Program studiów zgodny z Uchwałą Senatu AGH nr 113/2019 z dnia 26-06-2019

Semester 1, March 2020 - September 2020

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
SUMA

Engineering

23
 
BGFI-2-101-AG-s 30 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 75 5
+
BGFI-2-102-AG-s 0 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
-
BGFI-2-103-AG-s 0 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
BGFI-2-104-AG-s 0 0 0 0 0 0 60 0 0 0 0 60 2
-
BGFI-2-105-AG-s 30 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 90 5
+
BGFI-2-107-AG-s 0 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 60 3
-

Other Basic

7
 
BGFI-2-109-AG-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
BGFI-2-110-AG-s 30 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 90 5
+

Semester 2, October 2020 - February 2021

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
SUMA

Engineering

28
 
BGFI-2-201-AG-s 15 0 0 0 0 0 0 0 45 0 0 60 4
-
BGFI-2-202-AG-s 15 0 0 0 0 0 0 0 45 0 0 60 4
-
BGFI-2-203-AG-s 15 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
+
BGFI-2-204-AG-s 30 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 90 5
+
BGFI-2-205-AG-s 0 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+
BGFI-2-208-AG-s 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
+
BGFI-2-209-AG-s 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 45 4
-

Non-technical

2
 
BGFI-2-207-AG-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Semester 3, March 2021 - September 2021

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
SUMA

Engineering

3
 
BGFI-2-310-AG-s 0 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 60 3
-

Thesis

21
 
BGFI-2-304-AG-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 1
-
BGFI-2-305-AG-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
-

Elective block: Elective Block (humanistic), III semester of Applied Geophysics


The rules for selecting groups/modules: Choose only one class

2
 
BGFI-2-303-AG-s
The module has not been published by the person responsible for it.
Elective module from AGH UST International Courses Base
30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Elective block: Elective Block, III semester of Applied Geophysics


The rules for selecting groups/modules: Choose only one class

2
 
BGFI-2-301-AG-s 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 45 2
-
BGFI-2-306-AG-s 15 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 45 2
-

Elective block: Elective block: The subject of foreign language


The rules for selecting groups/modules: Choose only one class

2
 
BGFI-2-307-AG-s 15 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 30 2
-
BGFI-2-309-AG-s 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 30 2
-

Zestawienie łączne godzin zajęć oraz punktów ECTS

Łączna liczba godzin zajęć 1215