Program studiów zgodny z Uchwałą Senatu AGH nr 78/2019 z dnia 29-05-2019

Semester 1, March 2020 - September 2020

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
SUMA

Elective block: Block HS sem 1


The rules for selecting groups/modules: Wybór jednego przedmiotu za 2 ECTS

2
 
SEOZ-2-108-s 15 8 0 0 0 7 0 0 0 0 0 30 2
-
SEOZ-2-114-s 15 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 30 2
-

Elective block: Specialist subject FL


The rules for selecting groups/modules: Wybór przedmiotu za 3 ECTS

3
 
SEOZ-2-109-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
SEOZ-2-111-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
SEOZ-2-115-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 4
+
SEOZ-2-116-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
SEOZ-2-117-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-

Elective block: Block semester 1


The rules for selecting groups/modules: Wybór bloku zgodnie ze ścieżką dyplomowania EPiZE S1 lub TEO S1

25
 

Elective block: EP&EM S1


The rules for selecting groups/modules: Wybór ścieżki dyplomowania EPiZE

 

Elective block: Elective EP&EM sem. 1


The rules for selecting groups/modules: Wybór przedmiotów na sumę 4 ECTS

 
SEOZ-2-103-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
SEOZ-2-106-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
SEOZ-2-107-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
SEOZ-2-126-s 30 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+

Elective block: EP&EM semester 1


The rules for selecting groups/modules: Wszystkie przedmioty z bloku

 
SEOZ-2-101-s 15 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 30 2
-
SEOZ-2-104-s 15 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
SEOZ-2-110-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
SEOZ-2-112-s 30 0 15 15 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+
SEOZ-2-113-s 30 8 0 22 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+
SEOZ-2-128-s 30 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 4
+
SEOZ-2-129-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
SEOZ-2-130-s 15 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
SEOZ-2-131-s 30 0 15 15 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+
SEOZ-2-132-s 30 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 4
+
SEOZ-2-133-s 15 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 30 2
-
SEOZ-2-134-s 30 8 0 22 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+

Elective block: RET S1


The rules for selecting groups/modules: Wybór ścieżki dyplomowania TEO

 

Elective block: Elective RET sem. 1


The rules for selecting groups/modules: Wybór jednego przedmiotu za 2 ECTS

 
SEOZ-2-102-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
SEOZ-2-124-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
SEOZ-2-125-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Elective block: RET semester 1


The rules for selecting groups/modules: Wszystkie przedmioty z bloku

 
SEOZ-2-118-s 15 0 15 15 0 0 0 0 0 0 0 45 4
+
SEOZ-2-119-s 15 0 15 15 0 0 0 0 0 0 0 45 4
+
SEOZ-2-120-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
SEOZ-2-121-s 15 0 15 15 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
SEOZ-2-122-s 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
SEOZ-2-123-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
SEOZ-2-127-s 30 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+

Semester 2, October 2020 - February 2021

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
SUMA

Elective block: Block HS sem 2


The rules for selecting groups/modules: Wybór jednego przedmiotuy za 3 ECTS

3
 
SEOZ-2-203-s 15 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
SEOZ-2-204-s 15 0 0 15 0 15 0 0 0 0 0 45 3
-

Elective block: Foreign language (JO2)


The rules for selecting groups/modules: Student wybiera język obcy zgodnie z ustaleniami SJO

2
 
SEOZ-2-211-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30 2
+
SEOZ-2-212-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30 2
+
SEOZ-2-213-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30 2
+
SEOZ-2-214-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30 2
+

Elective block: Block semester 2


The rules for selecting groups/modules: Wybór zgodnie ze ścieżką dyplomowania

25
 

Elective block: EP&EM S2


The rules for selecting groups/modules: Wybór ścieżki dyplomowania EPiZE

 

Elective block: EP&EM semester 2


The rules for selecting groups/modules: Wszystkie przedmioty z bloku

 
SEOZ-2-202-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 4
+
SEOZ-2-206-s 15 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 30 3
+
SEOZ-2-207-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 4
+
SEOZ-2-215-s 30 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 45 3
-

Elective block: Elective EP&EM sem. 2


The rules for selecting groups/modules: Wybór przedmiotów na sumę 8 ECTS

 
SEOZ-2-221-s 15 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
SEOZ-2-222-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
SEOZ-2-223-s 30 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 60 3
-
SEOZ-2-224-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Elective block: RET S2


The rules for selecting groups/modules: Wybór ścieżki dyplomowania TEO

 

Elective block: Elective RET sem. 2


The rules for selecting groups/modules: Wybór przedmiotu za 3 ECTS

 
SEOZ-2-225-s 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
SEOZ-2-227-s 30 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 45 3
-

Elective block: RET semester 2


The rules for selecting groups/modules: Wszystkie przedmioty z grupy

 
SEOZ-2-216-s 30 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 60 3
-
SEOZ-2-217-s 15 15 15 15 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+
SEOZ-2-218-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 3
+
SEOZ-2-219-s 15 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 45 4
+
SEOZ-2-220-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
+
SEOZ-2-226-s 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
SEOZ-2-228-s 7 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 15 1
-

Semester 3, March 2021 - September 2021

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
SUMA

Block semester 3

8
 
SEOZ-2-302-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 2
-
SEOZ-2-307-s 0 0 0 0 0 0 160 0 0 0 0 160 6
-

Thesis

20
 
SEOZ-2-301-s 0 0 0 0 0 0 160 0 0 340 0 500 20
-

Elective block: Elective block semester 3


The rules for selecting groups/modules: Wybór jednego przedmiotu za 2 ECTS

2
 
SEOZ-2-303-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
SEOZ-2-304-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
SEOZ-2-305-s 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 30 2
-

Zestawienie łączne godzin zajęć oraz punktów ECTS

Łączna liczba godzin zajęć 2085