Program studiów zgodny z Uchwałą Senatu AGH nr 107/2019 z dnia 26-06-2019

Semester 1, March 2020 - September 2020

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
SUMA

Other Basic

4
 
METI-2-109-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
METI-2-110-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Przedmioty podstawowe

23
 
METI-2-101-s 28 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 42 4
+
METI-2-102-s 14 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 28 3
-
METI-2-103-s 14 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 42 3
-
METI-2-105-s 14 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 28 3
-
METI-2-106-s 14 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 42 3
-
METI-2-107-s 14 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 28 3
+
METI-2-108-s 28 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 42 4
-

Elective block: Blok przedmiotów obieralnych sem. I


The rules for selecting groups/modules: Student dokonuje dobrowolnego zapisu przez platformę Wirtualna Uczelnia w terminie 7 dni od rozpoczęcia zajęć w danym semestrze. Student nie otrzymuje punktów ECTS.

 
METI-2-104-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0
-

Elective block: Przedmiot obieralny humanistyczny (II stopień) ETI

3
 
METI-2-111-s 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 3
-
METI-2-112-s 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 3
-
METI-2-114-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Semester 2, October 2020 - February 2021

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
SUMA

Other Basic

2
 
METI-2-204-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Przedmioty podstawowe

7
 
METI-2-201-s 28 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 42 2
-
METI-2-202-s 28 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 42 2
-
METI-2-203-s 14 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 28 3
-

Elective block: Język obcy na poziomie B2+

2
 
METI-2-222-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30 2
+
METI-2-223-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30 2
+
METI-2-224-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30 2
+

Elective block: Obcojęzyczny przedmiot obieralny (ETI II stopień)


The rules for selecting groups/modules: Student wybiera 1 przedmiot spośród przedmiotów w języku angielskim z poniższej listy.

3
 
METI-2-218-s 14 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 28 3
-
METI-2-219-s 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 3
-
METI-2-220-s 14 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 28 3
-
METI-2-221-s 14 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 28 3
-
METI-2-225-s 14 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 28 3
-

Elective block: Obieralne przez ścieżkę dyplomowania (kierunek ETI)


The rules for selecting groups/modules: Student wybiera 3 przedmioty z bloku ścieżki dyplomowania i jeden przedmiot z pozostałych bloków.

16
 

Elective block: Blok ścieżki dyplomowania: Edukacja techniczna


The rules for selecting groups/modules: Student wybiera 3 przedmioty z bloku ścieżki dyplomowania i jeden przedmiot z pozostałych bloków.

 
METI-2-209-s 28 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 42 4
+
METI-2-210-s 28 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 42 4
+
METI-2-211-s 28 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 42 4
+
METI-2-212-s 28 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 42 4
+
METI-2-213-s 28 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 42 4
+

Elective block: Blok ścieżki dyplomowania: Informatyka aplikacyjna


The rules for selecting groups/modules: Student wybiera 3 przedmioty z bloku ścieżki dyplomowania i jeden przedmiot z pozostałych bloków

 
METI-2-205-s 28 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 42 4
+
METI-2-206-s 28 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 42 4
+
METI-2-207-s 28 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 42 4
+
METI-2-208-s 28 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 42 4
+
METI-2-226-s 28 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 42 4
+

Elective block: Blok ścieżki dyplomowania: Technologie wytwarzania


The rules for selecting groups/modules: Student wybiera 3 przedmioty z bloku ścieżki dyplomowania i jeden przedmiot z pozostałych bloków.

 
METI-2-214-s 28 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 42 4
+
METI-2-215-s 28 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 42 4
+
METI-2-216-s 28 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 42 4
+
METI-2-217-s 28 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 42 4
+
METI-2-227-s 28 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 42 4
+

Semester 3, March 2021 - September 2021

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
SUMA

Other Basic

5
 
METI-2-305-s 0 0 0 28 0 28 0 0 0 0 0 56 5
-

Thesis

25
 
METI-2-301-s 0 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 28 5
-
METI-2-302-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
-

Zestawienie łączne godzin zajęć oraz punktów ECTS

Łączna liczba godzin zajęć 1514