecting groups/modules: Student wybiera jeden moduł

2
 
GBUD-2-340-KB-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
GBUD-2-341-KB-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Elective block: O. PRZEDMIOT OBCOJĘZYCZNY


The rules for selecting groups/modules: Wybór jednego przedmiotu z listy

3
 
GBUD-2-302-KB-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
GBUD-2-304-KB-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
GBUD-2-306-KB-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
GBUD-2-321-KB-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
GBUD-2-322-KB-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
GBUD-2-323-KB-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
GBUD-2-324-KB-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
GBUD-2-325-KB-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
GBUD-2-326-KB-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
GBUD-2-327-KB-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
GBUD-2-328-KB-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
GBUD-2-329-KB-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-

Zestawienie łączne godzin zajęć oraz punktów ECTS

Łączna liczba godzin zajęć 1380