Program studiów zgodny z Uchwałą Senatu AGH nr 113/2019 z dnia 26-06-2019

Semester 1, March 2020 - September 2020

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
SUMA

Other Basic

30
 
BGIN-2-101-s 15 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
-
BGIN-2-103-s 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 45 4
-
BGIN-2-105-s 0 0 0 0 0 0 0 0 90 0 0 90 4
-
BGIN-2-107-s 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 60 6
+
BGIN-2-108-s 0 0 0 0 0 0 60 0 0 0 0 60 2
-
BGIN-2-110-s 30 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 75 6
+
BGIN-2-111-s 15 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
-

Semester 2, October 2020 - February 2021

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
SUMA

Elective block: Foreign Language B2+


The rules for selecting groups/modules: student ma możliwość wyboru języka innego niż angielski, jeżeli złożył już egzamin z języka angielskiego na poziomie B2+ w AGH lub posiada równoważny (według kryteriów ESOKJ) certyfikat znajomości języka wymieniony w zał. nr 2 do uchwały nr 180/2016 Senatu AGH z 30 listopada 2016 r. w sprawie zasad nauki języków obcych w Akademii Górniczo–Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie

2
 
BGIN-2-201-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30 2
+
BGIN-2-220-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30 2
+
BGIN-2-222-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30 2
+
BGIN-2-223-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30 2
+
BGIN-2-224-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30 2
+

Elective block: Humanistyczno-społeczne


The rules for selecting groups/modules: student wybiera dowolny przedmiot z Uczelnianej Bazy Przedmiotów Obieralnych

2
 
BGIN-2-202-s
The module has not been published by the person responsible for it.
Przedmiot humanistyczny z Uczelnianej Bazy Przedmiotów Obieralnych
30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Elective block: Blok obieralny II semestr Geoinformatyka


The rules for selecting groups/modules: Należy wybrać moduł B1 lub B2

26
 

Elective block: Moduł B1, Oprogramowanie i bazy danych w geoinformatyce

 
BGIN-2-203-s 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 60 6
+
BGIN-2-204-s 15 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 60 6
+
BGIN-2-205-s 0 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
BGIN-2-207-s 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
-
BGIN-2-208-s 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 3
-
BGIN-2-213-s 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
-

Elective block: Moduł B2, Modelowania i systemy geoinformatyczne

 
BGIN-2-214-s 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 60 6
+
BGIN-2-215-s 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
BGIN-2-216-s 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
-
BGIN-2-217-s 15 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 60 6
+
BGIN-2-218-s 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
+
BGIN-2-219-s 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 3
-

Semester 3, March 2021 - September 2021

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
SUMA

Non-technical

3
 
BGIN-2-306-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-

Other Basic

5
 
BGIN-2-302-s 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 0 60 3
-
BGIN-2-303-s 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Thesis

22
 
BGIN-2-301-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 2
-
BGIN-2-305-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
-

Zestawienie łączne godzin zajęć oraz punktów ECTS

Łączna liczba godzin zajęć 1470