Program studiów zgodny z Uchwałą Senatu AGH nr 107/2019 z dnia 26-06-2019

Semester 1, October 2019 - February 2020

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

Engineering

13
 
METI-1-104-s 14 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 28 2
-
METI-1-106-s 28 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 56 4
+
METI-1-108-s
xx
14 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 28 2
-
METI-1-109-s 28 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 3
+
METI-1-110-s 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 2
-

Mathematics

6
 
METI-1-101-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 6
-

Non-technical

2
 
METI-1-105-s 28 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 2
-

Other Basic

6
 
METI-1-102-s 28 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 6
+

Elective block: Przedmiot obieralny humanistyczny I


The rules for selecting groups/modules: Wybór 1 przedmiotu spośród poniższej listy przedmiotów obieralnych

3
 
METI-1-103-s 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 3
-
METI-1-107-s 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 3
-

Semester 2, March 2020 - September 2020

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

Engineering

12
 
METI-1-203-s 14 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 28 3
-
METI-1-205-s 28 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 42 3
-
METI-1-206-s 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 3
-
METI-1-207-s 14 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 3
-

Mathematics

6
 
METI-1-201-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 6
+

Other Basic

4
 
METI-1-208-s 45 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90 4
-

Physics

6
 
METI-1-202-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 6
-

Elective block: Język obcy na poziomie B2


The rules for selecting groups/modules: Student wybiera jeden język obcy

 
METI-1-211-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 30 0
-
METI-1-212-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 30 0
-
METI-1-213-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 30 0
-
METI-1-214-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 30 0
-
METI-1-215-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 30 0
-

Elective block: Przedmiot obieralny humanistyczny II


The rules for selecting groups/modules: Wybór 1 przedmiotu spośród poniższej listy przedmiotów obieralnych

2
 
METI-1-204-s 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 2
-
METI-1-209-s 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 2
-

Semester 3, October 2020 - February 2021

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

Engineering

15
 
METI-1-304-s 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 4
+
METI-1-305-s 14 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 3
-
METI-1-306-s 14 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 28 2
-
METI-1-315-s 14 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 28 3
-
METI-1-316-s 14 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 42 3
-

Mathematics

6
 
METI-1-301-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 6
+

Non-technical

 
METI-1-314-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30 0
-

Other Basic

3
 
METI-1-307-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 3
-

Physics

6
 
METI-1-302-s 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 6
+

Elective block: Język obcy na poziomie B2


The rules for selecting groups/modules: Student wybiera jeden język obcy

 
METI-1-303-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0 45 0
-
METI-1-308-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0 45 0
-
METI-1-311-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0 45 0
-
METI-1-312-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0 45 0
-
METI-1-313-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0 45 0
-

Semester 4, March 2021 - September 2021

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

Engineering

15
 
METI-1-402-s 14 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 2
-
METI-1-404-s 14 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 28 2
-
METI-1-405-s 28 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 3
+
METI-1-414-s 14 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 28 2
-
METI-1-415-s 28 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 3
-
METI-1-416-s 28 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 3
+

Non-technical

 
METI-1-403-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 15 0
-

Obieralne

3
 
METI-1-413-s 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 3
-

Other Basic

7
 
METI-1-407-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
+
METI-1-408-s 28 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 4
-

Elective block: Język obcy na poziomie B2 z egzaminem

5
 
METI-1-401-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 60 5
+
METI-1-406-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 60 5
+
METI-1-409-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 60 5
+
METI-1-410-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 60 5
+
METI-1-411-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 60 5
+

Semester 5, October 2021 - February 2022

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

Engineering

20
 
METI-1-502-s 28 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0 42 4
+
METI-1-503-s 14 0 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 42 3
-
METI-1-504-s 14 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 28 3
-
METI-1-505-s 14 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 28 3
-
METI-1-507-s 14 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 42 3
-
METI-1-509-s 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 4
+

Non-technical

2
 
METI-1-501-s 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 2
-
METI-1-517-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 15 0
-

Other Basic

6
 
METI-1-508-s 17 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 6
+

Elective block: Blok przedmiotów obieralnych sem. V


The rules for selecting groups/modules: Wybór 1 przedmiotu (za 3 pkt. ECTS) spośród poniższej listy przedmiotów obieralnych

3
 
METI-1-506-s 14 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 28 3
-
METI-1-510-s 14 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 28 3
-
METI-1-511-s 14 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 28 3
-
METI-1-512-s 14 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 28 3
-
METI-1-513-s 14 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 28 3
-

Semester 6, March 2022 - September 2022

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

Non-technical

2
 
METI-1-609-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Obieralne

13
 
METI-1-603-s 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 15 8
-
METI-1-608-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
-

Other Basic

6
 
METI-1-604-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
+
METI-1-607-s 28 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 2
+

Elective block: Blok przedmiotów obieralnych sem. VI


The rules for selecting groups/modules: Wybór co najmniej 3 przedmiotów (za co najmniej 6 pkt. ECTS) spośród poniższej listy przedmiotów obieralnych

6
 
METI-1-602-s 28 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 2
-
METI-1-605-s 28 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 2
-
METI-1-610-s 28 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 2
-
METI-1-611-s 28 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 2
-
METI-1-612-s 28 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 2
-
METI-1-613-s 28 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 2
-
METI-1-614-s 28 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 2
-

Elective block: Przedmioty obieralne w języku angielskim


The rules for selecting groups/modules: Student wybiera 1 przedmiot spośród przedmiotów w języku angielskim z poniższej listy

3
 
METI-1-601-s 14 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0 28 3
-
METI-1-606-s 14 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 0 42 3
-
METI-1-615-s 14 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0 28 3
-
METI-1-616-s 14 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0 28 3
-

Semester 7, October 2022 - February 2023

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

Thesis

15
 
METI-1-707-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 15 15
-

Elective block: Blok przedmiotów wybieralnych sem. VII


The rules for selecting groups/modules: Wybór co najmniej 3 przedmiotów (za co najmniej 15 pkt. ECTS) spośród poniższej listy przedmiotów obieralnych

15
 
METI-1-701-s 28 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 42 5
+
METI-1-702-s 28 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 42 5
+
METI-1-703-s 28 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 42 5
+
METI-1-704-s 28 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 42 5
+
METI-1-705-s 28 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 42 5
+
METI-1-706-s 28 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 42 5
+
METI-1-708-s 28 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 42 5
+

Zestawienie łączne godzin zajęć oraz punktów ECTS

Łączna liczba godzin zajęć 3527