Program studiów zgodny z Uchwałą Senatu AGH nr 78/2019 z dnia 29-05-2019

Semester 1, October 2019 - February 2020

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

Engineering

7
 
SENR-1-104-s 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
SENR-1-107-s 15 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 45 4
-

Other Basic

17
 
SENR-1-101-s 45 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90 9
+
SENR-1-102-s 30 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 4
+
SENR-1-103-s 30 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 4
+

Elective block: Blok HS sem. 1


The rules for selecting groups/modules: Jeden przedmiot z grupy

2
 
SENR-1-106-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
SENR-1-108-s
The module has not been published by the person responsible for it.
Myślenie krytyczne. Współczesne wyzwania kultury i cywilizacji
30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
SENR-1-109-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
SENR-1-112-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
SENR-1-113-s
The module has not been published by the person responsible for it.
Główne nurty muzyki popularnej
30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
SENR-1-114-s
The module has not been published by the person responsible for it.
Globalization. New challenges in the contemporary world
30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
SENR-1-115-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
SENR-1-116-s
The module has not been published by the person responsible for it.
Konflikty współczesnego świata
30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
SENR-1-117-s
The module has not been published by the person responsible for it.
Socjologia. Wybrane zagadnienia
30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
SENR-1-120-s
The module has not been published by the person responsible for it.
Blank spots in Polish history. Disputes and controversies
30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Elective block: EN elective block semester 1


The rules for selecting groups/modules: Należy wybrać moduły na sumę min. 5 ECTS

5
 
SENR-1-105-s 21 21 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 57 5
-
SENR-1-110-s 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
SENR-1-111-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-

Semester 2, March 2020 - September 2020

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

Engineering

11
 
SENR-1-205-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
+
SENR-1-206-s 30 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
+
SENR-1-207-s 15 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-

Other Basic

18
 
SENR-1-202-s 45 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90 9
+
SENR-1-203-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
-
SENR-1-204-s 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 5
+

Physical Education

 
SENR-1-208-s
The module has not been published by the person responsible for it.
Physical Education 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30 0
-

Elective block: EN blok obieralny semestr 2


The rules for selecting groups/modules: Należy wybrać moduły na sumę min. 2 ECTS

2
 
SENR-1-201-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
SENR-1-209-s 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
SENR-1-210-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
SENR-1-211-s 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Elective block: Foreign language (JO1) semester 2


The rules for selecting groups/modules: Do wyboru jeden moduł z grupy. Blok język obcy realizowany jest w semestrach 2, 3 i 4 studiów. Wybory języka obcego należy dokonac spośród języków umieszczonych w ofercie językowej Studium Języków Obcych

 
Expand/collapse content
SENR-1-212-s
The module has not been published by the person responsible for it.
English B2 course - compulsory course of 135 hours for students of FIRST-CYCLE studies - semester 1/3
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 30 0
-
SENR-1-213-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 30 0
-
SENR-1-214-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 30 0
-
SENR-1-215-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 30 0
-
SENR-1-216-s
The module has not been published by the person responsible for it.
Russian B2 course - compulsory course of 135 hours for students of FIRST-CYCLE studies - semester 1/3
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 30 0
-

Semester 3, October 2020 - February 2021

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

Engineering

18
 
SENR-1-301-s 30 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 75 5
+
SENR-1-302-s 30 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+
SENR-1-306-s 30 20 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+
SENR-1-307-s
CAD
15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-

Other Basic

6
 
SENR-1-304-s 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 6
+

Physical Education

 
SENR-1-317-s
The module has not been published by the person responsible for it.
Physical Education 2
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 15 0
-

Elective block: EN elective block semester 3


The rules for selecting groups/modules: Należy wybrać moduły na sumę min. 6 ECTS

6
 
SENR-1-305-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
SENR-1-308-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
SENR-1-309-s 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 4
-
SENR-1-316-s 15 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-

Elective block: Foreign language (JO1) semester 3


The rules for selecting groups/modules: Jeden przedmiot z grupy

 
Expand/collapse content
SENR-1-303-s
The module has not been published by the person responsible for it.
English B2 course - compulsory course of 135 hours for students of FIRST-CYCLE studies - semester 2/3
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0 45 0
-
SENR-1-310-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0 45 0
-
SENR-1-311-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0 45 0
-
SENR-1-312-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0 45 0
-
SENR-1-313-s
The module has not been published by the person responsible for it.
Russian B2 course - compulsory course of 135 hours for students of FIRST-CYCLE studies - semester 2/3
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0 45 0
-

Semester 4, March 2021 - September 2021

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

Engineering

21
 
SENR-1-403-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
+
SENR-1-406-s 15 15 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
+
SENR-1-410-s 30 15 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75 5
+
SENR-1-411-s 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 4
-
SENR-1-413-s 30 20 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
+

Physical Education

 
SENR-1-412-s
The module has not been published by the person responsible for it.
Physical Education 3
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 15 0
-

Elective block: EN elective block semester 4


The rules for selecting groups/modules: Należy wybrać moduły na sumę min. 4 ECTS

4
 
SENR-1-404-s 7 0 0 21 0 0 0 0 0 0 0 0 28 2
-
SENR-1-405-s 15 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
SENR-1-407-s 30 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
SENR-1-409-s 15 0 30 15 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
-

Elective block: Foreign language (JO1) semester 4


The rules for selecting groups/modules: Jeden przedmiot z grupy

5
 
Expand/collapse content
SENR-1-401-s
The module has not been published by the person responsible for it.
English B2 course - compulsory course of 135 hours for students of FIRST-CYCLE studies - semester 3/3
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 60 5
+
SENR-1-414-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 60 5
+
SENR-1-415-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 60 5
+
SENR-1-416-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 60 5
+
SENR-1-417-s
The module has not been published by the person responsible for it.
Russian B2 course - compulsory course of 135 hours for students of FIRST-CYCLE studies - semester 3/3
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 60 5
+

Semester 5, October 2021 - February 2022

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

Engineering

21
 
SENR-1-502-s 30 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+
SENR-1-503-s 30 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90 8
+
SENR-1-504-s 30 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 4
+
SENR-1-505-s 15 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 45 4
-

Elective block: EN elective block semester 5


The rules for selecting groups/modules: Należy wybrać moduły na sumę min. 9 ECTS

9
 
SENR-1-501-s 10 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
SENR-1-506-s 30 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
-
SENR-1-507-s 15 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
-
SENR-1-509-s 30 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 4
-
SENR-1-511-s 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
-

Semester 6, March 2022 - September 2022

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

Engineering

10
 
SENR-1-612-s 30 30 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75 6
+
SENR-1-613-s 0 0 0 0 0 0 120 0 0 0 0 0 120 4
-

Elective block: EN elective block semester 6


The rules for selecting groups/modules: Należy wybrać moduły na sumę min. 20 ECTS

20
 
SENR-1-602-s 30 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
+
SENR-1-610-s 30 30 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 75 6
+
SENR-1-611-s 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+
SENR-1-615-s 30 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 4
-
SENR-1-616-s 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 4
-
SENR-1-617-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
SENR-1-618-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 30 2
-
SENR-1-619-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
SENR-1-624-s 15 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 45 4
-
SENR-1-625-s 15 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 30 3
-
SENR-1-626-s 30 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 45 4
-
SENR-1-627-s 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 4
-

Semester 7, October 2022 - February 2023

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

Engineering

15
 
SENR-1-701-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 375 0 0 375 15
+

Przedmiot z grupy HS sem. 7

3
 
SENR-1-703-s 15 0 0 15 15 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-

Elective block: EN elective block semester 7


The rules for selecting groups/modules: Należy wybrać moduły na sumę min. 12 ECTS

12
 
SENR-1-702-s 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 2
-
SENR-1-704-s 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 2
-
SENR-1-705-s 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 2
-
SENR-1-706-s 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 2
-
SENR-1-707-s 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 2
-
SENR-1-708-s 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 2
-
SENR-1-709-s 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 2
-

Zestawienie łączne godzin zajęć oraz punktów ECTS

Łączna liczba godzin zajęć 4555