Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Zrównoważony rozwój energetyczny
Course of study:
2019/2020
Code:
SENR-1-709-s
Faculty of:
Energy and Fuels
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Energy Engineering
Semester:
7
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
prof. nadzw. dr hab. inż. Filipowicz Mariusz (filipow@agh.edu.pl)
Module summary

.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Student uświadamia sobie role rozwoju zrównoważonego dla trwania ludzkości i poprawy stanu środowiska ENR1A_K02 Activity during classes,
Participation in a discussion
Skills: he can
M_U001 Student rozumie zasady zrównoważonego rozwoju, zna metody prowadzące do tego typu rozwoju i role energetyki ENR1A_U06 Activity during classes,
Participation in a discussion
M_U002 Student potrafi wybrać metody zrównoważonego rozwoju ENR1A_U03 Activity during classes,
Test results
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Student zna zasady zrównoważonego rozwoju, potrafi je zdefiniować i uzasadnić ich stosowanie ENR1A_W08 Activity during classes,
Scientific paper,
Report
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Student uświadamia sobie role rozwoju zrównoważonego dla trwania ludzkości i poprawy stanu środowiska + - - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Student rozumie zasady zrównoważonego rozwoju, zna metody prowadzące do tego typu rozwoju i role energetyki + - - - - - - - - - -
M_U002 Student potrafi wybrać metody zrównoważonego rozwoju + - - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student zna zasady zrównoważonego rozwoju, potrafi je zdefiniować i uzasadnić ich stosowanie + - - - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 51 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 15 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 35 h
Contact hours 1 h
Module content
Lectures (15h):
-
Additional information
Teaching methods and techniques:
  • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Participation rules in classes:
  • Lectures:
    – Attendance is mandatory: No
    – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
Method of calculating the final grade:

ocena za udział w seminarium,

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:

Materiały z wykładów

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None