Program studiów zgodny z Uchwałą Senatu AGH nr 79/2019 z dnia 29-05-2019

-

Semester 1, March 2020 - September 2020

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
SUMA

Blok modułów obowiązkowych dla specjalności GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI I KATASTER

16
 
DGIK-2-106-GN-s 30 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 75 5
+
DGIK-2-107-GN-s 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+
DGIK-2-108-GN-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
DGIK-2-110-GN-s 30 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 45 2
+
DGIK-2-111-GN-s 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 20 2
-

Mathematics

2
 
DGIK-2-101-GN-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Moduły kierunkowe (obowiązkowe)

11
 
DGIK-2-102-GN-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 3
+
DGIK-2-103-GN-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
DGIK-2-104-GN-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
+
DGIK-2-105-GN-s 15 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 45 3
+

Przedmiot HS

1
 
DGIK-2-113-GN-s 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 1
-

Semester 2, October 2020 - February 2021

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
SUMA

Blok modułów obowiązkowych dla specjalności GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI I KATASTER

15
 
DGIK-2-204-GN-s 45 0 30 30 0 0 0 0 0 0 0 105 6
+
DGIK-2-207-GN-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
DGIK-2-208-GN-s 30 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 60 5
-
DGIK-2-209-GN-s 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 20 2
-

Moduły kierunkowe (obowiązkowe)

11
 
DGIK-2-201-GN-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
DGIK-2-202-GN-s 15 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 45 5
+
DGIK-2-203-GN-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-

Przedmiot HS

2
 
DGIK-2-210-GN-s 30 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 2
-

Elective block: Język obcy (specjalistyczny) - GNiK


The rules for selecting groups/modules: Student wybiera jeden z poniższych kursów specjalistycznych

2
 
DGIK-2-205-GN-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30 2
+

Semester 3, March 2021 - September 2021

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
SUMA

Blok modułów obowiązkowych dla specjalności GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI I KATASTER

7
 
DGIK-2-302-GN-s 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
DGIK-2-303-GN-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
DGIK-2-304-GN-s 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 15 1
-
DGIK-2-306-GN-s 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 15 1
-

Przedmiot HS

3
 
DGIK-2-301-GN-s 15 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-

Thesis

20
 
DGIK-2-305-GN-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
+

Zestawienie łączne godzin zajęć oraz punktów ECTS

Łączna liczba godzin zajęć 940