Program studiów zgodny z Uchwałą Senatu AGH nr 70/2019 z dnia 29-05-2019 , treść Uchwały

Semester 1, March 2020 - September 2020

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
SUMA

Engineering

14
 
JFTC-2-102-s 30 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 75 6
-
JFTC-2-103-s 15 0 30 10 0 0 0 0 0 0 0 55 4
+
JFTC-2-105-s 15 0 15 0 0 15 0 0 0 0 0 45 4
-

Non-technical

2
 
JFTC-2-106-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Physics

12
 
JFTC-2-101-s 45 30 0 0 0 15 0 0 0 0 0 90 8
+
JFTC-2-104-s 0 0 0 0 0 45 0 0 0 0 0 45 4
-

Semester 2, October 2020 - February 2021

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
SUMA

Engineering

10
 
JFTC-2-202-s 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
JFTC-2-214-s 30 0 45 0 15 0 0 0 0 0 0 90 7
-

Thesis

5
 
JFTC-2-204-s 0 0 0 0 0 0 150 0 0 0 0 150 5
-

Elective block: Electives Humanities II


The rules for selecting groups/modules: Student wybiera przedmioty obieralne humanistyczno-społecznych z oferty uczelnianej o łącznej liczbie ECTS nie mniejszej od 2.

2
 
JFTC-2-203-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
JFTC-2-207-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
JFTC-2-208-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
JFTC-2-211-s 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 30 2
-
JFTC-2-212-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Elective block: Electives Humanities II


The rules for selecting groups/modules: Student wybiera przedmioty obieralne ekonomiczne z oferty uczelnianej o łącznej liczbie ECTS nie mniejszej od 3.

3
 
JFTC-2-220-s 15 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
JFTC-2-221-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-

Elective block: Foreign language


The rules for selecting groups/modules: Jeden przedmiot z grupy

2
 
Expand/collapse content
JFTC-2-205-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30 2
+
JFTC-2-206-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30 2
+
JFTC-2-209-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30 2
+
JFTC-2-210-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30 2
+
JFTC-2-223-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30 2
+

Elective block: Electives FT II.2


The rules for selecting groups/modules: Student wybiera przedmioty obieralne o łącznej liczbie ECTS nie mniejszej od 10, w tym przedmiot w całości prowadzony w języku obcym, za który może uzyskać co najmniej 3 ECTS.

10
 

Semester 3, March 2021 - September 2021

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
SUMA

Thesis

25
 
JFTC-2-301-s 0 0 0 0 0 45 0 0 0 0 0 45 5
-
JFTC-2-303-s 0 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 90 20
+

Elective block: Electives FT II.3


The rules for selecting groups/modules: Student wybiera przedmioty obieralne o łącznej liczbie ECTS nie mniejszej od 5.

5
 

Completion of modules in any semester

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
SUMA

Engineering

84
 
JFTC-2-007-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
JFTC-2-008-s 15 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 45 4
-
JFTC-2-009-s 30 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+
JFTC-2-024-s 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
-
JFTC-2-029-s 0 0 20 20 0 20 0 0 0 0 0 60 6
-
JFTC-2-031-s 30 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 45 4
-
JFTC-2-034-s 15 0 20 10 0 0 0 0 0 0 0 45 5
+
JFTC-2-035-s 15 0 18 10 0 0 0 0 0 0 0 43 4
-
JFTC-2-039-s 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 45 4
-
JFTC-2-045-s 20 0 22 15 0 0 0 0 0 0 0 57 6
-
JFTC-2-052-s 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
JFTC-2-056-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
JFTC-2-057-s 20 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 40 4
-
JFTC-2-058-s 30 0 0 0 0 0 0 0 21 0 0 51 4
+
JFTC-2-060-s 22 0 15 0 8 0 0 0 0 0 0 45 4
-
JFTC-2-063-s 15 0 12 6 0 0 0 15 0 0 0 48 4
-
JFTC-2-068-s 30 0 26 4 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+
JFTC-2-069-s 15 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 29 3
+
JFTC-2-070-s 15 0 30 15 0 0 0 0 0 0 0 60 4
+
JFTC-2-072-s 15 0 30 15 0 0 0 0 0 0 0 60 4
+

Mathematics

3
 
JFTC-2-028-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
+

Other Basic

13
 
JFTC-2-042-s 30 0 20 0 0 8 0 0 0 0 0 58 5
-
JFTC-2-043-s 22 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 28 3
-
JFTC-2-055-s 30 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 60 5
+

Physics

93
 
JFTC-2-010-s 30 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
JFTC-2-011-s 30 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 45 4
+
JFTC-2-012-s 30 0 15 0 0 15 0 0 0 0 0 60 4
-
JFTC-2-013-s 28 14 0 0 0 14 0 0 0 0 0 56 4
+
JFTC-2-014-s 30 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 60 4
-
JFTC-2-015-s 30 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 45 4
-
JFTC-2-016-s 0 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 45 5
-
JFTC-2-017-s 30 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 45 4
+
JFTC-2-018-s 30 0 15 0 0 0 6 0 0 0 0 51 4
+
JFTC-2-019-s 10 0 0 0 0 10 0 30 0 0 0 50 5
+
JFTC-2-022-s 25 0 0 8 0 12 0 0 0 0 0 45 4
-
JFTC-2-023-s 30 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
+
JFTC-2-025-s 30 0 10 0 0 5 0 0 0 0 0 45 3
+
JFTC-2-030-s 30 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 4
-
JFTC-2-038-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
JFTC-2-044-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
JFTC-2-049-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
-
JFTC-2-050-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
+
JFTC-2-051-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
+
JFTC-2-061-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 4
-
JFTC-2-062-s 16 0 16 0 0 0 0 8 0 0 0 40 4
+
JFTC-2-064-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
JFTC-2-065-s 4 12 0 0 0 0 0 12 0 0 0 28 2
-
JFTC-2-066-s 30 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 60 6
+
JFTC-2-071-s 10 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Elective block: Elektronika i systemy detekcyjne

 
JFTC-2-026-s 45 15 30 0 0 0 0 0 0 0 0 90 7
+
JFTC-2-027-s 15 0 15 0 0 15 0 0 0 0 0 45 3
-
JFTC-2-036-s 15 0 30 15 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+
JFTC-2-046-s 30 0 30 15 0 0 0 0 0 0 0 75 5
-
JFTC-2-047-s 20 0 25 15 0 0 0 0 0 0 0 60 5
-
JFTC-2-067-s 15 0 30 15 0 0 0 0 0 0 0 60 5
-

Elective block: Fizyka cząstek elementarnych

 
JFTC-2-001-s 30 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 4
-
JFTC-2-002-s 20 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 3
-
JFTC-2-003-s 20 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 3
-
JFTC-2-004-s 30 8 0 6 0 0 0 0 0 0 0 44 4
-
JFTC-2-005-s 30 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 60 5
-
JFTC-2-006-s 20 0 22 0 0 0 0 0 0 0 0 42 4
-
JFTC-2-033-s 30 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
JFTC-2-040-s 16 6 0 6 0 0 0 0 0 0 0 28 3
-
JFTC-2-048-s 15 0 21 0 0 4 0 0 0 0 0 40 4
-

Zestawienie łączne godzin zajęć oraz punktów ECTS

Łączna liczba godzin zajęć 4039