Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Energetyka jądrowa
Course of study:
2019/2020
Code:
SENR-1-704-s
Faculty of:
Energy and Fuels
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Energy Engineering
Semester:
7
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
prof. nadzw. dr hab. inż. Cetnar Jerzy (cetnar@ftj.agh.edu.pl)
Module summary

Omawiane są zagadnienia współczesnej energetyki jądrowej, jej perspektyw oraz możliwych kierunków rozwoju technologii energetycznych reaktorów jądrowych.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Absolwent potrafi dyskutować o problemach energetyki jądrowej ENR1A_K01 Activity during classes
M_K002 Absolwent potrafi dyskutować o problemach energetyki jądrowej ENR1A_K01, ENR1A_K02 Activity during classes
Skills: he can
M_U001 Absolwent umie posługiwać się zaawansowaną terminologią energetyki jądrowej ENR1A_U06 Activity during classes
M_U002 Absolwent potrafi rozpoznać problemy współczesnej energetyki jądrowej ENR1A_U01 Activity during classes
M_U003 Student potrafi rozpoznać problemy współczesnej energetyki jądrowej ENR1A_U01 Activity during classes
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Posiada zaawansowaną wiedzę z dziedziny energetyka jądrowa ENR1A_W01, ENR1A_W02 Test results
M_W002 Posiada zaawansowaną wiedzę z dziedziny energetyka jądrowa ENR1A_W01, ENR1A_W02 Activity during classes
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Absolwent potrafi dyskutować o problemach energetyki jądrowej + - - - - - - - - - -
M_K002 Absolwent potrafi dyskutować o problemach energetyki jądrowej - - - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Absolwent umie posługiwać się zaawansowaną terminologią energetyki jądrowej + - - - - - - - - - -
M_U002 Absolwent potrafi rozpoznać problemy współczesnej energetyki jądrowej + - - - - - - - - - -
M_U003 Student potrafi rozpoznać problemy współczesnej energetyki jądrowej - - - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Posiada zaawansowaną wiedzę z dziedziny energetyka jądrowa + - - - - - - - - - -
M_W002 Posiada zaawansowaną wiedzę z dziedziny energetyka jądrowa - - - - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 52 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 15 h
Preparation for classes 5 h
Realization of independently performed tasks 30 h
Examination or Final test 2 h
Module content
Lectures (15h):
 1. Rozwój energetyki jądrowej na świecie

  Omówiony zostanie proces rozwoju energetyki jądrowej na świecie

 2. Współćzesne reaktory jądrowe

  Przedstawione zostaną podstawowe cechy współczesnych reaktorów jądrowych

 3. Prszyszłościowe reaktory jądrowe

  Przedstawione zostaną technologie przyszłościowych reaktorów jądrowych ze szczególnym uwzględnieniem reaktorów wysokotemperaturowych oraz prędkich reaktorów powielających.

 4. Gospodarka odpadami promieniotwóczymi

  Omówione zostaną metody postępowania z odpadami radioaktywnymi obejmujące zarówno składowanie geologiczne jak i rozdzielanie z transmutacją.

 5. Rozwój energetyki jądrowej na świecie

  Omówiony zostanie proces rozwoju energetyki jądrowej na świecie

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zaliczenie na podstawie testu zaliczeniowego

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: No
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
Method of calculating the final grade:

Ocena obliczana jest na podstawie oceny testu zaliczeniowego. Obecności na wykładach może podnieść ocenę o pół stopnia przy obecnościach powyżej 50%, lub o cały stopień przy obecności ponad 75%.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Studiowanie samodzielne zadanego tematu z weryfikacją sprawozdania

Prerequisites and additional requirements:

znajomość języka angielskiego

Recommended literature and teaching resources:

Bieżące raporty agencji energii atomowej IAEA oraz OECD

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

1. Advanced fuel burnup assessment in prismatic HTR for Pu/MA/Th utilization – using MCB system / Jerzy CETNAR, Mariusz KOPEĆ, Mikołaj OETTINGEN ; AGH. — Kraków : AGH, cop. 2013. — 99 s.. — (Monographs of Department of Nuclear Energy. Faculty of Energy and Fuels. AGH University of Science and Technology). — Bibliogr. s. 99. — ISBN: 978-83-911589-2-0. — Na stronie tyt. dod. Study for the PUMA project of European Union’s 6\textsuperscript{th} FP EUROATOM, AGH WEiP KEJ/2013/2
2. Assessment of the control rods shadow effect in the VENUS-F core / Jerzy CETNAR, Grażyna DOMAŃSKA, Paweł GAJDA, Jerzy JANCZYSZYN // Nukleonika : the International Journal of Nuclear Research / Institute of Nuclear Chemistry and Technology, Polish Nuclear Society, National Atomic Energy Agency ; ISSN 0029-5922. — 2014 vol. 59 iss. 4, s. 137–143. — Bibliogr. s. 143, Abstr.
3. Coupling of MCB and FLUENT for nuclear reactoe core modeling / Igor KRÓLIKOWSKI, Mikołaj OETTINGEN, Jerzy CETNAR // W: CGW workshop’15 : October 26–28, 2015 Kraków, Poland : proceedings / eds. Marian Bubak, Michał Turała, Kazimierz Wiatr. — Kraków : Academic Computer Centre CYFRONET AGH, 2015. — ISBN: 978-83-61433-14-9. — S. 53–54. — Bibliogr. s. 54
4. Modelling of fuel equilibrium in lead-cooled fast reactors / J. CETNAR, G. DOMAŃSKA, P. STANISZ // W: NUTECH 2011 : international conference on Development and applications of nuclear technologies : 11–14 September 2011 AGH Kraków : book of abstracts. — Kraków : AGH. Faculty of Physics and Applied Computer Science, cop. 2011. — ISBN:

Additional information:

None