Program studiów zgodny z Uchwałą Senatu AGH nr 70/2019 z dnia 29-05-2019

Semester 1, March 2020 - September 2020

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
SUMA

Engineering

18
 
JFMD-2-101-s 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
-
JFMD-2-103-s 30 0 30 15 0 0 0 0 0 0 0 75 5
-
JFMD-2-104-s 30 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 50 4
+
JFMD-2-105-s 30 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 50 4
-

Non-technical

3
 
JFMD-2-106-s 15 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 30 2
-
JFMD-2-108-s 5 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 14 1
+

Physics

5
 
JFMD-2-102-s 20 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 65 5
-

Thesis

5
 
JFMD-2-107-s 0 0 0 0 0 0 150 0 0 0 0 150 5
-

Semester 2, October 2020 - February 2021

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
SUMA

Engineering

3
 
JFMD-2-205-s 10 0 20 0 0 15 0 0 0 0 0 45 3
-

Mathematics

3
 
JFMD-2-204-s 30 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-

Non-technical

8
 
JFMD-2-202-s 6 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 15 2
-
JFMD-2-203-s 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
JFMD-2-206-s 15 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 20 2
+
JFMD-2-207-s 15 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 20 2
-

Physics

2
 
JFMD-2-201-s 15 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 20 2
+

Elective block: Foreign language


The rules for selecting groups/modules: Jeden przedmiot z grupy

2
 
Expand/collapse content
JFMD-2-209-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30 2
+
JFMD-2-213-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30 2
+
JFMD-2-214-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30 2
+
JFMD-2-216-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30 2
+
JFMD-2-224-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30 2
+

Elective block: Electives FM2 - sem. 2


The rules for selecting groups/modules: Student wybiera przedmiot za co najmniej 12 ECTS, w tym przedmiot prowadzony języku obcym za 3 ECTS z oferty wydziału bądź ogólnouczelnianej.

12
 

Semester 3, March 2021 - September 2021

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
SUMA

Non-technical

3
 
JFMD-2-303-s 18 0 22 0 0 0 0 0 0 0 0 40 3
+

Thesis

22
 
JFMD-2-301-s 0 0 0 0 0 45 0 0 0 0 0 45 2
-
JFMD-2-302-s 0 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 90 20
+

Elective block: Electives Humanities II


The rules for selecting groups/modules: Student wybiera przedmioty obieralne ekonomiczne z oferty uczelnianej o łącznej liczbie ECTS nie mniejszej od 3.

3
 
JFMD-2-306-s 15 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
JFMD-2-307-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-

Elective block: Electives FM2 - sem. 3


The rules for selecting groups/modules: Student wybiera przedmiot za co najmniej 2 ECTS

2
 

Completion of modules in any semester

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
SUMA

Engineering

64
 
JFMD-2-004-s 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 2
-
JFMD-2-005-s 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 2
-
JFMD-2-006-s 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 2
-
JFMD-2-007-s 15 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 33 3
-
JFMD-2-008-s 15 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 29 3
+
JFMD-2-009-s 30 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
JFMD-2-010-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
JFMD-2-011-s 30 0 0 0 0 0 0 0 21 0 0 51 4
+
JFMD-2-012-s 12 0 15 6 0 0 0 0 0 0 0 33 2
-
JFMD-2-015-s 22 0 15 0 8 0 0 0 0 0 0 45 3
-
JFMD-2-017-s 10 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 30 4
-
JFMD-2-020-s 15 0 12 6 0 0 0 15 0 0 0 48 4
-
JFMD-2-021-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
JFMD-2-023-s 20 0 15 8 0 0 0 0 0 0 0 43 3
-
JFMD-2-026-s 15 0 30 15 0 0 0 0 0 0 0 60 4
+
JFMD-2-027-s 20 0 25 15 0 0 0 0 0 0 0 60 5
-
JFMD-2-028-s 15 0 30 15 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+
JFMD-2-029-s 15 0 30 15 0 0 0 0 0 0 0 60 5
-
JFMD-2-030-s 15 0 0 0 0 0 45 0 0 0 0 60 5
-

Mathematics

4
 
JFMD-2-022-s 20 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 40 4
-

Non-technical

15
 
JFMD-2-001-s 30 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 45 5
+
JFMD-2-002-s 22 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 28 3
-
JFMD-2-003-s 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 30 2
-
JFMD-2-024-s 30 0 20 0 0 8 0 0 0 0 0 58 5
-

Physics

24
 
JFMD-2-013-s 30 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 45 4
-
JFMD-2-014-s 30 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 45 4
-
JFMD-2-016-s 10 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
JFMD-2-018-s 30 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 60 6
+
JFMD-2-019-s 30 0 15 0 0 15 0 0 0 0 0 60 5
+
JFMD-2-025-s 20 0 0 16 0 4 0 0 0 0 0 40 3
-

Zestawienie łączne godzin zajęć oraz punktów ECTS

Łączna liczba godzin zajęć 2347