Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
New technologies in ceramics
Course of study:
2019/2020
Code:
CCER-2-109-WC-s
Faculty of:
Materials Science and Ceramics
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Ceramics
Semester:
1
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. inż. Partyka Janusz (partyka@agh.edu.pl)
Module summary

Student po zaliczeniu modułu ma wiedzę dotyczące metod, technik wytwarzania wyrobów ceramicznych w zakresie te technologii wyrobów stołowych, wyrobów sanitarnych, płytek ceramicznych raz galanterii ceramicznej.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Ma odpowiednie kompetencji w komunikacji, oceniania i podejmowanie decyzji inżynierskich oraz organizacyjncy CER2A_K03, CER2A_K02, CER2A_K01
Skills: he can
M_U001 Potrafi wybrać odpowiednie materiały, techniki, urządzenia do aplikacji w technologii wyrobów ceramicznych CER2A_W01, CER2A_U01, CER2A_W05, CER2A_W04, CER2A_K02, CER2A_U04, CER2A_U05
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Student zdobywa wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne dotyczące najnowszych osiągnięć w zakresie technologii wyrobów ceramicznych. CER2A_W06, CER2A_W01, CER2A_K03, CER2A_W03, CER2A_U01, CER2A_W05, CER2A_W04, CER2A_K02, CER2A_U04, CER2A_U05, CER2A_K01, CER2A_U03, CER2A_U06
M_W002 Ma wiedzę i potrafi korzystać ze źródeł wiedzy poprzez dostępne bazy danych. Wie jak je wdrożyć do praktyki przemysłowej CER2A_W06, CER2A_K03, CER2A_W03, CER2A_U01, CER2A_K02, CER2A_U05, CER2A_U03, CER2A_U06 Project
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Ma odpowiednie kompetencji w komunikacji, oceniania i podejmowanie decyzji inżynierskich oraz organizacyjncy - - - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Potrafi wybrać odpowiednie materiały, techniki, urządzenia do aplikacji w technologii wyrobów ceramicznych - - - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student zdobywa wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne dotyczące najnowszych osiągnięć w zakresie technologii wyrobów ceramicznych. + - - - - - - - - - -
M_W002 Ma wiedzę i potrafi korzystać ze źródeł wiedzy poprzez dostępne bazy danych. Wie jak je wdrożyć do praktyki przemysłowej - - - - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 52 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 h
Preparation for classes 10 h
Realization of independently performed tasks 10 h
Examination or Final test 2 h
Module content
Lectures (30h):
Nowe technologie w ceramice

1. Rodzaje tworzyw ceramicznych stosowanych w technologii ceramiki użytkowej
2. Sposoby przedstawiania składów mas, metody obliczanie receptur.
3. Techniki przygotowania mas ceramicznych
4. Techniki formowania
5. Szkliwa ceramiczne
6. Obróbka termiczna mas i szkliw ceramicznych

Additional information
Teaching methods and techniques:
  • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Uczestnictwo w wykładach oraz zaliczenie kolokwium s treści przekazancyh na wykładach

Participation rules in classes:
  • Lectures:
    – Attendance is mandatory: Yes
    – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
Method of calculating the final grade:

Uczestnictwo w zajęciach 25%
Wynik kolokwium 75%

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Konsultacje z prowadzącym

Prerequisites and additional requirements:

Podstawowa znajomość technologii ceramiki

Recommended literature and teaching resources:

-

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

Brak