Program studiów zgodny z Uchwałą Senatu AGH nr 79/2019 z dnia 29-05-2019

Semester 1, October 2019 - February 2020

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

Informatics

7
 
DGEI-1-104-s 0 0 10 20 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
DGEI-1-107-s 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 5
+

Mathematics

12
 
DGEI-1-108-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 6
+
DGEI-1-109-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 6
+

Non-technical

2
 
DGEI-1-101-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Other Basic

10
 
DGEI-1-102-s 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
DGEI-1-103-s 30 0 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+
DGEI-1-105-s 15 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-

Physical education

 
DGEI-1-110-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30 0
-

Semester 2, March 2020 - September 2020

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

Engineering

2
 
DGEI-1-201-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Informatics

10
 
DGEI-1-203-s 15 0 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 55 4
-
DGEI-1-214-s 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 6
+

Mathematics

6
 
DGEI-1-213-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 6
+

Non-technical

1
 
DGEI-1-211-s 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 1
-

Other Basic

10
 
DGEI-1-202-s 30 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+
DGEI-1-204-s 30 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+

Physical education

 
DGEI-1-210-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 15 0
-

Elective block: Foreign Language


The rules for selecting groups/modules: Student wybiera jeden moduł z listy

 
DGEI-1-205-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 30 0
-
DGEI-1-206-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 30 0
-
DGEI-1-207-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 30 0
-
DGEI-1-208-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 30 0
-
DGEI-1-209-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 30 0
-

Semester 3, October 2020 - February 2021

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

Engineering

6
 
DGEI-1-302-s 15 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
DGEI-1-303-s 15 0 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-

Informatics

6
 
DGEI-1-310-s 15 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 6
+

Non-technical

1
 
DGEI-1-311-s 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 1
-

Other Basic

9
 
DGEI-1-301-s 15 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 45 4
+
DGEI-1-304-s 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+

Physical education

 
DGEI-1-312-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 15 0
-

Physics

6
 
DGEI-1-313-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 6
+

Elective block: Foreign Language


The rules for selecting groups/modules: Student wybiera jeden moduł z listy

 
DGEI-1-305-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0 45 0
-
DGEI-1-306-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0 45 0
-
DGEI-1-307-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0 45 0
-
DGEI-1-308-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0 45 0
-
DGEI-1-309-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0 45 0
-

Semester 4, March 2021 - September 2021

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

Engineering

18
 
DGEI-1-402-s 15 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
DGEI-1-403-s 15 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
DGEI-1-404-s 20 0 30 15 0 0 0 0 0 0 0 0 65 6
+
DGEI-1-405-s 15 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
DGEI-1-406-s 15 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-

Other Basic

3
 
DGEI-1-401-s 15 0 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-

Physics

6
 
DGEI-1-412-s 30 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 6
+

Elective block: Foreign Language


The rules for selecting groups/modules: Student wybiera jeden moduł z listy

5
 
DGEI-1-407-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 60 5
+
DGEI-1-408-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 60 5
+
DGEI-1-409-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 60 5
+
DGEI-1-410-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 60 5
+
DGEI-1-411-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 60 5
+

Semester 5, October 2021 - February 2022

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

Engineering

17
 
DGEI-1-501-s 15 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
DGEI-1-502-s 30 0 30 15 0 0 0 0 0 0 0 0 75 6
+
DGEI-1-503-s 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 4
+
DGEI-1-504-s 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 4
+

Elective block: Block of elective modules - 5th semester


The rules for selecting groups/modules: Student wybiera jeden z poniższych bloków modułów

12
 

Elective block: Blok modułów z zakresu obiektów infrastrukturalnych


The rules for selecting groups/modules: Student, wybierając blok, wybiera wszystkie jego moduły

 
DGEI-1-508-s 15 0 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
-
DGEI-1-509-s 15 0 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
-
DGEI-1-510-s 15 0 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
-

Elective block: Blok modułów z zakresu planowania i projektowania przestrzennego


The rules for selecting groups/modules: Student, wybierając blok, wybiera wszystkie jego moduły

 
DGEI-1-505-s 15 0 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
-
DGEI-1-506-s 15 0 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
-
DGEI-1-507-s 15 0 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
-

Semester 6, March 2022 - September 2022

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

Engineering

6
 
DGEI-1-601-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
DGEI-1-602-s 15 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 45 4
+

Non-technical

2
 
DGEI-1-603-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Professional Training

4
 
DGEI-1-620-s 0 0 0 0 0 0 120 0 0 0 0 0 120 4
-

Elective block: Block of elective foreign language modules


The rules for selecting groups/modules: Student wybiera 1 moduł z listy.

3
 
DGEI-1-604-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
DGEI-1-605-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
DGEI-1-606-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
DGEI-1-607-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
DGEI-1-608-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
DGEI-1-609-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-

Elective block: Block of elective modules in the field of GIS programming


The rules for selecting groups/modules: Student wybiera 1 moduł z listy.

4
 
DGEI-1-610-s 15 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 45 4
+
DGEI-1-611-s 15 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 45 4
+
DGEI-1-612-s 15 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 45 4
+
DGEI-1-613-s 15 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 45 4
+

Elective block: Block of elective modules - 6th semester


The rules for selecting groups/modules: Student wybiera jeden z poniższych bloków modułów

12
 

Elective block: Block of modules in the field of GIS


The rules for selecting groups/modules: Student, wybierając blok, wybiera wszystkie jego moduły

 
DGEI-1-617-s 15 0 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
-
DGEI-1-618-s 15 0 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
-
DGEI-1-619-s 15 0 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
-

Elective block: Block of modules in the field of data processing


The rules for selecting groups/modules: Student, wybierając blok, wybiera wszystkie jego moduły

 
DGEI-1-614-s 15 0 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
-
DGEI-1-615-s 15 0 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
-
DGEI-1-616-s 15 0 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
-

Semester 7, October 2022 - February 2023

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

Thesis

16
 
DGEI-1-709-s 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 15 1
-
DGEI-1-710-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
+

Elective block: Block of elective modules - 7th semester


The rules for selecting groups/modules: Student wybiera dwa z poniższych bloków modułów

14
 

Elective block: Block of modules in the field of environmental information modeling


The rules for selecting groups/modules: Student, wybierając blok, wybiera wszystkie jego moduły

 
DGEI-1-701-s 15 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
DGEI-1-702-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
DGEI-1-703-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Elective block: Block of modules in the field of geoinformation in industrial areas


The rules for selecting groups/modules: Student, wybierając blok, wybiera wszystkie jego moduły

 
DGEI-1-707-s 15 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
DGEI-1-708-s 15 0 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
-

Elective block: Block of modules in the field of geoinformation in urbanized areas


The rules for selecting groups/modules: Student, wybierając blok, wybiera wszystkie jego moduły

 
DGEI-1-704-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
DGEI-1-705-s 15 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
DGEI-1-706-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Zestawienie łączne godzin zajęć oraz punktów ECTS

Łączna liczba godzin zajęć 3960