Program studiów zgodny z Uchwałą Senatu AGH nr 70/2019 z dnia 29-05-2019 , treść Uchwały

Według rankingu kierunków studiów „Perspektywy” (2016) studia na Wydziale Fizyki i Informatyki Stosowanej zostały sklasyfikowane na trzecim miejscu w kraju w kategorii „fizyka i astronomia” (w grupie kierunków ścisłych).

Semester 1, October 2019 - February 2020

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

Engineering

5
 
JFTC-1-101-s 15 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
-

Mathematics

14
 
JFTC-1-102-s 45 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90 7
+
JFTC-1-103-s 30 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75 7
+

Physical Education

 
JFTC-1-106-s
The module has not been published by the person responsible for it.
Physical Education 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30 0
-

Physics

8
 
JFTC-1-104-s 45 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 105 8
+

Semester 2, March 2020 - September 2020

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

Engineering

9
 
JFTC-1-201-s 30 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75 6
-
JFTC-1-205-s 15 10 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-

Mathematics

6
 
JFTC-1-202-s 45 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90 6
+

Other Basic

7
 
JFTC-1-204-s 30 15 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75 7
+

Physical Education

 
JFTC-1-213-s
The module has not been published by the person responsible for it.
Physical Education 2
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 15 0
-

Physics

8
 
JFTC-1-203-s 60 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 120 8
+

Elective block: Foreign language


The rules for selecting groups/modules: Jeden przedmiot z grupy

 
Expand/collapse content
JFTC-1-206-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 30 0
-
JFTC-1-207-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 30 0
-
JFTC-1-208-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 30 0
-
JFTC-1-209-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 30 0
-
JFTC-1-212-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 30 0
-

Elective block: Humanities Electives I (Faculty of Management)


The rules for selecting groups/modules: Student wybiera dowolną liczbę godzin modułów obieralnych humanistyczno-społecznych z oferty uczelnianej o sumarycznym wymiarze ECTS nie mniejszym niż 3.

3
 
Expand/collapse content
JFTC-1-210-s 30 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
JFTC-1-214-s 15 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 45 3
-
JFTC-1-215-s 30 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
JFTC-1-216-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-

Semester 3, October 2020 - February 2021

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

Engineering

15
 
JFTC-1-303-s 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 4
-
JFTC-1-306-s 30 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75 6
-
JFTC-1-308-s 15 0 30 15 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
-

Mathematics

5
 
JFTC-1-301-s 30 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75 5
+

Physical Education

 
JFTC-1-311-s
The module has not been published by the person responsible for it.
Physical Education 3
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 15 0
-

Physics

10
 
JFTC-1-302-s 45 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 105 6
+
JFTC-1-305-s 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 4
-

Elective block: Foreign language


The rules for selecting groups/modules: Jeden przedmiot z grupy

 
Expand/collapse content
JFTC-1-304-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0 45 0
-
JFTC-1-309-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0 45 0
-
JFTC-1-310-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0 45 0
-
JFTC-1-312-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0 45 0
-
JFTC-1-313-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0 45 0
-

Semester 4, March 2021 - September 2021

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

Engineering

15
 
JFTC-1-401-s 30 30 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 75 5
+
JFTC-1-404-s 0 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 6
-
JFTC-1-407-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
+

Mathematics

5
 
JFTC-1-402-s 30 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75 5
-

Physics

3
 
JFTC-1-406-s 30 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
+

Elective block: Foreign language


The rules for selecting groups/modules: Jeden przedmiot z bloku

5
 
Expand/collapse content
JFTC-1-405-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 60 5
+
JFTC-1-409-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 60 5
+
JFTC-1-411-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 60 5
+
JFTC-1-412-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 60 5
+
JFTC-1-419-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 60 5
+

Elective block: Humanities Electives I (Faculty of Humanities)


The rules for selecting groups/modules: Student wybiera dowolną liczbę godzin modułów obieralnych o sumarycznym wymiarze ECTS nie mniejszym niż 2.

2
 
Expand/collapse content
JFTC-1-403-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
JFTC-1-408-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
JFTC-1-410-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
JFTC-1-413-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
JFTC-1-414-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
JFTC-1-415-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
JFTC-1-416-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
JFTC-1-417-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Semester 5, October 2021 - February 2022

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

Engineering

7
 
JFTC-1-503-s 30 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90 7
+

Physics

13
 
JFTC-1-501-s 30 0 0 15 0 15 0 0 0 0 0 0 60 5
+
JFTC-1-502-s 30 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+
JFTC-1-504-s 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-

Elective block: Electives FT I.5


The rules for selecting groups/modules: Student wybiera moduły za co najmniej 9 ECTS, w tym przedmiot w całości prowadzony w języku obcym, za który może uzyskać co najmniej 3 ECTS.

9
 

Semester 6, March 2022 - September 2022

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

Engineering

15
 
JFTC-1-602-s 30 15 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 51 4
+
JFTC-1-605-s 0 0 0 0 0 0 160 0 0 0 0 0 160 6
-
JFTC-1-607-s 30 0 33 12 0 0 0 0 0 0 0 0 75 5
-

Physics

4
 
JFTC-1-601-s 30 18 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
+

Elective block: Blok tematyczny BT6


The rules for selecting groups/modules: Student wybiera dwa z czterech bloków tematycznych:

  • Badania i monitoring środowiska
  • Oddziaływania i detekcja cząstek
  • Nowoczesne materiały i technolgie
  • Symulacjie komputerowe w fizyce i technice
12
 

Elective block: Badania i monitoring środowiska (sem.6)

 
JFTC-1-603-s 30 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
+
JFTC-1-606-s 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
+

Elective block: Nowoczesne materiały i technologie (sem.6)

 
JFTC-1-609-s 30 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
+
JFTC-1-616-s 30 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
+

Elective block: Oddziaływania i detekcja cząstek (sem.6)

 
JFTC-1-604-s 26 6 6 8 0 0 0 0 0 0 0 0 46 3
+
JFTC-1-608-s 0 0 30 15 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-

Elective block: Symulacje komputerowe w fizyce i technice (sem.6)

 
JFTC-1-610-s 30 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
+
JFTC-1-611-s 30 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-

Semester 7, October 2022 - February 2023

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

Thesis

15
 
JFTC-1-702-s 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 30 15
+

Elective block: Blok tematyczny BT7


The rules for selecting groups/modules: Student wybiera dwa z czterech bloków tematycznych, będące kontynuacją bloków z semestru szóstego.

16
 

Elective block: Badania i monitoring środowiska (sem.7)

 
JFTC-1-703-s 30 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 4
-
JFTC-1-704-s 15 0 20 10 0 0 0 0 0 0 0 0 45 4
-

Elective block: Nowoczesne materiały i technologie (sem.7)

 
JFTC-1-707-s 30 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 4
-
JFTC-1-708-s 0 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 4
-

Elective block: Oddziaływania i detekcja cząstek (sem.7)

 
JFTC-1-705-s 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 4
-
JFTC-1-706-s 18 8 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 42 4
+

Elective block: Symulacje komputerowe w fizyce i technice (sem.7)

 
JFTC-1-701-s 30 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 4
+
JFTC-1-709-s 18 0 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 48 4
-

Completion of modules in any semester

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

Engineering

92
 
JFTC-1-001-s 0 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 4
-
JFTC-1-002-s 15 0 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 45 4
-
JFTC-1-006-s 15 0 20 10 0 0 0 0 0 0 0 0 45 5
+
JFTC-1-007-s 15 0 18 10 0 0 0 0 0 0 0 0 43 4
-
JFTC-1-010-s 30 0 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 60 6
-
JFTC-1-012-s 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 4
-
JFTC-1-014-s 15 0 30 15 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+
JFTC-1-016-s 20 0 22 15 0 0 0 0 0 0 0 0 57 6
-
JFTC-1-017-s 30 0 45 0 15 0 0 0 0 0 0 0 90 7
-
JFTC-1-018-s 30 0 30 15 0 0 0 0 0 0 0 0 75 5
-
JFTC-1-019-s 20 0 25 15 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
-
JFTC-1-021-s 15 0 30 15 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
+
JFTC-1-024-s 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
JFTC-1-032-s 30 0 0 0 0 0 0 0 21 0 0 0 51 4
+
JFTC-1-034-s 0 0 30 15 0 0 0 0 0 0 0 0 45 4
-
JFTC-1-035-s 22 0 15 0 8 0 0 0 0 0 0 0 45 4
-
JFTC-1-039-s 15 0 12 6 0 0 0 15 0 0 0 0 48 4
-
JFTC-1-041-s 15 0 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 45 5
+
JFTC-1-042-s 30 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 45 5
+
JFTC-1-043-s 10 0 20 10 0 0 0 0 0 0 0 0 40 4
-

Mathematics

7
 
JFTC-1-008-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
+
JFTC-1-029-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
+
JFTC-1-038-s 20 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Other Basic

2
 
JFTC-1-030-s 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 15 2
-

Physics

68
 
JFTC-1-003-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
-
JFTC-1-004-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
-
JFTC-1-011-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
JFTC-1-013-s 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
JFTC-1-015-s 15 0 21 0 0 4 0 0 0 0 0 0 40 4
-
JFTC-1-022-s 30 0 16 0 0 0 0 12 0 0 0 0 58 4
+
JFTC-1-023-s 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 5
+
JFTC-1-025-s 30 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
-
JFTC-1-026-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
+
JFTC-1-027-s 30 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 4
-
JFTC-1-031-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
+
JFTC-1-033-s 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
JFTC-1-036-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 4
-
JFTC-1-037-s 16 0 16 0 0 0 0 8 0 0 0 0 40 4
+
JFTC-1-040-s 4 12 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 28 2
-
JFTC-1-044-s 0 0 0 0 45 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
JFTC-1-045-s 10 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
JFTC-1-046-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
JFTC-1-047-s 26 6 8 6 0 14 0 0 0 0 0 0 60 5
+

Zestawienie łączne godzin zajęć oraz punktów ECTS

Łączna liczba godzin zajęć 5882