Program studiów zgodny z Uchwałą Senatu AGH nr 139/2019 z dnia 25-09-2019

Semester 1, March 2020 - September 2020

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
SUMA

I Semestr Zajęcia pierwszego semestru studiów odbywają się na Politechnice Łódzkiej

25
 
CChK-2-102-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 3
+
CChK-2-103-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
+
CChK-2-104-s 30 0 45 15 0 0 0 0 0 0 0 90 5
+
CChK-2-105-s 30 0 15 15 0 0 0 0 0 0 0 60 4
-
CChK-2-106-s 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 20 1
-
CChK-2-108-s 8 0 8 2 0 2 0 0 0 0 0 20 2
-
CChK-2-109-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
CChK-2-110-s 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
-
CChK-2-112-s 8 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 20 1
-

Przedmiot HS

1
 
CChK-2-117-s 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 1
-

Elective block: Przedmiot obieralny(Ł) I - semestr letni


The rules for selecting groups/modules: Student wybiera jeden z modułów z listy

1
 
CChK-2-107-s 10 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 15 1
-
CChK-2-111-s 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 1
-

Elective block: Przedmiot obieralny(Ł) II - semestr letni


The rules for selecting groups/modules: Student wybiera jeden z modułów z listy

1
 
CChK-2-113-s 7 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 15 1
-
CChK-2-114-s 7 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 15 1
-

Elective block: Przedmiot obieralny(Ł) III- semestr letni


The rules for selecting groups/modules: Student wybiera jeden z modułów z listy.

2
 
CChK-2-101-s 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 20 2
-
CChK-2-115-s 5 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 20 2
-

Semester 2, October 2020 - February 2021

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
SUMA

Kryminalistyka

10
 
CChK-2-202-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
CChK-2-207-s 30 0 45 15 0 0 0 0 0 0 0 90 6
+
CChK-2-215-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Other Basic

13
 
CChK-2-203-s 15 0 15 15 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
CChK-2-204-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
CChK-2-205-s 30 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
+
CChK-2-206-s 30 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
+
CChK-2-208-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Elective block: Przedmiot obieralny(HS) - semestr zimowy


The rules for selecting groups/modules: Student wybiera jeden z modułów z listy

4
 
CChK-2-213-s 30 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 45 4
-
CChK-2-214-s 30 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 45 4
-

Elective block: Przedmiot obieralny(Kr) I - semestr zimowy


The rules for selecting groups/modules: Student wybiera jeden z modułów z listy.

1
 
CChK-2-209-s 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 1
-
CChK-2-210-s 10 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 15 1
-

Elective block: Przedmiot obieralny(Kr) II - semestr zimowy


The rules for selecting groups/modules: Student wybiera jeden z modułów z listy

2
 
CChK-2-211-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
CChK-2-212-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Semester 3, March 2021 - September 2021

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
SUMA

Non-technical

5
 
CChK-2-301-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30 2
+
CChK-2-302-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
CChK-2-306-s 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 1
-

Other Basic

25
 
CChK-2-303-s 0 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
-
CChK-2-304-s 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 15 1
-
CChK-2-305-s 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 15 20
-

Zestawienie łączne godzin zajęć oraz punktów ECTS

Łączna liczba godzin zajęć 1165