Program studiów zgodny z Uchwałą Senatu AGH nr 108/2019 z dnia 26-06-2019

Semester 1, March 2020 - September 2020

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
SUMA

Engineering

30
 
EELT-2-101-SG-s 28 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 5
+
EELT-2-103-SG-s 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 56 5
+
EELT-2-104-SG-s 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 56 3
-
EELT-2-105-SG-s 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 56 5
+
EELT-2-106-SG-s 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 56 4
-
EELT-2-115-SG-s 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 56 4
-
EELT-2-117-SG-s 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 56 4
+

Semester 2, October 2020 - February 2021

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
SUMA

Engineering

14
 
EELT-2-202-SG-s 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 56 4
+
EELT-2-204-SG-s 14 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 28 3
+
EELT-2-205-SG-s 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 56 3
-
EELT-2-206-SG-s 28 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 56 4
+

Przedmiot HS

1
 
EELT-2-214-SG-s 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3 1
-

Elective block: Elective subject SGTP, semester 2


The rules for selecting groups/modules: Three subjects from the group

9
 
EELT-2-201-SG-s 28 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 48 3
-
EELT-2-207-SG-s 28 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 48 3
-
EELT-2-215-SG-s 28 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 48 3
-
EELT-2-216-SG-s 28 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 48 3
-
EELT-2-217-SG-s 28 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 48 3
-

Elective block: Język obcy (GO2)


The rules for selecting groups/modules: Jeden przedmiot z grupy

2
 
Expand/collapse content
EELT-2-203-SG-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30 2
+
EELT-2-219-SG-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30 2
+
EELT-2-220-SG-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30 2
+
EELT-2-221-SG-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30 2
+

Elective block: Przedmiot Humanistyczny 1 (GO2)


The rules for selecting groups/modules: Jeden przedmiot z grupy

2
 
EELT-2-222-SG-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
EELT-2-223-SG-s 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 15 2
-
EELT-2-224-SG-s
The module has not been published by the person responsible for it.
Socjologia. Wybrane zagadnienia
30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
EELT-2-225-SG-s
The module has not been published by the person responsible for it.
Konflikty współczesnego świata
30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
EELT-2-226-SG-s
The module has not been published by the person responsible for it.
Globalization. New challenges in the contemporary world
30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Elective block: Przedmiot Humanistyczny 2


The rules for selecting groups/modules: Jeden przedmiot z grupy

2
 
Expand/collapse content
EELT-2-208-SG-s
The module has not been published by the person responsible for it.
Socjologia. Wybrane zagadnienia
30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
EELT-2-209-SG-s
The module has not been published by the person responsible for it.
Socjologia podróży i turystyki
30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
EELT-2-210-SG-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
EELT-2-211-SG-s
The module has not been published by the person responsible for it.
Podstawy psychologii
30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
EELT-2-212-SG-s
The module has not been published by the person responsible for it.
The Main Issues and Directions of Philosophy
30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
EELT-2-213-SG-s
The module has not been published by the person responsible for it.
Globalization. New challenges in the contemporary world
30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
EELT-2-218-SG-s
The module has not been published by the person responsible for it.
Konflikty współczesnego świata
30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Semester 3, March 2021 - September 2021

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
SUMA

Other Basic

1
 
EELT-2-304-SG-s 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 1
-

Thesis

20
 
EELT-2-305-SG-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
-

Elective block: Elective subject SGTP, semester 3


The rules for selecting groups/modules: Three subjects from the group

9
 
EELT-2-301-SG-s 28 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 48 3
-
EELT-2-302-SG-s 28 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 48 3
-
EELT-2-303-SG-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
-
EELT-2-306-SG-s 28 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 48 3
-
EELT-2-307-SG-s 28 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 48 3
-
EELT-2-308-SG-s 28 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 48 3
-

Zestawienie łączne godzin zajęć oraz punktów ECTS

Łączna liczba godzin zajęć 1180