Program studiów zgodny z Uchwałą Senatu AGH nr 113/2019 z dnia 26-06-2019

Semester 1, October 2019 - February 2020

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

Mathematics

11
 
BGIN-1-101-s 45 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 105 6
+
BGIN-1-102-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+

Non-technical

 
BGIN-1-106-s
The module has not been published by the person responsible for it.
w
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30 0
-

Other Basic

17
 
BGIN-1-104-s 30 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 5
+
BGIN-1-107-s 30 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 60 4
-
BGIN-1-109-s 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 4
-
BGIN-1-110-s 15 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 45 4
-

Elective block: Blok obieralny (przedmioty humanistyczno-społeczne) I stopien


The rules for selecting groups/modules: Student wybiera dowolny przedmiot z Uczelnianej Bazy Przedmiotów Obieralnych

2
 
BGIN-1-105-s
The module has not been published by the person responsible for it.
przedmiot wybierany z Uczelnianej Bazy Przedmiotów Obieralnych
30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Semester 2, March 2020 - September 2020

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

Mathematics

8
 
BGIN-1-208-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
+
BGIN-1-210-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
-

Non-technical

 
BGIN-1-201-s
The module has not been published by the person responsible for it.
w
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 15 0
-

Other Basic

13
 
BGIN-1-209-s 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
+
BGIN-1-213-s 0 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
BGIN-1-214-s 0 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
BGIN-1-216-s 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
+

Physics

6
 
BGIN-1-206-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 6
-

Elective block: Blok obieralny (przedmioty społeczno-prawne) I stopien


The rules for selecting groups/modules: Należy wybrać jeden przedmiot

3
 
BGIN-1-211-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
BGIN-1-212-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-

Elective block: Foreign language B2; semestr 1/3


The rules for selecting groups/modules: student ma możliwość wyboru języka innego niż angielski, jeżeli złożył już egzamin z języka angielskiego na poziomie B2 w AGH lub posiada równoważny (według kryteriów ESOKJ) certyfikat znajomości języka wymieniony w zał. nr 2 do uchwały nr 180/2016 Senatu AGH z 30 listopada 2016 r. w sprawie zasad nauki języków obcych w Akademii Górniczo–Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie

 
BGIN-1-202-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 30 0
-
BGIN-1-204-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 30 0
-
BGIN-1-205-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 30 0
-
BGIN-1-207-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 30 0
-
BGIN-1-215-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 30 0
-

Semester 3, October 2020 - February 2021

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

Non-technical

 
BGIN-1-301-s
The module has not been published by the person responsible for it.
w
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 15 0
-

Other Basic

24
 
BGIN-1-308-s 30 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 60 4
+
BGIN-1-309-s 0 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
BGIN-1-310-s 30 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 60 4
+
BGIN-1-311-s 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
BGIN-1-312-s 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
BGIN-1-313-s 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
BGIN-1-315-s 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 4
-

Physics

6
 
BGIN-1-306-s 30 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 6
+

Elective block: Foreign language B2; semestr 2/3


The rules for selecting groups/modules: student ma możliwość wyboru języka innego niż angielski, jeżeli złożył już egzamin z języka angielskiego na poziomie B2 w AGH lub posiada równoważny (według kryteriów ESOKJ) certyfikat znajomości języka wymieniony w zał. nr 2 do uchwały nr 180/2016 Senatu AGH z 30 listopada 2016 r. w sprawie zasad nauki języków obcych w Akademii Górniczo–Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie

 
BGIN-1-303-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0 45 0
-
BGIN-1-304-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0 45 0
-
BGIN-1-305-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0 45 0
-
BGIN-1-307-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0 45 0
-
BGIN-1-314-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0 45 0
-

Semester 4, March 2021 - September 2021

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

Other Basic

25
 
BGIN-1-405-s 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 4
+
BGIN-1-407-s 15 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+
BGIN-1-408-s 0 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
BGIN-1-409-s 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
BGIN-1-410-s 30 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75 3
-
BGIN-1-411-s 30 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
+
BGIN-1-412-s 0 0 0 0 0 0 0 60 0 0 0 0 60 3
-

Elective block: Foreign language B2; semestr 3/3


The rules for selecting groups/modules: student ma możliwość wyboru języka innego niż angielski, jeżeli złożył już egzamin z języka angielskiego na poziomie B2 w AGH lub posiada równoważny (według kryteriów ESOKJ) certyfikat znajomości języka wymieniony w zał. nr 2 do uchwały nr 180/2016 Senatu AGH z 30 listopada 2016 r. w sprawie zasad nauki języków obcych w Akademii Górniczo–Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie

5
 
BGIN-1-402-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 60 5
+
BGIN-1-403-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 60 5
+
BGIN-1-404-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 60 5
+
BGIN-1-406-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 60 5
+
BGIN-1-413-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 60 5
+

Semester 5, October 2021 - February 2022

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

Other Basic

15
 
BGIN-1-501-s 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
BGIN-1-502-s 30 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75 4
+
BGIN-1-503-s 15 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 3
+
BGIN-1-504-s 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
+
BGIN-1-505-s 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-

Elective block: Blok obieralny, V semestr Geoinformatyka


The rules for selecting groups/modules: Należy wybrać jeden moduł

15
 

Elective block: Moduł 2A, V semestr Geoinformatyka

 
BGIN-1-506-s 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 4
-
BGIN-1-507-s 0 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 3
-
BGIN-1-508-s 15 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 45 4
-
BGIN-1-509-s 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 4
-

Elective block: Moduł 2B, V semestr Geoinformatyka

 
BGIN-1-510-s 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 4
-
BGIN-1-511-s 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 4
-
BGIN-1-512-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
BGIN-1-513-s 30 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 4
-

Semester 6, March 2022 - September 2022

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

Other Basic

18
 
BGIN-1-601-s 0 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 2
-
BGIN-1-602-s 30 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
BGIN-1-603-s 30 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 60 4
+
BGIN-1-604-s 0 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 2
-
BGIN-1-605-s 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
+
BGIN-1-606-s 0 0 0 0 0 0 120 0 0 0 0 0 120 4
-

Elective block: Blok obieralny, VI semestr Geoinformatyka


The rules for selecting groups/modules: Należy wybrać jeden moduł

12
 

Elective block: Moduł 3A, VI semestr Geoinformatyka

 
BGIN-1-607-s 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
+
BGIN-1-608-s 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
BGIN-1-609-s 0 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
BGIN-1-610-s 15 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-

Elective block: Moduł 3B, VI semestr Geoinformatyka

 
BGIN-1-611-s 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
BGIN-1-612-s 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
BGIN-1-613-s 0 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
BGIN-1-614-s 15 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
+

Semester 7, October 2022 - February 2023

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

Other Basic

15
 
BGIN-1-702-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
-

Elective block: Blok obieralny, VII semestr Geoinformatyka


The rules for selecting groups/modules: Należy wybrać jeden moduł

15
 

Elective block: Moduł 4A, VII semestr Geoinformatyka

 
BGIN-1-701-s 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 15 1
-
BGIN-1-704-s 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
BGIN-1-705-s 0 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 4
-
BGIN-1-706-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 30 3
-
BGIN-1-712-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
+

Elective block: Moduł 4B, VII semestr Geoinformatyka

 
BGIN-1-707-s 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 4
+
BGIN-1-708-s 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
BGIN-1-709-s 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
BGIN-1-710-s 15 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 45 4
-
BGIN-1-711-s 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 15 1
-

Zestawienie łączne godzin zajęć oraz punktów ECTS

Łączna liczba godzin zajęć 4035