Program studiów zgodny z Uchwałą Senatu AGH nr 79/2019 z dnia 29-05-2019

-

Semester 1, October 2019 - February 2020

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

Mathematics

6
 
DGIK-1-103-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 6
+

Moduły kierunkowe (obowiązkowe)

18
 
DGIK-1-101-s 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 1
-
DGIK-1-102-s 30 0 15 30 0 0 0 0 0 0 0 0 75 4
+
DGIK-1-105-s 15 0 30 15 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
-
DGIK-1-106-s 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
DGIK-1-107-s 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
+
DGIK-1-108-s 15 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-

Physical Education

 
DGIK-1-109-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30 0
-

Przedmiot HS

5
 
DGIK-1-104-s 30 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75 5
+

Semester 2, March 2020 - September 2020

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

Mathematics

6
 
DGIK-1-202-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 6
+

Moduły kierunkowe (obowiązkowe)

19
 
DGIK-1-203-s 30 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
+
DGIK-1-204-s 15 0 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 45 2
-
DGIK-1-205-s 30 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
+
DGIK-1-207-s 30 0 15 30 0 0 0 0 0 0 0 0 75 5
+
DGIK-1-208-s 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
DGIK-1-209-s 0 0 0 0 0 0 60 0 0 0 0 0 60 2
-

Physical Education

 
DGIK-1-211-s
The module has not been published by the person responsible for it.
Physical Education 2
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 15 0
-

Physics

6
 
DGIK-1-214-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 6
+

Elective block: Język obcy (B-2) - semestr 1/3


The rules for selecting groups/modules: Należy wybrać jeden z poniższych języków obcych.

 

Elective block: Język obcy (B-2) - semestr 1/3

 
DGIK-1-201-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 30 0
-
DGIK-1-206-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 30 0
-
DGIK-1-212-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 30 0
-
DGIK-1-213-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 30 0
-
DGIK-1-215-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 30 0
-

Semester 3, October 2020 - February 2021

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

Mathematics

6
 
DGIK-1-314-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 6
+

Moduły kierunkowe (obowiązkowe)

14
 
DGIK-1-303-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
DGIK-1-304-s 15 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 45 4
-
DGIK-1-305-s 30 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
+
DGIK-1-317-s 30 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
+

Physical Education

 
DGIK-1-310-s
The module has not been published by the person responsible for it.
Physical Education 3
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 15 0
-

Physics

6
 
DGIK-1-309-s 30 30 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75 6
+

Elective block: Block of GiK information technology modules


The rules for selecting groups/modules: Student wybiera 1 moduł z listy.

5
 
DGIK-1-301-s 30 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+
DGIK-1-306-s 30 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+
DGIK-1-307-s 30 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+
DGIK-1-308-s 30 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+

Elective block: Foreign Language (B-2) - semester 2/3


The rules for selecting groups/modules: Należy wybrać jeden z poniższych języków obcych.

 

Elective block: Język obcy (B-2) - semestr 2/3

 
DGIK-1-302-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0 45 0
-
DGIK-1-311-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0 45 0
-
DGIK-1-312-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0 45 0
-
DGIK-1-313-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0 45 0
-
DGIK-1-315-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0 45 0
-

Semester 4, March 2021 - September 2021

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

Moduły kierunkowe (obowiązkowe)

24
 
DGIK-1-403-s 30 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
+
DGIK-1-404-s 30 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
+
DGIK-1-405-s 15 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 45 2
-
DGIK-1-406-s 30 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
+
DGIK-1-409-s 0 0 0 0 0 0 60 0 0 0 0 0 60 2
-
DGIK-1-410-s 30 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
+
DGIK-1-413-s 30 0 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 75 4
+

Elective block: Foreign language (B-2 + exam) - semester 3/3


The rules for selecting groups/modules: Należy wybrać jeden z poniższych języków obcych.

5
 

Elective block: Język obcy (B-2) - semestr 3/3

 
DGIK-1-401-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 60 5
+
DGIK-1-407-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 60 5
+
DGIK-1-408-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 60 5
+
DGIK-1-411-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 60 5
+
DGIK-1-412-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 60 5
+

Semester 5, October 2021 - February 2022

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

Moduły kierunkowe (obowiązkowe)

28
 
DGIK-1-501-s 45 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 75 5
+
DGIK-1-502-s 15 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
DGIK-1-503-s 30 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
-
DGIK-1-504-s 30 0 30 15 0 0 0 0 0 0 0 0 75 5
+
DGIK-1-515-s 30 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
+
DGIK-1-516-s 15 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
DGIK-1-517-s 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
+

Semester 6, March 2022 - September 2022

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

Elective block: Blok modułów obieralnych w języku obcym GiK


The rules for selecting groups/modules: Student wybierra 1 moduł z listy

4
 
DGIK-1-601-s 15 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 45 4
-
DGIK-1-602-s 15 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 45 4
-
DGIK-1-603-s 15 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 45 4
-
DGIK-1-605-s 15 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 45 4
-
DGIK-1-606-s
The module has not been published by the person responsible for it.
Image processing in Python
15 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 45 4
-
DGIK-1-607-s 15 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 45 4
-

Elective block: Praktyka zawodowa

4
 
DGIK-1-604-s 0 0 0 0 0 0 120 0 0 0 0 0 120 4
-

Elective block: Block of GiK directional module modules - part completed in semester 6


The rules for selecting groups/modules: Student wybiera 3 bloki z poniższych 5

24
 

Elective block: Block of specialization modules: Engineering and Industrial Geodesy


The rules for selecting groups/modules: Student wybierając blok wybiera wszystkie jego moduły

 
DGIK-1-610-s 15 0 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+
DGIK-1-611-s 15 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-

Elective block: Block of specialization modules: Geoinformatics, photogrammetry and remote sensing


The rules for selecting groups/modules: Student wybierając blok wybiera wszystkie jego moduły

 
DGIK-1-612-s 15 0 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+
DGIK-1-613-s 15 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-

Elective block: Block of specialization modules: Geoinformation and Mining Surveying


The rules for selecting groups/modules: Student wybierając blok wybiera wszystkie jego moduły

 
DGIK-1-608-s 15 0 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+
DGIK-1-609-s 15 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-

Elective block: Block of specialization modules: Przetwarzanie i Analiza Geodanych


The rules for selecting groups/modules: Student wybierając blok wybiera wszystkie jego moduły

 
DGIK-1-614-s 15 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
DGIK-1-615-s 15 0 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
-

Elective block: Block of specialization modules: Real Estate Management and Cadastre


The rules for selecting groups/modules: Student wybierając blok wybiera wszystkie jego moduły

 
DGIK-1-616-s 15 0 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+
DGIK-1-617-s 15 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-

Semester 7, October 2022 - February 2023

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

Thesis

16
 
DGIK-1-701-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
+
DGIK-1-703-s 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 15 1
-

Elective block: Block of GiK supplementary optional modules


The rules for selecting groups/modules: Student wybiera 2 moduły z listy, tak by uzyskać minimum 5 punktów ECTS

5
 
DGIK-1-706-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
DGIK-1-709-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
DGIK-1-710-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
DGIK-1-711-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
DGIK-1-712-s 15 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
DGIK-1-713-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
DGIK-1-714-s 15 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
DGIK-1-715-s 15 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
DGIK-1-716-s 15 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
DGIK-1-717-s 15 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
DGIK-1-718-s 15 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
DGIK-1-719-s 15 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
DGIK-1-720-s 15 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
DGIK-1-721-s 15 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
DGIK-1-722-s 15 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
DGIK-1-724-s 15 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
DGIK-1-725-s 15 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
DGIK-1-726-s 15 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
DGIK-1-727-s 15 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
DGIK-1-728-s 15 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
DGIK-1-729-s 15 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
DGIK-1-730-s 15 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
DGIK-1-731-s 15 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
DGIK-1-732-s 15 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
DGIK-1-733-s 15 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
DGIK-1-734-s 15 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
DGIK-1-735-s 15 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
DGIK-1-736-s 15 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
DGIK-1-737-s 15 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
DGIK-1-738-s 15 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
DGIK-1-739-s 15 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
DGIK-1-741-s 15 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
DGIK-1-742-s 15 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
DGIK-1-743-s 15 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
DGIK-1-744-s 15 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
DGIK-1-745-s 15 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
DGIK-1-746-s 15 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
DGIK-1-747-s 15 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
DGIK-1-748-s 15 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-

Elective block: Block of GiK directional module modules - part completed in the seventh semeste


The rules for selecting groups/modules: Kontynuacja bloków specjalizujących wybranych w sem 6

9
 

Elective block: Block of specialization modules: Engineering and Industrial Geodesy

 
DGIK-1-704-s 15 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-

Elective block: Block of specialization modules: Geoinformacja i Geodezja Górnicza

 
DGIK-1-702-s 15 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-

Elective block: Block of specialization modules: Geoinformatics, photogrammetry and remote sensing

 
DGIK-1-705-s 15 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-

Elective block: Block of specialization modules: Przetwarzanie i Analiza Geodanych

 
DGIK-1-707-s 15 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-

Elective block: Block of specialization modules: Real Estate Management and Cadastre

 
DGIK-1-708-s 15 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-

Zestawienie łączne godzin zajęć oraz punktów ECTS

Łączna liczba godzin zajęć 5850