Program studiów zgodny z Uchwałą Senatu AGH nr 114/2019 z dnia 26-06-2019

Semester 1, October 2019 - February 2020

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

.

9
 
CCER-1-101-s
.
30 30 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75 9
+

Engineering

3
 
CCER-1-105-s 15 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-

Other Basic

9
 
CCER-1-102-s
.
15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
CCER-1-104-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
CCER-1-106-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 1
-
CCER-1-107-s 15 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
CCER-1-111-s 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0
-

Elective block: Wstęp do matematyki


The rules for selecting groups/modules: Student wybiera kurs podstawowy lub rozszerzony

10
 
CCER-1-109-s
.
30 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90 10
+
CCER-1-112-s
.
30 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90 10
+

Semester 2, March 2020 - September 2020

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

Engineering

1
 
CCER-1-204-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 30 1
-

Mathematics

3
 
CCER-1-206-s 30 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 3
-

Non-technical

 
CCER-1-210-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30 0
-

Physics

9
 
CCER-1-203-s 30 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90 9
+

Elective block: Chemia nieorganiczna


The rules for selecting groups/modules: Student wybiera kurs podstawowy lub rozszerzony

9
 
CCER-1-201-s 30 30 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 120 9
+
CCER-1-202-s 30 30 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 120 9
+

Elective block: Język obcy


The rules for selecting groups/modules: Student wybiera jeden z modułów.

 
Expand/collapse content
CCER-1-205-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 30 0
-
CCER-1-207-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 30 0
-
CCER-1-212-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 30 0
-
CCER-1-221-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 30 0
-
CCER-1-222-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 30 0
-

Elective block: Matematyka kurs


The rules for selecting groups/modules: Student wybiera kurs podstawowy lub rozszerzony

5
 
CCER-1-211-s
.
30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+
CCER-1-213-s
.
30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+

Elective block: Przedmioty humanizujące.


The rules for selecting groups/modules: Student wybiera jeden przedmiot z grupy.

2
 
CCER-1-208-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
CCER-1-209-s
.
30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Semester 3, October 2020 - February 2021

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

Engineering

5
 
CCER-1-305-s 30 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 45 3
-
CCER-1-310-s 15 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Non-technical

 
CCER-1-315-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 15 0
-

Other Basic

21
 
CCER-1-301-s 30 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 60 7
+
CCER-1-302-s 30 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 60 6
+
CCER-1-303-s 45 0 0 0 0 45 0 0 0 0 0 0 90 7
+
CCER-1-304-s 15 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 30 1
-

Elective block: Język obcy


The rules for selecting groups/modules: Student wybiera jeden z modułów.

 
Expand/collapse content
CCER-1-309-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0 45 0
-
CCER-1-313-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0 45 0
-
CCER-1-314-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0 45 0
-
CCER-1-316-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0 45 0
-
CCER-1-317-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0 45 0
-

Elective block: Reakcje w ciele stałym


The rules for selecting groups/modules: Student wybiera kurs podstawowy lub kurs rozszerzony

2
 
CCER-1-306-s 15 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 30 2
-
CCER-1-307-s 15 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Semester 4, March 2021 - September 2021

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

Engineering

11
 
CCER-1-403-s 30 0 45 0 0 30 0 0 0 0 0 0 105 8
+
CCER-1-408-s 30 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 60 3
-

Non-technical

 
CCER-1-412-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 15 0
-

Other Basic

13
 
CCER-1-401-s 30 0 45 0 0 30 0 0 0 0 0 0 105 8
+
CCER-1-402-s
.
30 15 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 60 5
+

Elective block: Język obcy


The rules for selecting groups/modules: Student wybiera jeden z modułów.

5
 
Expand/collapse content
CCER-1-404-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 60 5
+
CCER-1-405-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 60 5
+
CCER-1-409-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 60 5
+
CCER-1-411-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 60 5
+
CCER-1-413-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 60 5
+

Elective block: Przedmioty anglojęzyczne.


The rules for selecting groups/modules: Student wybiera jeden przedmiot z listy. Pełna lista przedmiotów i opisy w semestrze 0.

3
 
CCER-1-406-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 30 3
-
CCER-1-407-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 30 3
-
CCER-1-410-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 30 3
-

Semester 5, October 2021 - February 2022

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

Engineering

20
 
CCER-1-502-s 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+
CCER-1-503-s 30 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 45 3
-
CCER-1-504-s 30 0 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 60 5
+
CCER-1-506-s 15 0 0 30 0 15 0 0 0 0 0 0 60 4
-
CCER-1-508-s 30 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 60 3
-

Other Basic

7
 
CCER-1-501-s 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+
CCER-1-507-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Elective block: Przedmiot obieralny kierunkowy(Cf) I


The rules for selecting groups/modules: Student wybiera jeden przedmiot z listy. Pełna lista przedmiotów i opisy w semestrze 0.

2
 
Expand/collapse content
CCER-1-509-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 30 2
-
CCER-1-510-s
.
0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 30 2
-
CCER-1-512-s
.
0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Semester 6, March 2022 - September 2022

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

Engineering

14
 
CCER-1-602-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
CCER-1-603-s 15 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
CCER-1-605-s 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+
CCER-1-612-s 0 0 0 0 0 0 240 0 0 0 0 0 240 4
-

Non-technical

2
 
CCER-1-608-s 30 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 45 2
-

Other Basic

1
 
CCER-1-607-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 30 1
-

Elective block: Ceramika


The rules for selecting groups/modules: Student wybiera dwa moduły z listy.

8
 
CCER-1-601-s 30 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 45 4
-
CCER-1-613-s 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 4
-
CCER-1-614-s 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 4
-

Elective block: Przedmioty obieralne kierunkowe(Cf) III


The rules for selecting groups/modules: Student wybiera trzy przedmioty z listy. Pełna lista przedmiotów i opisy w semestrze 0.

6
 
Expand/collapse content
CCER-1-604-s
.
0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 30 3
-
CCER-1-606-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 30 2
-
CCER-1-615-s
.
0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 30 2
-
CCER-1-616-s
.
0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Semester 7, October 2022 - February 2023

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

Engineering

2
 
CCER-1-712-s 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 2
-

Other Basic

5
 
CCER-1-703-s 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 15 1
-
CCER-1-707-s 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 3
-
CCER-1-709-s 15 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 30 1
-

Thesis

15
 
CCER-1-710-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 15 15
-

Elective block: .


The rules for selecting groups/modules: Student wybiera dwa moduły z listy

6
 
CCER-1-701-s 30 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 60 3
-
CCER-1-706-s
.
30 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 60 3
-
CCER-1-713-s 30 0 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 60 3
-

Elective block: Przedmioty humanizujące.


The rules for selecting groups/modules: Student wybiera jeden przedmiot z grupy.

2
 
CCER-1-708-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
CCER-1-711-s
.
30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Completion of modules in any semester

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

Elective block: Przedmioty anglojęzyczne.


The rules for selecting groups/modules: Student wybiera jeden przedmiot z listy. Pełna lista przedmiotów i opisy w semestrze 0.

3
 
CCER-1-001-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 30 3
-
CCER-1-002-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 30 3
-
CCER-1-003-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 30 3
-
CCER-1-004-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 30 3
-
CCER-1-006-s 15 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 30 3
-
CCER-1-009-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 30 3
-
CCER-1-010-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 30 3
-
CCER-1-011-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 30 3
-
CCER-1-012-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 30 3
-
CCER-1-013-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 30 3
-
CCER-1-014-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 30 3
-
CCER-1-016-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 30 3
-
CCER-1-017-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 30 3
-
CCER-1-018-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 30 3
-
CCER-1-019-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 30 3
-
CCER-1-020-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 30 3
-
CCER-1-021-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 30 3
-

Elective block: Przedmioty obieralne - kierunkowe (Cf) - semestr letni


The rules for selecting groups/modules: Student wybiera przedmioty z grupy “Przedmioty obieralne – kierunkowe (Cf)” zgodnie z planem studiów. Zasady i terminy zapisu na przedmioty obieralne ustala Dziekanat

2
 
CCER-1-007-s
.
0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 30 2
-
CCER-1-015-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 30 2
-
CCER-1-022-s
.
0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 30 3
-
CCER-1-023-s
.
0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 30 2
-
CCER-1-024-s
.
0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 30 2
-
CCER-1-025-s
.
0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 30 2
-
CCER-1-026-s
.
0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 30 2
-
CCER-1-027-s
.
0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 30 2
-
CCER-1-028-s
.
0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 30 2
-
CCER-1-029-s
.
0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 30 2
-
CCER-1-030-s
.
0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 30 2
-
CCER-1-031-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 30 2
-
CCER-1-032-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 30 2
-
CCER-1-033-s
.
0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 30 2
-
CCER-1-034-s
.
0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 30 2
-
CCER-1-035-s
.
0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 30 2
-
CCER-1-036-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 30 2
-
CCER-1-037-s
.
0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 30 2
-
CCER-1-040-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 30 2
-
CCER-1-047-s
.
0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 30 2
-
CCER-1-051-s
.
0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 30 2
-
CCER-1-052-s
.
0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 30 2
-
CCER-1-060-s
.
0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 30 2
-
CCER-1-061-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Elective block: Przedmioty obieralne - kierunkowe (Cf) - semestr zimowy


The rules for selecting groups/modules: Student wybiera przedmioty z grupy “Przedmioty obieralne – kierunkowe (Cf)” zgodnie z planem studiów. Zasady i terminy zapisu na przedmioty obieralne ustala Dziekanat

2
 
CCER-1-005-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 30 2
-
CCER-1-008-s
.
0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 30 2
-
CCER-1-038-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 30 2
-
CCER-1-039-s
.
0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 30 2
-
CCER-1-041-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 30 2
-
CCER-1-042-s
.
0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 30 2
-
CCER-1-043-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 30 2
-
CCER-1-044-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 30 2
-
CCER-1-045-s
.
0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 30 2
-
CCER-1-046-s
.
0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 30 2
-
CCER-1-048-s
.
0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 30 2
-
CCER-1-049-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 30 2
-
CCER-1-050-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 30 2
-
CCER-1-053-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 30 2
-
CCER-1-054-s
.
0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 30 2
-
CCER-1-055-s
.
0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 30 2
-
CCER-1-056-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 30 2
-
CCER-1-057-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 30 2
-
CCER-1-058-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 30 2
-
CCER-1-059-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 30 2
-
CCER-1-062-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Zestawienie łączne godzin zajęć oraz punktów ECTS

Łączna liczba godzin zajęć 5805