Program studiów zgodny z Uchwałą Senatu AGH nr 78/2019 z dnia 29-05-2019

Semester 1, March 2020 - September 2020

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
SUMA

Elective block: Ścieżki dyplomowania 1

30
 

Elective block: Ciepłownictwo, ogrzewnictwo i klimatyzacja 1

 

Elective block: Blok obieralny COiK II stopień I semestr (1 z puli)


The rules for selecting groups/modules: Student wybiera 1 moduł z puli

 
SENR-2-107-s 30 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
SENR-2-113-s 30 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
SENR-2-133-s 15 0 15 15 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-

Elective block: Blok COiK semestr 1


The rules for selecting groups/modules: Wszystkie przedmioty z grupy

 
SENR-2-101-s 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
+
SENR-2-102-s 30 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 45 4
-
SENR-2-103-s 30 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 60 4
+
SENR-2-104-s 30 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 60 3
+
SENR-2-105-s 30 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
SENR-2-106-s 15 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 2
-
SENR-2-111-s 30 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
+
SENR-2-112-s 30 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 60 4
-

Elective block: Energetyka jądrowa 1

 

Elective block: Blok EJ semestr 1


The rules for selecting groups/modules: Wszystkie przedmioty z grupy

 
SENR-2-108-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
+
SENR-2-109-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
SENR-2-110-s 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
-
SENR-2-114-s 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 1
-
SENR-2-116-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+
SENR-2-117-s 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 1
-
SENR-2-118-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
+
SENR-2-120-s 30 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 60 4
-
SENR-2-121-s 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-

Elective block: Blok obieralny EJ semestr 1


The rules for selecting groups/modules: student wybiera 1 z puli

 
SENR-2-115-s
The module has not been published by the person responsible for it.
Przedmiot z Uczelnianej Bazy Przedmiotów w Językch Obcych
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
-
SENR-2-119-s 15 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 30 3
-

Elective block: Modelowanie komputerowe w energetyce 1

 

Elective block: Blok MKwE semestr 1


The rules for selecting groups/modules: Wszystkie przedmioty z grupy

 
SENR-2-122-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
SENR-2-123-s 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 15 2
+
SENR-2-124-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
+
SENR-2-125-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 6
+
SENR-2-126-s 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+
SENR-2-127-s 30 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 60 4
-
SENR-2-128-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 6
+

Elective block: Systemy magazynowania i konwersji energii dla e-mobility 1

 

Elective block: Block SMiKE semester 1

 
SENR-2-129-s 15 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 30 2
-
SENR-2-130-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
+
SENR-2-131-s 15 30 15 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+
SENR-2-132-s 15 30 15 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+
SENR-2-134-s 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
-
SENR-2-135-s 15 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 30 2
+
SENR-2-136-s 30 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 60 4
-
SENR-2-137-s 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
SENR-2-138-s 15 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 30 2
-

Elective block: Systemy, maszyny i urządzenia energetyczne 1

 

Elective block: Blok SMiUE semestr 1


The rules for selecting groups/modules: Wszystkie przedmioty z grupy

 
SENR-2-139-s 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
+
SENR-2-140-s 30 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+
SENR-2-141-s 15 0 15 15 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
SENR-2-142-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
SENR-2-145-s 30 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 45 4
-
SENR-2-146-s 30 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 60 3
+
SENR-2-147-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 3
-
SENR-2-149-s 30 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 60 4
-

Elective block: Blok obieralny SMiUEII stopień I semestr (1 z puli)


The rules for selecting groups/modules: Student wybiera 1 moduł z puli

 
SENR-2-143-s 15 0 15 15 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
SENR-2-144-s 30 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
SENR-2-148-s 30 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-

Elective block: Urządzenia, sieci i systemy elektroenergetyczne 1

 

Elective block: Blok USiSE semestr 1


The rules for selecting groups/modules: Wszystkie przedmioty z grupy

 
SENR-2-150-s 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
+
SENR-2-151-s 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+
SENR-2-152-s 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
+
SENR-2-153-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
SENR-2-157-s 30 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 45 4
-
SENR-2-158-s 30 0 15 15 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+
SENR-2-159-s 30 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 60 4
-

Elective block: Blok obieralny EN II stopień I semestr (1 z puli)


The rules for selecting groups/modules: Student wybiera 1 moduł z puli modułów sem. 1

 
SENR-2-154-s 15 0 15 15 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
SENR-2-155-s 30 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
SENR-2-156-s 30 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-

Semester 2, October 2020 - February 2021

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
SUMA

Elective block: język obcy Energetyka II st.


The rules for selecting groups/modules: Jeden przedmiot z grupy

2
 
SENR-2-210-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30 2
+
SENR-2-211-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30 2
+
SENR-2-213-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30 2
+
SENR-2-214-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30 2
+
SENR-2-215-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30 2
+

Elective block: Ścieżki dyplomowania 2

30
 

Elective block: Ciepłownictwo, ogrzewnictwo i klimatyzacja 2

 

Elective block: Blok COiK semestr 2


The rules for selecting groups/modules: Wszystkie przedmioty z grupy

 
SENR-2-201-s 30 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
+
SENR-2-204-s 6 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 9 1
-
SENR-2-206-s 15 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
SENR-2-207-s 15 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
+
SENR-2-212-s 30 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
SENR-2-231-s 30 0 15 15 0 0 0 0 0 0 0 60 4
+
SENR-2-232-s 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
+
SENR-2-233-s 30 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-

Elective block: Blok obieralny COiK II stopień II semestr (wybór z puli)


The rules for selecting groups/modules: Student wybiera moduły z puli min. 4 ECTS

 
SENR-2-202-s
The module has not been published by the person responsible for it.
Ventilation systems in sustainable buildings
30 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
SENR-2-205-s
The module has not been published by the person responsible for it.
Przedmiot z Uczelnianej Bazy Przedmiotów w Językch Obcych
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
-
SENR-2-208-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 3
+
SENR-2-209-s 30 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
SENR-2-221-s 15 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
SENR-2-236-s 15 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 30 3
-

Elective block: Energetyka jądrowa 2

 

Elective block: Blok EJ semestr 2


The rules for selecting groups/modules: Wszystkie przedmioty z grupy

 
SENR-2-203-s 15 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 45 4
-
SENR-2-216-s 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
SENR-2-217-s 30 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
SENR-2-218-s 30 0 30 15 0 0 0 0 0 0 0 75 6
+
SENR-2-219-s 6 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 9 1
-
SENR-2-220-s 30 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
+
SENR-2-222-s 30 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
-
SENR-2-225-s 30 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-

Elective block: Modelowanie komputerowe w energetyce 2

 

Elective block: Blok obieralny MKwE II stopień II semestr (1 z puli)


The rules for selecting groups/modules: student wybiera 1 przedmiot z puli

 
SENR-2-235-s
The module has not been published by the person responsible for it.
Przedmiot z Uczelnianej Bazy Przedmiotów w Językch Obcych
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
-
SENR-2-237-s
The module has not been published by the person responsible for it.
Fuels cell technology
0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 30 3
-

Elective block: Blok MKwE semestr 2


The rules for selecting groups/modules: Wszystkie przedmioty z grupy

 
SENR-2-229-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
+
SENR-2-230-s 6 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 9 1
-
SENR-2-234-s 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 45 4
-
SENR-2-238-s 30 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
+
SENR-2-239-s 30 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
SENR-2-241-s 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
-
SENR-2-242-s 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
+

Elective block: Systemy magazynowania i konwersji energii dla e-mobility 2

 

Elective block: Elective block SMiKE II degree 2 semester


The rules for selecting groups/modules: Student wybiera przedmioty za minimum 4 ECTS

 
SENR-2-256-s 15 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 30 2
-
SENR-2-257-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
SENR-2-258-s 15 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 30 2
-
SENR-2-259-s 15 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 30 2
-

Elective block: Elective Block


The rules for selecting groups/modules: Student wybiera przedmiot za min. 4 ECTS z Uczelnianej Bazy Przedmiotów w Języku Obcym. Przedmiot musi być zaakceptowany przez Opiekuna specjalności.

 
SENR-2-248-s
The module has not been published by the person responsible for it.
Subject from AGH UST International Courses
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
-

Elective block: Block SMiKE semester 2

 
SENR-2-247-s 6 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 9 1
-
SENR-2-249-s 30 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
+
SENR-2-250-s 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
+
SENR-2-251-s 15 0 30 0 0 15 0 0 0 0 0 60 4
+
SENR-2-252-s 30 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
SENR-2-253-s 15 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 30 3
-

Elective block: Systemy, maszyny i urządzenia energetyczne 2

 

Elective block: Blok SMiUE semestr 2


The rules for selecting groups/modules: Wszystkie przedmioty z grupy

 
SENR-2-262-s 15 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
SENR-2-264-s 15 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
SENR-2-265-s 30 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
SENR-2-267-s 6 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 9 1
-
SENR-2-269-s 30 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
+
SENR-2-270-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 3
+
SENR-2-271-s 15 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
+
SENR-2-274-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
SENR-2-277-s 30 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-

Elective block: Blok obieralny SMiUE II stopień II semestr (wybór z puli)


The rules for selecting groups/modules: Student wybiera moduł z puli min. 3 ECTS

 
SENR-2-263-s 30 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 45 3
+
SENR-2-266-s
The module has not been published by the person responsible for it.
Przedmiot z Uczelnianej Bazy Przedmiotów w Językch Obcych
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
-
SENR-2-268-s 15 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 30 3
-

Elective block: Urządzenia, sieci i systemy elektroenergetyczne 2

 

Elective block: Blok USiSE semestr 2


The rules for selecting groups/modules: Wszystkie przedmioty z grupy

 
SENR-2-278-s 30 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 60 4
+
SENR-2-279-s 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
-
SENR-2-281-s 6 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 9 1
-
SENR-2-285-s 30 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
+
SENR-2-286-s 30 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 60 4
+
SENR-2-287-s 30 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+
SENR-2-289-s 30 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-

Elective block: Blok obieralny USiSE II stopień II semestr (1 z puli)


The rules for selecting groups/modules: Student wybiera 1 moduł z puli

 
SENR-2-280-s 15 0 30 15 0 0 0 0 0 0 0 60 4
+
SENR-2-282-s
The module has not been published by the person responsible for it.
Przedmiot z Uczelnianej Bazy Przedmiotów w Językch Obcych
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
-
SENR-2-283-s 15 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
SENR-2-284-s 15 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 30 3
-

Elective block: Język obcy (JO2) USiSE


The rules for selecting groups/modules: Jeden przedmiot z grupy

 
SENR-2-288-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30 2
+
SENR-2-290-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30 2
+
SENR-2-291-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30 2
+
SENR-2-292-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30 2
+
SENR-2-293-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30 2
+

Semester 3, March 2021 - September 2021

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
SUMA

Elective block: Obieralny dodatkowy 3 semestr


The rules for selecting groups/modules: 1 przedmiot z grupy

2
 
SENR-2-328-s 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 30 2
-
SENR-2-347-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Elective block: Ścieżki dyplomowania 3

30
 

Elective block: Ciepłownictwo, ogrzewnictwo i klimatyzacja 3

 

Elective block: Blok COiK semestr 3


The rules for selecting groups/modules: wszystkie przedmioty z grupy

 
SENR-2-301-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 2
-
SENR-2-302-s 30 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 45 4
-
SENR-2-304-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 4
-

Elective block: EN Blok obieralny dodatkowy 3 semestr


The rules for selecting groups/modules: 1 przedmiot z grupy

 
SENR-2-305-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
SENR-2-306-s 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 2
-
SENR-2-307-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 30 2
-
SENR-2-308-s
The module has not been published by the person responsible for it.
SYSTEMY FOTOWOLTAICZNE W ENERGETYCE PROSUMENCKIEJ
15 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 30 2
-

 
SENR-2-303-s 0 0 0 0 0 0 160 0 0 340 0 500 20
-

Elective block: Energetyka jądrowa 3

 

Elective block: Blok EJ semestr 3


The rules for selecting groups/modules: wszystkie przedmioty z grupy

 
SENR-2-309-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
+
SENR-2-310-s 15 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 30 2
-
SENR-2-311-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 4
-
SENR-2-317-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 2
-

Elective block: EN Blok obieralny dodatkowy 3 semestr


The rules for selecting groups/modules: 1 przedmiot z grupy

 
SENR-2-313-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
SENR-2-314-s 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 2
-
SENR-2-315-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 30 2
-
SENR-2-316-s
The module has not been published by the person responsible for it.
SYSTEMY FOTOWOLTAICZNE W ENERGETYCE PROSUMENCKIEJ
15 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 30 2
-

 
SENR-2-312-s 0 0 0 0 0 0 160 0 0 340 0 500 20
-

Elective block: Modelowanie komputerowe w energetyce 3

 

Elective block: Blok MKwE semestr 3


The rules for selecting groups/modules: Wszystkie przedmioty z grupy

 
SENR-2-318-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 4
-
SENR-2-319-s 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
SENR-2-325-s 30 0 30 15 0 0 0 0 0 0 0 75 4
+

Elective block: EN Blok obieralny dodatkowy 3 semestr


The rules for selecting groups/modules: 1 przedmiot z grupy

 
SENR-2-321-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
SENR-2-322-s 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 2
-
SENR-2-323-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 30 2
-
SENR-2-324-s
The module has not been published by the person responsible for it.
SYSTEMY FOTOWOLTAICZNE W ENERGETYCE PROSUMENCKIEJ
15 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 30 2
-

 
SENR-2-320-s 0 0 0 0 0 0 160 0 0 340 0 500 20
-

Elective block: Systemy magazynowania i konwersji energii dla e-mobility 3

 

Elective block: EN Blok obieralny dodatkowy 3 semestr


The rules for selecting groups/modules: 1 przedmiot z bloku, zajęcia z przedmiotu Koło Naukowe mogą zostać zaliczone na jednym z semestrów raz w toku studiów

 
SENR-2-348-s 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 30 2
-
SENR-2-349-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
SENR-2-350-s
The module has not been published by the person responsible for it.
SYSTEMY FOTOWOLTAICZNE W ENERGETYCE PROSUMENCKIEJ
15 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 30 2
-
SENR-2-351-s 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 2
-

Elective block: Block SMiKE semester 3


The rules for selecting groups/modules: Wszystkie przedmioty z grupy

 
SENR-2-327-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 4
-
SENR-2-329-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
SENR-2-330-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 2
-

 
SENR-2-326-s 0 0 0 0 0 0 160 0 0 340 0 500 20
-

Elective block: Systemy, maszyny i urządzenia energetyczne 3

 

Elective block: Blok SMiUE semestr 3


The rules for selecting groups/modules: wszystkie przedmioty z grupy

 
SENR-2-331-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 2
-
SENR-2-333-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 4
-
SENR-2-338-s 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 45 4
-

Elective block: EN Blok obieralny dodatkowy 3 semestr


The rules for selecting groups/modules: 1 przedmiot z grupy

 
SENR-2-334-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
SENR-2-335-s 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 2
-
SENR-2-336-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 30 2
-
SENR-2-337-s
The module has not been published by the person responsible for it.
SYSTEMY FOTOWOLTAICZNE W ENERGETYCE PROSUMENCKIEJ
15 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 30 2
-

 
SENR-2-332-s 0 0 0 0 0 0 160 0 0 340 0 500 20
-

Elective block: Urządzenia, sieci i systemy elektroenergetyczne 3

 

Elective block: EN Blok obieralny dodatkowy 3 semestr


The rules for selecting groups/modules: 1 przedmiot z grupy

 
SENR-2-341-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
SENR-2-342-s 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 2
-
SENR-2-343-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 30 2
-
SENR-2-344-s
The module has not been published by the person responsible for it.
SYSTEMY FOTOWOLTAICZNE W ENERGETYCE PROSUMENCKIEJ
15 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 30 2
-

Elective block: Blok USiSE semestr 3


The rules for selecting groups/modules: Wszystkie przedmioty z grupy

 
SENR-2-339-s 0 0 0 0 0 0 160 0 0 340 0 500 20
-
SENR-2-340-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 4
-
SENR-2-345-s 30 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 45 4
+
SENR-2-346-s 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Zestawienie łączne godzin zajęć oraz punktów ECTS

Łączna liczba godzin zajęć 3980