Program studiów zgodny z Uchwałą Senatu AGH nr 113/2019 z dnia 26-06-2019

Semester 1, March 2020 - September 2020

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
SUMA

Engineering

23
 
BGFI-2-101-GS-s 0 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 60 3
-
BGFI-2-103-GS-s 30 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 75 5
+
BGFI-2-104-GS-s 0 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
BGFI-2-105-GS-s 0 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
-
BGFI-2-106-GS-s 30 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 90 5
+
BGFI-2-110-GS-s 0 0 0 0 0 0 60 0 0 0 0 60 2
-

Other Basic

7
 
BGFI-2-108-GS-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
BGFI-2-109-GS-s 30 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 90 5
+

Semester 2, October 2020 - February 2021

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
SUMA

Engineering

26
 
BGFI-2-201-GS-s 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 45 4
-
BGFI-2-202-GS-s 15 0 0 0 0 0 0 0 45 0 0 60 4
-
BGFI-2-204-GS-s 15 0 0 0 0 0 0 0 45 0 0 60 4
-
BGFI-2-205-GS-s 0 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+
BGFI-2-207-GS-s 30 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 90 5
+
BGFI-2-211-GS-s 15 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
+

Non-technical

2
 
BGFI-2-208-GS-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Elective block: Foreign Language B2+


The rules for selecting groups/modules: student ma możliwość wyboru języka innego niż angielski, jeżeli złożył już egzamin z języka angielskiego na poziomie B2+ w AGH lub posiada równoważny (według kryteriów ESOKJ) certyfikat znajomości języka wymieniony w zał. nr 2 do uchwały nr 180/2016 Senatu AGH z 30 listopada 2016 r. w sprawie zasad nauki języków obcych w Akademii Górniczo–Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie

2
 
BGFI-2-203-GS-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30 2
+
BGFI-2-210-GS-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30 2
+
BGFI-2-212-GS-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30 2
+
BGFI-2-213-GS-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30 2
+
BGFI-2-214-GS-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30 2
+

Semester 3, March 2021 - September 2021

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
SUMA

Engineering

3
 
BGFI-2-310-GS-s 0 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 60 3
-

Other Basic

1
 
BGFI-2-306-GS-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 1
-

Thesis

20
 
BGFI-2-307-GS-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
-

Elective block: Blok obieralny (przedmiot obcojęzyczny)


The rules for selecting groups/modules: Należy wybrać jeden moduł

2
 
BGFI-2-308-GS-s 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 30 2
-
BGFI-2-309-GS-s 15 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 30 2
-

Elective block: Blok obieralny (przedmioty humanistyczne) II stopien


The rules for selecting groups/modules: Należy wybrać jeden moduł

2
 
BGFI-2-302-GS-s
The module has not been published by the person responsible for it.
Elective module from AGH UST Courses Base
30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Elective block: Blok obieralny, III semestr Geofizyka, Geofizyka stosowana


The rules for selecting groups/modules: Należy wybrać jednen moduł

2
 
BGFI-2-301-GS-s 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 45 2
-
BGFI-2-304-GS-s 15 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 45 2
-

Zestawienie łączne godzin zajęć oraz punktów ECTS

Łączna liczba godzin zajęć 1335