Program studiów zgodny z Uchwałą Senatu AGH nr 79/2019 z dnia 29-05-2019

Semester 1, March 2020 - September 2020

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
SUMA

Blok modułów obowiązkowych dla specjalności GEODEZJA INŻYNIERYJNO-PRZEMYSŁOWA

16
 
DGIK-2-106-GI-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
DGIK-2-107-GI-s 30 0 0 30 0 0 0 0 0 5 0 65 3
+
DGIK-2-108-GI-s 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
-
DGIK-2-110-GI-s 30 0 15 15 0 0 0 0 0 0 0 60 4
+
DGIK-2-111-GI-s 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-

Mathematics

2
 
DGIK-2-101-GI-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Moduły kierunkowe (obowiązkowe)

11
 
DGIK-2-102-GI-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 3
+
DGIK-2-103-GI-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
DGIK-2-104-GI-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
+
DGIK-2-105-GI-s 15 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 45 3
+

Przedmiot HS

1
 
DGIK-2-112-GI-s 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 1
-

Semester 2, October 2020 - February 2021

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
SUMA

Blok modułów obowiązkowych dla specjalności GEODEZJA INŻYNIERYJNO-PRZEMYSŁOWA

19
 
DGIK-2-204-GI-s 30 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 45 2
-
DGIK-2-205-GI-s 30 0 0 45 0 0 0 0 0 0 0 75 5
+
DGIK-2-206-GI-s 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 1
-
DGIK-2-207-GI-s 15 0 15 15 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
DGIK-2-208-GI-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
DGIK-2-209-GI-s 30 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 60 4
+
DGIK-2-210-GI-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30 2
+

Moduły kierunkowe (obowiązkowe)

11
 
DGIK-2-201-GI-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
DGIK-2-202-GI-s 15 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 45 5
+
DGIK-2-203-GI-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-

Semester 3, March 2021 - September 2021

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
SUMA

Blok modułów obowiązkowych dla specjalności GEODEZJA INŻYNIERYJNO-PRZEMYSŁOWA

5
 
DGIK-2-301-GI-s 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
DGIK-2-303-GI-s 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 15 1
-
DGIK-2-304-GI-s 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 15 1
-

Przedmiot HS

5
 
DGIK-2-305-GI-s 15 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 5
-

Thesis

20
 
DGIK-2-302-GI-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
+

Zestawienie łączne godzin zajęć oraz punktów ECTS

Łączna liczba godzin zajęć 935