Program studiów zgodny z Uchwałą Senatu AGH nr 113/2019 z dnia 26-06-2019

Semester 1, October 2019 - February 2020

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

Engineering

2
 
BEZE-1-106-s 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 2
-

Mathematics

9
 
BEZE-1-108-s 30 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90 9
+

Other Basic

14
 
BEZE-1-101-s 45 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 75 3
+
BEZE-1-102-s 15 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 30 2
-
BEZE-1-103-s 30 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 45 2
-
BEZE-1-105-s 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 1
-
BEZE-1-110-s 30 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 6
+

Elective block: Przedmioty ekonomiczne


The rules for selecting groups/modules: Należy wybrać jeden moduł.

3
 
BEZE-1-109-s 30 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 45 3
-
BEZE-1-112-s 30 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 45 3
-

Elective block: Przedmioty humanistyczne


The rules for selecting groups/modules: Należy wybrać jeden moduł.

2
 
BEZE-1-104-s 15 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 30 2
-
BEZE-1-111-s 15 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 30 2
-

Semester 2, March 2020 - September 2020

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

Engineering

2
 
BEZE-1-203-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Mathematics

9
 
BEZE-1-201-s 30 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90 9
+

Non-technical

2
 
BEZE-1-211-s 0 0 0 0 0 0 0 45 0 0 0 0 45 1
-
BEZE-1-212-s
The module has not been published by the person responsible for it.
Physical Education 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30 0
-
BEZE-1-216-s 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 1
-

Other Basic

9
 
BEZE-1-208-s 30 0 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 60 3
+
BEZE-1-209-s 30 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 2
-
BEZE-1-215-s 15 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 30 2
+
BEZE-1-218-s 15 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 30 2
-

Physics

6
 
BEZE-1-202-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 6
+

Elective block: Blok obieralny, semestr 2


The rules for selecting groups/modules: Należy wybrać jeden moduł.

2
 
BEZE-1-204-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
BEZE-1-207-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Elective block: Foreign language B2; semestr 1/3


The rules for selecting groups/modules: student ma możliwość wyboru języka innego niż angielski, jeżeli złożył już egzamin z języka angielskiego na poziomie B2 w AGH lub posiada równoważny (według kryteriów ESOKJ) certyfikat znajomości języka wymieniony w zał. nr 2 do uchwały nr 180/2016 Senatu AGH z 30 listopada 2016 r. w sprawie zasad nauki języków obcych w Akademii Górniczo–Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie

 
BEZE-1-205-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 30 0
-
BEZE-1-210-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 30 0
-
BEZE-1-213-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 30 0
-
BEZE-1-214-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 30 0
-
BEZE-1-217-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 30 0
-

Semester 3, October 2020 - February 2021

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

Engineering

4
 
BEZE-1-317-s 30 0 15 0 0 0 0 0 15 0 0 0 60 4
+

Non-technical

 
BEZE-1-313-s
The module has not been published by the person responsible for it.
Physical Education 2
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 15 0
-

Other Basic

18
 
BEZE-1-301-s 30 0 15 0 0 0 0 0 15 0 0 0 60 5
+
BEZE-1-303-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
BEZE-1-306-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
BEZE-1-307-s 30 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 45 3
-
BEZE-1-308-s 15 0 15 0 0 0 0 0 15 0 0 0 45 3
-
BEZE-1-311-s 15 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 30 3
-

Physics

6
 
BEZE-1-302-s
The module has not been published by the person responsible for it.
Physics II
30 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 60 6
+

Elective block: Blok obieralny, semestr 3


The rules for selecting groups/modules: Należy wybrać jeden moduł.

2
 
BEZE-1-304-s 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
BEZE-1-305-s 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Elective block: Foreign language B2; semestr 2/3


The rules for selecting groups/modules: student ma możliwość wyboru języka innego niż angielski, jeżeli złożył już egzamin z języka angielskiego na poziomie B2 w AGH lub posiada równoważny (według kryteriów ESOKJ) certyfikat znajomości języka wymieniony w zał. nr 2 do uchwały nr 180/2016 Senatu AGH z 30 listopada 2016 r. w sprawie zasad nauki języków obcych w Akademii Górniczo–Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie

 
BEZE-1-309-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0 45 0
-
BEZE-1-310-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0 45 0
-
BEZE-1-312-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0 45 0
-
BEZE-1-314-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0 45 0
-
BEZE-1-316-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0 45 0
-

Semester 4, March 2021 - September 2021

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

Non-technical

3
 
BEZE-1-411-s 0 0 0 0 0 0 0 75 0 0 0 0 75 3
-
BEZE-1-413-s
The module has not been published by the person responsible for it.
Physical Education 3
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 15 0
-

Other Basic

16
 
BEZE-1-402-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
BEZE-1-404-s 30 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 2
-
BEZE-1-408-s 30 0 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
+
BEZE-1-409-s 30 0 15 0 0 0 0 0 15 0 0 0 60 4
+
BEZE-1-417-s 30 0 15 0 0 0 0 0 15 0 0 0 60 4
+

Elective block: Blok obieralny, semestr 4


The rules for selecting groups/modules: Należy wybrać dwa moduły

6
 
BEZE-1-403-s 0 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
BEZE-1-405-s 15 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 45 3
-
BEZE-1-406-s 0 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
BEZE-1-407-s 0 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-

Elective block: Foreign language B2; semestr 3/3


The rules for selecting groups/modules: student ma możliwość wyboru języka innego niż angielski, jeżeli złożył już egzamin z języka angielskiego na poziomie B2 w AGH lub posiada równoważny (według kryteriów ESOKJ) certyfikat znajomości języka wymieniony w zał. nr 2 do uchwały nr 180/2016 Senatu AGH z 30 listopada 2016 r. w sprawie zasad nauki języków obcych w Akademii Górniczo–Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie

5
 
BEZE-1-401-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 60 5
+
BEZE-1-410-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 60 5
+
BEZE-1-412-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 60 5
+
BEZE-1-414-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 60 5
+
BEZE-1-415-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 60 5
+

Semester 5, October 2021 - February 2022

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

Other Basic

25
 
BEZE-1-502-s 15 0 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
BEZE-1-503-s 30 0 15 0 0 0 0 0 15 0 0 0 60 4
+
BEZE-1-504-s 30 0 0 15 0 0 0 0 15 0 0 0 60 4
+
BEZE-1-506-s 30 0 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
+
BEZE-1-507-s 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 2
-
BEZE-1-509-s 30 0 15 0 0 0 0 0 15 0 0 0 60 4
+
BEZE-1-513-s 15 0 0 0 0 0 0 0 45 0 0 0 60 4
+

Elective block: Blok obieralny, semestr 5


The rules for selecting groups/modules: Należy wybrać jeden przedmiot w języku polskim i jeden przedmiot w języku angielskim.

5
 
BEZE-1-501-s 15 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 30 2
-
BEZE-1-505-s 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 30 3
-
BEZE-1-508-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
-
BEZE-1-511-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Semester 6, March 2022 - September 2022

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

Non-technical

4
 
BEZE-1-612-s 0 0 0 0 0 0 120 0 0 0 0 0 120 4
-

Other Basic

17
 
BEZE-1-601-s 30 0 15 0 0 0 0 0 15 0 0 0 60 3
+
BEZE-1-602-s 15 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 45 2
-
BEZE-1-605-s 30 0 0 30 0 0 0 0 15 0 0 0 75 4
-
BEZE-1-608-s 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
+
BEZE-1-609-s 30 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
+

Elective block: Blok obieralny, semestr 6


The rules for selecting groups/modules: Student musi zrealizować moduły obieralne za łączną wartość co najmniej 9 punktów ECTS

9
 
BEZE-1-603-s 15 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
BEZE-1-604-s 15 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
BEZE-1-606-s 15 0 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
BEZE-1-607-s 15 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 45 3
-

Semester 7, October 2022 - February 2023

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

Other Basic

3
 
BEZE-1-705-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 30 3
-

Thesis

15
 
BEZE-1-707-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
-

Elective block: Blok obieralny, semestr 7


The rules for selecting groups/modules: Student musi zrealizować moduły obieralne za łączną wartość co najmniej 12 punktów ECTS.

12
 
BEZE-1-701-s 30 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 45 3
-
BEZE-1-702-s 15 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
BEZE-1-703-s 30 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
BEZE-1-704-s 30 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 45 3
-
BEZE-1-708-s 0 0 0 15 0 0 0 0 30 0 0 0 45 3
-

Zestawienie łączne godzin zajęć oraz punktów ECTS

Łączna liczba godzin zajęć 3990