Program studiów zgodny z Uchwałą Senatu AGH nr 113/2019 z dnia 26-06-2019

Semester 1, March 2020 - September 2020

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
SUMA

Non-technical

5
 
BEZE-2-107-ES-s 0 0 0 0 0 0 60 0 0 0 0 60 2
-
BEZE-2-111-ES-s 0 0 0 0 0 0 0 75 0 0 0 75 3
-

Other Basic

25
 
BEZE-2-101-ES-s 15 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
BEZE-2-102-ES-s 15 0 15 15 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
BEZE-2-103-ES-s 15 0 15 15 0 0 0 0 0 0 0 45 3
+
BEZE-2-104-ES-s 15 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
BEZE-2-105-ES-s 15 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
BEZE-2-108-ES-s 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
BEZE-2-109-ES-s 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 45 4
-
BEZE-2-110-ES-s 30 0 15 15 0 0 0 0 0 0 0 60 4
+

Semester 2, October 2020 - February 2021

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
SUMA

Other Basic

22
 
BEZE-2-201-ES-s 30 0 15 15 0 0 0 0 0 0 0 60 4
+
BEZE-2-202-ES-s 15 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
BEZE-2-204-ES-s 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
BEZE-2-205-ES-s 0 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
BEZE-2-206-ES-s 15 0 15 15 0 0 0 0 0 0 0 45 3
+
BEZE-2-207-ES-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
BEZE-2-211-ES-s 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 30 2
-
BEZE-2-212-ES-s 15 0 0 15 0 0 15 0 0 0 0 45 3
-

Przedmiot HS

3
 
BEZE-2-208-ES-s 15 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 45 3
-

Elective block: A foreign language subject to elective


The rules for selecting groups/modules: Student wybiera 1 przedmiot za 3 punkty ECTS

3
 
BEZE-2-209-ES-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
BEZE-2-216-ES-s 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 30 3
-

Elective block: Foreign Language B2+


The rules for selecting groups/modules: student ma możliwość wyboru języka innego niż angielski, jeżeli złożył już egzamin z języka angielskiego na poziomie B2+ w AGH lub posiada równoważny (według kryteriów ESOKJ) certyfikat znajomości języka wymieniony w zał. nr 2 do uchwały nr 180/2016 Senatu AGH z 30 listopada 2016 r. w sprawie zasad nauki języków obcych w Akademii Górniczo–Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie

2
 
BEZE-2-203-ES-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30 2
+
BEZE-2-210-ES-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30 2
+
BEZE-2-213-ES-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30 2
+
BEZE-2-214-ES-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30 2
+
BEZE-2-215-ES-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30 2
+

Semester 3, March 2021 - September 2021

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
SUMA

Other Basic

6
 
BEZE-2-302-ES-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
BEZE-2-304-ES-s 15 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 30 2
-
BEZE-2-307-ES-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Przedmiot HS

2
 
BEZE-2-303-ES-s
The module has not been published by the person responsible for it.
Przedmiot humanistyczny wybierany z Uczelnianej Bazy Przedmiotów Obieralnych
30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Thesis

22
 
BEZE-2-305-ES-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
-
BEZE-2-306-ES-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 2
-

Zestawienie łączne godzin zajęć oraz punktów ECTS

Łączna liczba godzin zajęć 1230