Program studiów zgodny z Uchwałą Senatu AGH nr 78/2019 z dnia 29-05-2019

Semester 1, October 2019 - February 2020

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

Engineering

6
 
SEOZ-1-104-s 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
SEOZ-1-105-s 15 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-

Other basic

15
 
SEOZ-1-101-s 45 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90 8
+
SEOZ-1-102-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
+
SEOZ-1-103-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-

Elective block: Block HS sem 1


The rules for selecting groups/modules: Student wybiera moduł z oferty dydaktycznej Wydziału Humanistycznego za min. 2 punkty ECTS

2
 
Expand/collapse content
SEOZ-1-106-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
SEOZ-1-108-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
SEOZ-1-109-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
SEOZ-1-113-s
The module has not been published by the person responsible for it.
Mniejszości narodowe w Polsce w XX wieku
28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 2
-
SEOZ-1-115-s
The module has not been published by the person responsible for it.
Nowe media i cywilizacja medialna
14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 1
-
SEOZ-1-116-s
The module has not been published by the person responsible for it.
Organisation management
30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
SEOZ-1-117-s
The module has not been published by the person responsible for it.
From Tolkien to Brown. XX and XXI centuary popular literature
30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Elective block: ZO elective block sem 1


The rules for selecting groups/modules: Student wybiera moduły za min. 6 punktów ECTS

6
 
SEOZ-1-110-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
SEOZ-1-111-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
SEOZ-1-112-s 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-

Semester 2, March 2020 - September 2020

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

Engineering

7
 
SEOZ-1-204-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
+
SEOZ-1-205-s 15 15 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 45 3
+

Other Basic

16
 
SEOZ-1-201-s 45 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90 8
+
SEOZ-1-202-s 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+
SEOZ-1-203-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-

Wychowanie fizyczne

 
SEOZ-1-206-s
The module has not been published by the person responsible for it.
Physical Education 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30 0
-

Elective block: Foreign language (JO1) semester 2


The rules for selecting groups/modules: Do wyboru jeden moduł z grupy. Blok język obcy realizowany jest w semestrach 2, 3 i 4 studiów. Wybory języka obcego należy dokonac spośród języków umieszczonych w ofercie językowej Studium Języków Obcych

 
Expand/collapse content
SEOZ-1-212-s
The module has not been published by the person responsible for it.
English B2 course - compulsory course of 135 hours for students of FIRST-CYCLE studies - semester 1/3
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 30 0
-
SEOZ-1-213-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 30 0
-
SEOZ-1-214-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 30 0
-
SEOZ-1-215-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 30 0
-
SEOZ-1-216-s
The module has not been published by the person responsible for it.
Russian B2 course - compulsory course of 135 hours for students of FIRST-CYCLE studies - semester 1/3
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 30 0
-

Elective block: ZO elective block sem 2


The rules for selecting groups/modules: Student wybiera moduły za min. 8 punktów ECTS

8
 
SEOZ-1-207-s 30 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 3
-
SEOZ-1-208-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
SEOZ-1-209-s 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 2
-
SEOZ-1-210-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
SEOZ-1-211-s 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 1
-

Semester 3, October 2020 - February 2021

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

Engineering

18
 
SEOZ-1-301-s 30 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 75 5
+
SEOZ-1-302-s 30 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+
SEOZ-1-303-s 30 20 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+
SEOZ-1-304-s
CAD
15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-

Other Basic

5
 
SEOZ-1-305-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
SEOZ-1-306-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Wychowanie fizyczne

 
SEOZ-1-307-s
The module has not been published by the person responsible for it.
Physical Education 2
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 15 0
-

Elective block: Foreign language (JO1) semester 3


The rules for selecting groups/modules: Jeden przedmiot z grupy

 
Expand/collapse content
SEOZ-1-311-s
The module has not been published by the person responsible for it.
English B2 course - compulsory course of 135 hours for students of FIRST-CYCLE studies - semester 2/3
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0 45 0
-
SEOZ-1-312-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0 45 0
-
SEOZ-1-313-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0 45 0
-
SEOZ-1-314-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0 45 0
-
SEOZ-1-315-s
The module has not been published by the person responsible for it.
Russian B2 course - compulsory course of 135 hours for students of FIRST-CYCLE studies - semester 2/3
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0 45 0
-

Elective block: ZO elective block sem 3


The rules for selecting groups/modules: Student wybiera moduły za min. 6 punktów ECTS

6
 
SEOZ-1-308-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
SEOZ-1-309-s 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
-
SEOZ-1-310-s 15 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-

Semester 4, March 2021 - September 2021

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

Engineering

21
 
SEOZ-1-401-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
+
SEOZ-1-402-s 15 15 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
+
SEOZ-1-403-s 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 4
-
SEOZ-1-404-s 30 20 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
+
SEOZ-1-405-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+

Wychowanie fizyczne

 
SEOZ-1-406-s
The module has not been published by the person responsible for it.
Physical Education 3
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 15 0
-

Elective block: Foreign language (JO1) semester 4


The rules for selecting groups/modules: Jeden przedmiot z grupy

5
 
Expand/collapse content
SEOZ-1-411-s
The module has not been published by the person responsible for it.
English B2 course - compulsory course of 135 hours for students of FIRST-CYCLE studies - semester 3/3
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 60 5
+
SEOZ-1-412-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 60 5
+
SEOZ-1-413-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 60 5
+
SEOZ-1-414-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 60 5
+
SEOZ-1-415-s
The module has not been published by the person responsible for it.
Russian B2 course - compulsory course of 135 hours for students of FIRST-CYCLE studies - semester 3/3
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 60 5
+

Elective block: ZO elective block sem 4


The rules for selecting groups/modules: Student wybiera moduły za min. 5 punktów ECTS

5
 
SEOZ-1-407-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
SEOZ-1-408-s 30 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
-
SEOZ-1-409-s 30 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
SEOZ-1-410-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-

Semester 5, October 2021 - February 2022

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

Engineering

21
 
SEOZ-1-501-s 30 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+
SEOZ-1-502-s 30 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90 6
+
SEOZ-1-503-s 30 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+
SEOZ-1-504-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+

Elective block: ZO elective block sem 5


The rules for selecting groups/modules: Student wybiera moduły za łączną ilość 11 punktów ECTS

11
 
SEOZ-1-505-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
SEOZ-1-506-s 15 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 45 4
-
SEOZ-1-507-s 30 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 3
-
SEOZ-1-508-s 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
SEOZ-1-509-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
SEOZ-1-510-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-

Semester 6, March 2022 - September 2022

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

Engineering

18
 
SEOZ-1-601-s 15 0 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 45 4
+
SEOZ-1-602-s 30 30 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75 4
-
SEOZ-1-603-s 30 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
+
SEOZ-1-604-s 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
SEOZ-1-605-s 0 0 0 0 0 0 120 0 0 0 0 0 120 4
-

Elective block: ZO elective block sem 6


The rules for selecting groups/modules: Student wybiera moduły za min. 10 punktów ECTS

10
 
SEOZ-1-611-s 15 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
SEOZ-1-612-s 30 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
-
SEOZ-1-613-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
SEOZ-1-614-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
SEOZ-1-615-s 15 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 30 2
-

Semester 7, October 2022 - February 2023

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

Thesis

15
 
SEOZ-1-701-s 0 0 0 0 0 0 225 0 0 0 0 0 225 15
-

Elective block: Block HS sem 7

5
 
Expand/collapse content
SEOZ-1-702-s 15 0 0 15 15 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
SEOZ-1-703-s 15 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Elective block: ZO elective block sem 7


The rules for selecting groups/modules: Student wybiera moduły za min. 10 punktów ECTS

10
 
SEOZ-1-704-s 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
-
SEOZ-1-705-s 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
-
SEOZ-1-706-s 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
-
SEOZ-1-707-s 30 0 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
-
SEOZ-1-708-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
SEOZ-1-709-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
SEOZ-1-710-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
SEOZ-1-711-s 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 2
-

Zestawienie łączne godzin zajęć oraz punktów ECTS

Łączna liczba godzin zajęć 4317