Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Przedmiot humanistyczny, społeczny lub ekonomiczny z bazy przedmiotów obieralnych II.1.s
Course of study:
2019/2020
Code:
GBUD-2-101-KB-s
Faculty of:
Mining and Geoengineering
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Civil engineering constructions
Field of study:
Civil Engineering
Semester:
1
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Responsible teacher:
dr hab. inż. Pomykała Radosław (rpomyk@agh.edu.pl)
Module summary

Ten moduł jest modułem zastępczym wskazującym na możliwość wybrania przedmiotu z Uczelnianej Bazy Przedmiotów Obieralnych. Zakres wyboru przedmiotu zależy od konkretnego semestru i aktualnej oferty UBPO.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Student rozumie potrzebę rozwoju w rożnych dziedzinach wiedzy, samodoskonalenia oraz poznawania opinii innych BUD2A_K01, BUD2A_K03 Activity during classes
Skills: he can
M_U001 Student potrafi rozwijać swoją wiedzę i kompetencje społeczne w oparciu o różnego rodzaju źródła. BUD2A_U04 Participation in a discussion,
Test,
Activity during classes
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Student posiada wiedzę z dziedzin nauk humanistycznych, społecznych i ekonomicznych. BUD2A_W02 Test,
Activity during classes
M_W002 Student posiada wiedzę na temat humanistycznych, społecznych i ekonomicznych aspektów działalności inżynierskiej. BUD2A_W02 Test,
Activity during classes
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Student rozumie potrzebę rozwoju w rożnych dziedzinach wiedzy, samodoskonalenia oraz poznawania opinii innych - - - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Student potrafi rozwijać swoją wiedzę i kompetencje społeczne w oparciu o różnego rodzaju źródła. - - - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student posiada wiedzę z dziedzin nauk humanistycznych, społecznych i ekonomicznych. + - - - - - - - - - -
M_W002 Student posiada wiedzę na temat humanistycznych, społecznych i ekonomicznych aspektów działalności inżynierskiej. - - - - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 78 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 h
Preparation for classes 15 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 15 h
Realization of independently performed tasks 15 h
Examination or Final test 2 h
Contact hours 1 h
Module content
Lectures (30h):

Przedmiot wybieralny z Uczelnianej Bazy przedmiotów Humanistycznych i Społecznych

Additional information
Teaching methods and techniques:
  • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zgodnie z informacjami dla każdego przedmiotu:
http://wh.agh.edu.pl/przedmioty-obieralne-dla-studentow-agh/

Participation rules in classes:
  • Lectures:
    – Attendance is mandatory: No
    – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
Method of calculating the final grade:

Zgodnie z informacjami dla każdego przedmiotu:
http://wh.agh.edu.pl/przedmioty-obieralne-dla-studentow-agh/

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Zgodnie z informacjami dla każdego przedmiotu:
http://wh.agh.edu.pl/przedmioty-obieralne-dla-studentow-agh/

Prerequisites and additional requirements:

Zgodnie z informacjami dla każdego przedmiotu:
http://wh.agh.edu.pl/przedmioty-obieralne-dla-studentow-agh/

Recommended literature and teaching resources:

Zgodnie z informacjami dla każdego przedmiotu:
http://wh.agh.edu.pl/przedmioty-obieralne-dla-studentow-agh/

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Zgodnie z informacjami dla każdego przedmiotu:
http://wh.agh.edu.pl/przedmioty-obieralne-dla-studentow-agh/

Additional information:

Zgodnie z informacjami dla każdego przedmiotu:
http://wh.agh.edu.pl/przedmioty-obieralne-dla-studentow-agh/