Program studiów zgodny z Uchwałą Senatu AGH nr 79/2019 z dnia 29-05-2019

Semester 1, March 2020 - September 2020

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
SUMA

Moduły kierunkowe

13
 
DGEI-2-101-ZP-s 15 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
DGEI-2-102-ZP-s 15 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
DGEI-2-103-ZP-s 15 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
DGEI-2-104-ZP-s 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 15 1
-
DGEI-2-105-ZP-s 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-

Moduły specjalizujące

17
 
DGEI-2-106-ZP-s 15 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
DGEI-2-107-ZP-s 15 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
DGEI-2-108-ZP-s 15 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 45 4
+
DGEI-2-109-ZP-s 15 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 45 4
+
DGEI-2-111-ZP-s 15 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-

Semester 2, October 2020 - February 2021

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
SUMA

Język obcy

2
 
DGEI-2-211-ZP-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30 2
+

Moduły kierunkowe

10
 
DGEI-2-201-ZP-s 15 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 45 4
-
DGEI-2-202-ZP-s 15 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
DGEI-2-203-ZP-s 15 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-

Moduły ogólne (HES)

1
 
DGEI-2-209-ZP-s 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 1
-

Moduły specjalizujące

17
 
DGEI-2-205-ZP-s 15 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 45 4
+
DGEI-2-206-ZP-s 15 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
DGEI-2-207-ZP-s 15 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 45 4
+
DGEI-2-208-ZP-s 15 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
DGEI-2-210-ZP-s 15 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-

Semester 3, March 2021 - September 2021

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
SUMA

Moduły ogólne (HES)

5
 
DGEI-2-301-ZP-s 30 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 60 5
-

Thesis

22
 
DGEI-2-302-ZP-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 2
-
DGEI-2-306-ZP-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
-

Elective block: Moduły obieralne w języku angielskim


The rules for selecting groups/modules: Student wybiera jeden moduł z listy

3
 
DGEI-2-304-ZP-s 15 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
DGEI-2-305-ZP-s 15 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-

Zestawienie łączne godzin zajęć oraz punktów ECTS

Łączna liczba godzin zajęć 990