Program studiów zgodny z Uchwałą Senatu AGH nr 113/2019 z dnia 26-06-2019

Semester 1, October 2019 - February 2020

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

Engineering

6
 
BGFI-1-106-s 15 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 45 2
-
BGFI-1-107-s 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
BGFI-1-109-s 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Mathematics

6
 
BGFI-1-101-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 6
+

Other Basic

12
 
BGFI-1-103-s 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
BGFI-1-104-s 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
BGFI-1-105-s 30 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 60 4
+
BGFI-1-108-s 30 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 45 3
-

Physics

6
 
BGFI-1-102-s 45 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75 6
+

Semester 2, March 2020 - September 2020

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

Engineering

7
 
BGFI-1-204-s 0 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
BGFI-1-205-s 15 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 45 2
-
BGFI-1-207-s 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Mathematics

6
 
BGFI-1-201-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 6
+

Non-technical

 
BGFI-1-206-s
The module has not been published by the person responsible for it.
WF
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30 0
-

Other Basic

11
 
BGFI-1-203-s 30 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75 7
+
BGFI-1-208-s 30 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 4
-

Physics

6
 
BGFI-1-202-s 45 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75 6
+

Elective block: Foreign language B2; semestr 1/3


The rules for selecting groups/modules: student ma możliwość wyboru języka innego niż angielski, jeżeli złożył już egzamin z języka angielskiego na poziomie B2 w AGH lub posiada równoważny (według kryteriów ESOKJ) certyfikat znajomości języka wymieniony w zał. nr 2 do uchwały nr 180/2016 Senatu AGH z 30 listopada 2016 r. w sprawie zasad nauki języków obcych w Akademii Górniczo–Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie

 
BGFI-1-209-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 30 0
-
BGFI-1-211-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 30 0
-
BGFI-1-212-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 30 0
-
BGFI-1-213-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 30 0
-
BGFI-1-214-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 30 0
-

Semester 3, October 2020 - February 2021

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

Engineering

7
 
BGFI-1-303-s 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
BGFI-1-311-s 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 4
+

Mathematics

6
 
BGFI-1-301-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 6
+

Non-technical

 
BGFI-1-306-s
WF
0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 15 0
-

Other Basic

10
 
BGFI-1-302-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
+
BGFI-1-304-s 30 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75 6
+

Elective block: Blok obieralny 1, III semestr Geofizyka


The rules for selecting groups/modules: Należy wybrać jeden moduł

2
 
BGFI-1-307-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
BGFI-1-318-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Elective block: Foreign language B2; semestr 2/3


The rules for selecting groups/modules: student ma możliwość wyboru języka innego niż angielski, jeżeli złożył już egzamin z języka angielskiego na poziomie B2 w AGH lub posiada równoważny (według kryteriów ESOKJ) certyfikat znajomości języka wymieniony w zał. nr 2 do uchwały nr 180/2016 Senatu AGH z 30 listopada 2016 r. w sprawie zasad nauki języków obcych w Akademii Górniczo–Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie

 
BGFI-1-305-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0 45 0
-
BGFI-1-319-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0 45 0
-
BGFI-1-320-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0 45 0
-
BGFI-1-321-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0 45 0
-
BGFI-1-322-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0 45 0
-

Elective block: Blok obieralny 2, III semestr Geofizyka


The rules for selecting groups/modules: Należy wybrać jeden moduł (A lub B)

5
 

Semester 4, March 2021 - September 2021

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

Engineering

16
 
BGFI-1-401-s 15 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 30 2
-
BGFI-1-402-s 30 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75 4
+
BGFI-1-403-s 45 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90 6
+
BGFI-1-404-s 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
+

Non-technical

 
BGFI-1-407-s
WF
0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 15 0
-

Other Basic

2
 
BGFI-1-405-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Elective block: Blok obieralny 3, IV semestr Geofizyka


The rules for selecting groups/modules: Należy wybrać jeden moduł

3
 
BGFI-1-408-s 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
BGFI-1-409-s 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-

Elective block: Foreign language B2; semestr 3/3


The rules for selecting groups/modules: student ma możliwość wyboru języka innego niż angielski, jeżeli złożył już egzamin z języka angielskiego na poziomie B2 w AGH lub posiada równoważny (według kryteriów ESOKJ) certyfikat znajomości języka wymieniony w zał. nr 2 do uchwały nr 180/2016 Senatu AGH z 30 listopada 2016 r. w sprawie zasad nauki języków obcych w Akademii Górniczo–Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie

5
 
BGFI-1-410-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 60 5
+
BGFI-1-411-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 60 5
+
BGFI-1-414-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 60 5
+
BGFI-1-415-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 60 5
+
BGFI-1-417-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 60 5
+

Elective block: Blok obieralny 4, IV semestr Geofizyka


The rules for selecting groups/modules: Należy wybrać kontunuację modułu A lub B z semestru III

4
 

Elective block: Moduł A - Techniki programowania - cz. II

 
BGFI-1-412-s 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
BGFI-1-416-s 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Elective block: Moduł B - Komputerowe wspomaganie przetwarzania danych - cz. II

 
BGFI-1-413-s 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
BGFI-1-419-s 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Semester 5, October 2021 - February 2022

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

Engineering

22
 
BGFI-1-502-s 45 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90 6
+
BGFI-1-503-s 30 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75 5
-
BGFI-1-504-s 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+
BGFI-1-505-s 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
+
BGFI-1-506-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Other Basic

4
 
BGFI-1-507-s 30 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 2
-
BGFI-1-508-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Elective block: Blok obieralny 5, V semestr Geofizyka


The rules for selecting groups/modules: Należy jeden moduł C lub D

4
 

Elective block: Moduł C - Interpretacja w geofizyce poszukiwawczej

 
BGFI-1-501-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
BGFI-1-511-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Elective block: Moduł D - Interpretacja w geofizyce inżynierskiej

 
BGFI-1-509-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
BGFI-1-515-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Semester 6, March 2022 - September 2022

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

Engineering

15
 
BGFI-1-601-s 30 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75 4
+
BGFI-1-606-s 0 0 0 0 0 0 120 0 0 0 0 0 120 4
-
BGFI-1-607-s 45 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75 4
+
BGFI-1-609-s 0 0 0 0 0 0 60 0 0 0 0 0 60 3
-

Elective block: Blok obieralny 6, VI semestr Geofizyka


The rules for selecting groups/modules: Należy wybrać jeden moduł

2
 
BGFI-1-603-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
BGFI-1-604-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Elective block: Blok obieralny 7, VI semestr Geofizyka


The rules for selecting groups/modules: Należy wybrać jeden moduł

3
 
BGFI-1-608-s 30 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
BGFI-1-610-s 30 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-

Elective block: Blok obieralny 8, VI semestr Geofizyka


The rules for selecting groups/modules: Należy wybrać jeden moduł

3
 
BGFI-1-611-s 0 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
BGFI-1-612-s 0 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-

Elective block: Blok obieralny 9, VI semestr Geofizyka


The rules for selecting groups/modules: Należy wybrać jeden moduł

2
 
BGFI-1-614-s 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
BGFI-1-615-s 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Elective block: Elective block of humanistic and economic subjects 6 level


The rules for selecting groups/modules: Należy wybrać jeden przedmiot z modułu E (przedmioty ekonomiczne) oraz jeden przedmiot z modułu F (przedmioty humanistyczne)

5
 

Elective block: Module E - a block of economic subjects


The rules for selecting groups/modules: Należy wybrać jeden z przedmiotów ekonomicznych podanych w module

 
BGFI-1-605-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
BGFI-1-613-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-

Elective block: Module F - block of humanities


The rules for selecting groups/modules: Należy wybrać jeden przedmiot humanistyczny z Uczelnianej Bazy Przedmiotów Obieralnych

 
BGFI-1-602-s
The module has not been published by the person responsible for it.
Elective module from AGH UST Courses Base
30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Semester 7, October 2022 - February 2023

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

Thesis

16
 
BGFI-1-707-s 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 15 1
-
BGFI-1-708-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
-

Elective block: Blok obieralny 11, VII semestr Geofizyka


The rules for selecting groups/modules: Należy wybrać jeden moduł

3
 
BGFI-1-703-s 30 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
BGFI-1-705-s 30 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-

Elective block: Blok obieralny 12, VII semestr Geofizyka


The rules for selecting groups/modules: Należy wybrać jeden moduł

2
 
BGFI-1-701-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
BGFI-1-704-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Elective block: Blok obieralny 10, VII semestr Geofizyka


The rules for selecting groups/modules: Należy wybrać jeden moduł (E lub F)

9
 

Elective block: Module E - Interpretation in exploratory geophysics

 
BGFI-1-702-s 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 3
-
BGFI-1-706-s 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 2
-
BGFI-1-709-s 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 2
-
BGFI-1-710-s 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 2
-

Elective block: Module F - Interpretation in engineering geophysics

 
BGFI-1-711-s 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 3
-
BGFI-1-712-s 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 20 2
-
BGFI-1-713-s 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 2
-
BGFI-1-714-s 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 2
-

Zestawienie łączne godzin zajęć oraz punktów ECTS

Łączna liczba godzin zajęć 3970