Program studiów zgodny z Uchwałą Senatu AGH nr 79/2019 z dnia 29-05-2019

-

Semester 1, March 2020 - September 2020

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
SUMA

Blok modułów obowiązkowych dla specjalności GEOINFORMATYKA, FOTOGRAMETRIA I TELEDETEKCJA

16
 
DGIK-2-106-GF-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
DGIK-2-107-GF-s 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
-
DGIK-2-109-GF-s 6 0 15 10 0 0 0 0 0 0 0 31 2
-
DGIK-2-110-GF-s 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
+
DGIK-2-111-GF-s 0 0 0 40 0 0 0 0 0 0 0 40 2
-
DGIK-2-112-GF-s 15 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 45 2
-

Mathematics

2
 
DGIK-2-101-GF-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Moduły kierunkowe (obowiązkowe)

11
 
DGIK-2-102-GF-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 3
+
DGIK-2-103-GF-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
DGIK-2-104-GF-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
+
DGIK-2-105-GF-s 15 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 45 3
+

Przedmiot HS

1
 
DGIK-2-113-GF-s 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 1
-

Semester 2, October 2020 - February 2021

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
SUMA

Blok modułów obowiązkowych dla specjalności GEOINFORMATYKA, FOTOGRAMETRIA I TELEDETEKCJA

19
 
DGIK-2-204-GF-s 18 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 48 4
+
DGIK-2-205-GF-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30 2
+
DGIK-2-206-GF-s 45 0 30 15 0 0 0 0 0 0 0 90 6
+
DGIK-2-207-GF-s 15 0 15 30 0 0 0 0 0 0 0 60 3
-
DGIK-2-208-GF-s 15 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 45 4
-

Moduły kierunkowe (obowiązkowe)

11
 
DGIK-2-201-GF-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
DGIK-2-202-GF-s 15 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 45 5
+
DGIK-2-203-GF-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-

Semester 3, March 2021 - September 2021

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
SUMA

Blok modułów obowiązkowych dla specjalności GEOINFORMATYKA, FOTOGRAMETRIA I TELEDETEKCJA

2
 
DGIK-2-303-GF-s 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 15 1
-
DGIK-2-309-GF-s 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 15 1
-

Przedmiot HS

5
 
DGIK-2-301-GF-s 15 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 5
-

Thesis

20
 
DGIK-2-304-GF-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
+

Elective block: moduł obieralny w języku obcym na specjalności Geoinformatyka, fotogrametria i teledetekcja

3
 
DGIK-2-302-GF-s 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
DGIK-2-305-GF-s 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
DGIK-2-306-GF-s 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
DGIK-2-307-GF-s 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-

Zestawienie łączne godzin zajęć oraz punktów ECTS

Łączna liczba godzin zajęć 1019