Program studiów zgodny z Uchwałą Senatu AGH nr 114/2019 z dnia 26-06-2019

Semester 1, March 2020 - September 2020

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
SUMA

Engineering

18
 
CCER-2-101-WC-s 15 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+
CCER-2-102-WC-s 15 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+
CCER-2-106-WC-s 15 0 0 30 0 0 15 0 0 0 0 60 4
-
CCER-2-107-WC-s 15 0 0 30 0 0 15 0 0 0 0 60 4
-

Other Basic

8
 
CCER-2-103-WC-s 30 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 60 4
-
CCER-2-104-WC-s 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
-

Elective block: .


The rules for selecting groups/modules: Student wybiera dwa przedmioty z grupy “Wzornictwo ceramiki i szkła”

4
 
CCER-2-105-WC-s
.
30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
CCER-2-108-WC-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
CCER-2-109-WC-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Semester 2, October 2020 - February 2021

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
SUMA

Elective

2
 
CCER-2-206-WC-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 2
-
CCER-2-207-WC-s 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 15 0
-

Engineering

18
 
CCER-2-201-WC-s 15 0 60 15 0 0 0 0 0 0 0 90 9
+
CCER-2-218-WC-s 15 0 60 15 0 0 0 0 0 0 0 90 9
+

Other Basic

3
 
CCER-2-205-WC-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-

Elective block: Foreign language


The rules for selecting groups/modules: Student wybiera jeden z przedmiotów z grupy Język obcy.

2
 
CCER-2-202-WC-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 2
+
CCER-2-203-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30 2
+

Elective block: Przedmiot obieralny z obszaru nauk humanistycznych i społecznych


The rules for selecting groups/modules: Student wybiera jeden przedmiot z bloku.

3
 
CCER-2-216-WC-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
CCER-2-217-WC-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-

Elective block: Specialized subject – Biomateriały i kompozyty


The rules for selecting groups/modules: Student wybiera jeden z modułów z listy.

2
 
Expand/collapse content
CCER-2-204-WC-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 60 2
-
CCER-2-208-WC-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 2
-
CCER-2-209-WC-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 2
-
CCER-2-210-WC-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 2
-
CCER-2-211-WC-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 2
-
CCER-2-212-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 2
-
CCER-2-213-WC-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 2
-
CCER-2-214-WC-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 2
-
CCER-2-215-WC-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 2
-

Semester 3, March 2021 - September 2021

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
SUMA

Elective

25
 
CCER-2-301-WC-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 2
-
CCER-2-302-WC-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 3
-
CCER-2-305-WC-s 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 12 20
-

Other Basic

2
 
CCER-2-303-WC-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Elective block: Przedmiot obieralny anglojęzyczny (Df)


The rules for selecting groups/modules: Student wybiera jeden przedmiot z listy modułów.

3
 
Expand/collapse content
CCER-2-304-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 3
-
CCER-2-306-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 3
-
CCER-2-307-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 3
-
CCER-2-308-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 3
-
CCER-2-309-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 3
-
CCER-2-310-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 3
-
CCER-2-311-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 3
-
CCER-2-312-WC-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 3
-
CCER-2-313-WC-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 3
-
CCER-2-314-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 3
-
CCER-2-315-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 3
-
CCER-2-316-WC-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 3
-
CCER-2-317-WC-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 3
-
CCER-2-318-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 3
-
CCER-2-319-s 15 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 30 3
-
CCER-2-320-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 3
-
CCER-2-321-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 3
-
CCER-2-322-WC-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 3
-
CCER-2-323-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 3
-
CCER-2-324-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 3
-

Zestawienie łączne godzin zajęć oraz punktów ECTS

Łączna liczba godzin zajęć 1827