Program studiów zgodny z Uchwałą Senatu AGH nr 110/2019 z dnia 26-06-2019

-

Semester 1, March 2020 - September 2020

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
SUMA

Other Basic

4
 
IETP-2-106-s 30 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 58 4
+

Przedmiot HS

3
 
IETP-2-104-s 6 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-

Elective block: IET-Thesis Path, sem. 1


The rules for selecting groups/modules: Deklarację wyboru ścieżki dyplomowania należy złożyć przed podjęciem zajęć na I semestrze studiów

23
 

Elective block: IET-1s-BSU obligatory modules, sem. 1

 
IETP-2-107-s 28 14 0 14 0 20 0 0 0 0 0 76 6
+
IETP-2-109-s 0 0 60 15 0 0 0 0 0 0 0 75 5
+
IETP-2-111-s 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
-
IETP-2-112-s 30 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 60 4
-
IETP-2-113-s 15 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-

Elective block: IET-1s-BSW obligatory modules, sem. 1

 
IETP-2-101-s 30 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 4
-
IETP-2-102-s 30 0 14 10 0 0 0 0 0 0 0 54 3
-
IETP-2-103-s 30 0 16 12 0 0 0 0 0 0 0 58 4
+
IETP-2-105-s 30 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 44 3
-
IETP-2-108-s 30 0 14 10 0 0 0 0 0 0 0 54 4
+
IETP-2-110-s 30 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 58 5
+

Semester 2, October 2020 - February 2021

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
SUMA

Other Basic

2
 
IETP-2-214-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30 2
+

Przedmiot HS

2
 
IETP-2-202-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 2
-

Elective block: IET-Thesis Path, sem. 2


The rules for selecting groups/modules: Deklarację wyboru ścieżki dyplomowania należy złożyć przed podjęciem zajęć na I semestrze studiów

26
 

Elective block: IET-2s-ES, sem. 2

 

Elective block: IET-2s-BSW elective modules, sem. 2


The rules for selecting groups/modules: Należy wybrać 5 modułów

 
IETP-2-201-s 14 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 34 3
-
IETP-2-204-s 14 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 42 3
-
IETP-2-225-s 14 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 42 3
-
IETP-2-227-s 14 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 42 3
-
IETP-2-228-s 14 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 42 3
-
IETP-2-229-s 14 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 42 3
-
IETP-2-230-s 14 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 42 3
-

Elective block: IET-2s-BSW obligatory modules, sem. 2

 
IETP-2-205-s 30 0 14 14 0 0 0 0 0 0 0 58 4
+
IETP-2-210-s 30 0 14 14 0 0 0 0 0 0 0 58 4
+
IETP-2-211-s 16 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-

Elective block: IET-2s-NS, sem. 2

 

Elective block: IET-2s-BSN obligatory modules, sem. 2

 
IETP-2-203-s 30 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 60 4
-
IETP-2-209-s 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
+
IETP-2-212-s 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 56 4
-
IETP-2-215-s 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
IETP-2-216-s 16 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 26 2
-
IETP-2-218-s 0 0 0 30 30 0 0 0 0 0 0 60 4
+

Elective block: IET-2s-BSN elective modules, sem. 2


The rules for selecting groups/modules: Należy wybrać 2 moduły

 
IETP-2-219-s 0 0 18 22 0 0 0 0 0 0 0 40 3
-
IETP-2-220-s 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 60 3
-
IETP-2-221-s 30 0 15 15 0 0 0 0 0 0 0 60 3
-
IETP-2-222-s 14 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 44 3
-
IETP-2-223-s 10 0 15 15 0 0 0 0 0 0 0 40 3
-
IETP-2-224-s 8 0 18 26 0 0 0 0 0 0 0 52 3
-

Semester 3, March 2021 - September 2021

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
SUMA

Other Basic

20
 
IETP-2-302-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
-

Elective block: IET-Thesis Path, sem. 3


The rules for selecting groups/modules: Deklarację wyboru ścieżki dyplomowania należy złożyć przed podjęciem zajęć na I semestrze studiów

10
 

Elective block: IET-3s-SU Thesis Path, sem.3

 

Elective block: IET-3s-BSN elective modules, sem. 3


The rules for selecting groups/modules: Należy wybrać 2 moduły.

 
IETP-2-307-s 0 0 0 40 0 0 0 0 0 0 0 40 3
-
IETP-2-311-s 30 0 14 14 0 0 0 0 0 0 0 58 3
-
IETP-2-313-s 0 0 36 0 0 0 0 0 0 0 0 36 3
-
IETP-2-314-s 8 0 0 15 0 22 0 0 0 0 0 45 3
-
IETP-2-315-s 0 0 0 30 0 28 0 0 0 0 0 58 3
-

Elective block: IET-3s-BNS obligatory modules, sem. 3

 
IETP-2-306-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 4
-

Elective block: IET-3s-SW Thesis Path, sem.3

 

Elective block: IET-3s-BSW elective modules, sem. 3


The rules for selecting groups/modules: Należy wybrać 2 moduły

 
IETP-2-303-s 14 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 42 3
-
IETP-2-304-s 14 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 42 3
-
IETP-2-305-s 14 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 34 3
-
IETP-2-308-s 14 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 28 3
-
IETP-2-309-s 14 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 34 3
-
IETP-2-310-s 14 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 34 3
-
IETP-2-312-s 14 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 42 3
-

Elective block: IET-3s-BSW obligatory modules, sem. 3

 
IETP-2-301-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 4
-

Zestawienie łączne godzin zajęć oraz punktów ECTS

Łączna liczba godzin zajęć 2341